WWF: Sähkön ympäristövaikutukset merkittävä sähkölaskuun

Sähkömarkkinoita ohjaavaa Euroopan unionin direktiiviä muutetaan parhaillaan. Samalla tavalla kuin elintarvikkeisiin merkitään käytetyt aineet ja niiden ravintosisältö, sähkön alkuperä ja sen ympäristövaikutukset voidaan kertoa sähkölaskussa. WWF vaatii Euroopan unionin 377 miljoonalle kuluttajalle oikeutta tietää ostamansa sähkön ympäristövaikutuksista.

Sähkömarkkinoiden vapauttamista koskeva direktiivi on ratkaisevassa käsittelyssä Euroopan unionin neuvoston kokouksessa 25.11. Tässä kokouksessa EU:n energiaministerit päättävät neuvoston kannasta sähkön ympäristövaikutusten merkitsemisestä kuluttajan sähkölaskuun.

Sähköä on vuodesta 1997 alkaen voinut vapaasti ostaa miltä tahansa suomalaiselta sähköyhtiöltä. Jos kuluttaja ei tilaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettua ekosähköä, hänen on vaikea tietää, millä polttoaineilla sähkö tuotetaan. Sähkön alkuperää ei ole kuitenkaan vaikea jäljittää. Tällä hetkellä se on merkittävä sähkölaskuun jo esimerkiksi Itävallassa ja useissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

“Kuluttajalla on oikeus tietää, miten hänen ostamansa sähkö on tuotettu ja millaisia ympäristövaikutuksia sillä on. Tämä on olennainen osa Euroopan sähkömarkkinoiden vapauttamista. Jotta kuluttaja voi tehdä halutessaan ympäristötietoisen valinnan, hänen pitää tietää sähkön tuotannon ympäristövaikutuksista, kuten hiilidioksidipäästöistä sekä ydinjätteen määrästä. Sähköyhtiöiden ja niiden tuotteiden vertailu ympäristökriteerein helpottuisi huomattavasti, jos nämä tiedot olisi merkitty suoraan sähkölaskuun”, Suomen WWF.n ilmastokoordinaattori Sami Wilkman sanoo.

Sähkön tuotannon ympäristövaikutukset ovat Suomessa merkittävät. Suomen hiilidioksidipäästöistä noin kolmannes syntyy sähkön tuotannossa. Ydinjätettä syntyy vuosittain noin 70 tonnia. Kuitenkin ekosähkön on valinnut itselleen vain alle puoli prosenttia suomalaisista kotitalouksista.

Sähkön ympäristövaikutusten merkitseminen sähkölaskuun ei nosta juuri lainkaan sähköjärjestelmän hallinnollisia kustannuksia. EU-rahoitteisen tutkimuksen (1) mukaan eurooppalaisen keskivertokuluttajan sähkölaskua tämä muutos nostaa alle euron vuodessa.

“Neuvosto on ehdottanut, että laskuun merkitään ainoastaan viittaus ympäristövaikutuksista kertovaan materiaaliin, mikä ei varmaankaan auta kuluttajaa juuri lainkaan. Kuluttajat pitäisi päästää pois pimennosta”, Wilkman vaatii.

WWF on käynnistänyt aiheesta myös kansainvälisen Pandapassi-kampanjan, jossa kansalaiset voivat lähettää kaikille EU:n energiaministereille viestin, jossa he vaativat, että sähkön ympäristövaikutukset merkitään sähkölaskuun. Viestejä lähetetään myös kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreelle. Englanninkieliseen Pandapassi-kampanjaan voi osallistua osoitteessa passport.panda.org. Pandapassi on WWF:n kansainvälisesti kehittämä sähköisen vaikuttamisen muoto, internetin kautta toimiva kampanja.

Lisätietoja:
Ilmastokoordinaattori Sami Wilkman, 0400 849 477, [email protected]

(1) Altener-projekti 2002 Consumer Choice and Carbon Consciousness for Electricity, www.electricitylabels.com