WWF:n Pandapalkinto haettavana neljättä kertaa

WWF julistaa haettavaksi vuoden 2002 Pandapalkinnon, jonka tarkoituksena on palkita ja edistää aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, summaltaan yhteensä 15.000,00 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö.

Vuosittainen Pandapalkinto jaetaan WWF:n Heidi Anderssonin nimikkorahastosta. Pandapalkinnolla halutaan palkita ja edistää luonnon- ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä toimintaa, joka edistää kestävää elämäntapaa.

“WWF:n Pandapalkinto alkaa jo vakiinnuttaa asemansa jokavuotisena kilpailuna, joka rohkaisee eri tahoja suunnittelemaan ja toteuttamaan joko paikallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi”, WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen sanoo.

Pandapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Viime vuonna hakijoita oli 27. Palkinnon sai FM Mia Rönkä Turun yliopistosta tutkimukseensa rehevöitymisen vaikutuksesta saaristolinnustoon.

Pandapalkinnon hakuaika päättyy 10.10.2002. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen WWF / Pääsihteeri Timo Tanninen, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052 ja [email protected]