Naturewatch-stipendi Vuoksenniskan ja Palokan kouluille

WWF ja Lapsi ja Luonto Säätiö jakavat vuosittain 840 euron suuruisen stipendin WWF:n Naturewatch-ympäristökasvatustoiminnassa mukana olevalle koululle tunnustuksena aktiivisesta ympäristökasvatustyöstä. Vuoden 2002 Naturewatch-stipendi jaetaan kahden koulun kesken. Koulut ovat Vuoksenniskan koulu Imatralla ja Palokan koulu Palokassa.

Vuoksenniskan ja Palokan koulut ovat osallistuneet Naturewatch-toimintaan jo usean vuoden ajan.

“Näissä aktiivisissa yhteisöissä ympäristökysymykset koetaan yhteisiksi ja tärkeiksi ja koulu nähdään paikallisena vaikuttajana. Molemmissa kouluissa kestävän kehityksen teemat on onnistuneesti yhdistetty koko oppilaitoksen toimintaan, joka on ollut monipuolista, oppilaskeskeistä ja oppiainerajat ylittävää. Ympäristöviikot ja elämykselliset teemapäivät vievät ympäristöviestiä eteenpäin. Oppilaat panevat itsensä likoon monella tavalla: Vuoksenniskan koululla esimerkiksi isokokoinen miespuolinen jätekeiju valvoi ruokalan lajittelun onnistumista”, WWF:n ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike sanoo.

Kouluilla on paljon yhteistyökumppaneita paikallistasolla, ja niiden kansainvälinen yhteistyö rikastuttaa koko yhteisöä. Nuoret tutkijat tekevät havaintoja ja ottavat kantaa: kun oppilaat tutkivat Palokkajärven tilaa tai selvittävät Imatralla valokuvaamon jätteiden käsittelyä, kiinnostavat tulokset paikallisia asukkaita laajemminkin. Oppilaat luottavat mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. “Ei ole realistista olettaa, että juuri minun teoillani olisi mullistavia vaikutuksia. Silti yritän kantaa korteni kekoon. Massa koostuu aina yksilöistä, joten minunkin teoillani on siis pieni vaikutus”, kirjoittaa yhdeksännen luokan oppilas.

Työn alla olevat opetussuunnitelman perusteet korostavat muun muassa osallistuvaa kansalaisuutta, vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. “Vuoden 2002 stipendikouluissa on jo onnistuttu toteuttamaan se, mitä myöhemmin tullaan edellyttämään kaikilta”, Malmi-Raike sanoo.

WWF:n Naturewatch-ympäristökasvatusohjelman tutkimuksia tehtiin viime vuonna noin 100 koulussa ympäri Suomea. Naturewatchissa koululaiset tutkivat metsiä, puistoja, järviä, jokia, rannikoita ja kuluttamista. Tutkimustuloksista, työskentelyn kuvauksista, oppilaiden kommenteista ja projektitöistä koostetaan raportti. Vuoden 2002 palautteista nousi uutena yhteisenä piirteenä esille koulujen laaja sekä paikallinen että kansainvälinen ympäristöyhteistyö. Naturewatch-verkostossa on mukana kouluja Suomesta, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Pietarista ja Kalingradin alueelta. Toimintaa tukevat Ingman Foods Oy Ab sekä Lapsi ja Luonto Säätiö.

Lisätietoja:

WWF / ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike, 050 347 8063,

[email protected]

Palokan koulu / opettajat Markku ja Terttu Tossavainen, 050 540 7112,

[email protected]

Vuoksenniskan koulu / opettaja Päivi Hirvonen, 040 716 3656,

[email protected]

Internet:

www.wwf.fi/naturewatch