WWF: Euroopan unionin on lopetettava ylikalastus

Ympäristöjärjestö WWF vaatii, että EU muuttaa kalatalouspolitiikkaansa, joka sallii tuhoisat kalastusmenetelmät ja ylikalastuksen, jopa edistää niitä. Kalakantojen ylikalastus aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja ekologisten ongelmien lisäksi. Pelkästään Itä- ja Pohjanmeren turskakantojen ylikalastuksen taloudelliset tappiot ovat noin 400 miljoonaa euroa tänä vuonna.

WWF vaatii EU:ta lopettamaan ylikalastuksen, uudistamaan tukiaispolitiikkaa, toteuttamaan reilua ja kestävään sopimuspolitiikkaa EU:n ulkopuolella sekä panostamaan meriympäristön suojeluun.

Euroopan valtiot ovat toteuttaneet lyhytnäköistä ja kansallisesti itsekästä kalastuspolitiikkaa jo 30 vuotta. Tämän seurauksena Euroopan kalakannat ovat kriittisessä tilassa. Taloudellisesti hyödynnettävistä lajeista suurin osa on jo alittanut biologisesti kestävän rajan. Luoteis-Atlantilla 62 %, Itämerellä 75 % ja Välimerellä 65 % lajeista on EU:n omien selvitysten mukaan rajan alapuolella.

Syy kalakantojen huonoon tilaan on EU:n noin 40 % liian suuri kalastuslaivasto. Tästä huolimatta EU käyttää kalastustukiaisiin varoja nykyisellä ohjelmakaudella (2000-2006) kaksi kertaa niin paljon kuin edellisellä (1994-1999). Tukiaisista yhä suurempi osa käytetään kalavarojen ja kalastajien kannalta tuhoisasti, esimerkiksi uusien kalastusalusten rakentamiseen. Uudet kalastusalukset lisäävät entisestään painetta ylikalastukseen. Jokaista kalastusalusten vähentämiseen käytettyä euroa vastaan EU käyttää keskimäärin 1,11 euroa uusien laivojen rakentamiseen. Uusien alusten rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen käytetään 1179 miljoonaa euroa kaudella 2000-2006 ja kalastuspaineen vähentämiseen samanaikaisesti 1062 miljoonaa euroa. EU:n kalastustuet, jotka ovat kansalaisten maksamia verovaroja, myös jakautuvat epätasaisesti EU:n alueella.

Suomi vastustaa EU-komission ehdotusta kalatalouspolitiikan uudistamiseksi uusien alusten rakentamiseen käytettävien tukien osalta. Vaikka Suomi saa EU:n kalastustuista vain murto-osan (kokonaistuesta 1 % Suomeen), Suomi edistää kannallaan tukiaisten käyttämistä yhä uusien kalastusalusten rakentamiseen ja vanhojen modernisointiin myös muuten kuin turvallisuuden tai hygienian lisäämiseksi.

“Suomen näkemys rannikkokalastuskapasiteetin lisäämistarpeesta voi olla kansallisesti perusteltu, mutta EU:n tasolla se johtaisi tuhoisan tukiaispolitiikan jatkamiseen. WWF:n mielestä EU:n tulee käyttää ja ohjata veronmaksajien varoja kestävästi, kalastusylikapasiteetin vähentämiseen sekä uusien meriympäristöä ja kalakantoja suojelevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Näin turvataan pitkällä tähtäimellä sekä merien että ihmisten, myös kalastajien, hyvinvointi. WWF toivookin, että Suomi tarkistaa vielä kantaansa. Pidämme myös tärkeänä, että monivuotiset hoitosuunnitelmat laaditaan kaikille hyödynnettäville kalalajeille eikä vain ylikalastuksen kohteena oleville, koska muuten kalastuspaine voi siirtyä kalakantoihin, joille ei ole tehty hoitosuunnitelmaa. Ylikalastettujen kalakantojen hoitosuunnitelmiin on sisällytettävä selkeät menettelytavat kalastuksen rajoittamiseksi”, Suomen WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

“WWF on tyytyväinen Suomen hallituksen aktiivisen otteeseen merten suojelussa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla: hallitus on esimerkiksi tehnyt periaatepäätöksen Itämeren suojeluohjelmasta ja edistänyt yksirunkoisten öljytankkereiden kieltämistä. Nyt on hyvä mahdollisuus jatkaa hallituksen kestävän kehityksen edistämiseen pohjautuvaa linjaa tukemalla komission uudistusehdotuksia”, Luukkonen toteaa.

Maailman ensimmäinen virtuaalinen mielenosoitus Brysselissä

WWF julkisti syyskuun puolivälissä sähköisen vetoomuksen (

www.panda.org/stopoverfishing/petition

), jolla kansalaiset voivat ilmaista päättäjille huolensa maailman meristä ja kaloista. Vetoomuksen on allekirjoittanut noin 20 000 ihmistä, heidän joukossaan noin 900 suomalaista. Kalavetoomukseen voi laittaa nimensä sekä halutessaan liittää kommenttinsa, valokuvansa, videoleikkeen tai ääniraidan. Sähköinen vetoomus toimii maailman ensimmäisenä virtuaalisena mielenosoituksena: se heijastetaan 16.-20.12. Brysselissä suurelle valkokankaalle samalla, kun vetoomus luovutetaan EU:n kalatalouspolitiikasta päättäville poliitikoille.

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020,

[email protected]

Internet:

www.wwf.fi/valtameret/eun_kalatalouspolitiikka.html

,

www.panda.org/stopoverfishing