WWF: Ympäristö on Ålandsbankenille aito arvo

Ålandsbankenin Luontotili on erinomainen esimerkki pankin mahdollisuuksista toteuttaa yhteiskuntavastuutaan, korostaa WWF. Ålandsbanken on jakanut Luontotilin bonusta jo viitenä vuotena. Näiden vuosien yhteenlaskettu bonussumma nousee jopa 224 300 euroon. Ålandsbankenin Helsingin, Ahvenanmaan, Turun ja Paraisten vuoden 2002 luontotilien bonus lahjoitettiin WWF:n Operaatio Merenneidolle, suurkampanjalle Itämeren puolesta.

Ålandsbanken lahjoittaa Luontotileille talletettuun määrään perustuvan 0,2 prosentin bonuksen alueellisiin ympäristönkehittämis- ja suojeluprojekteihin. “Luontotili on osoitus siitä, että ympäristön hyvinvointi ja säilyvyys lapsillemme on Ålandsbankenille aito arvo. Luontotili kannustaa myös säästäjiä ja sijoittajia eettiseen sijoittamiseen, joka Suomessa, toisin kuin Keski-Euroopassa, on lapsenkengissä”, sanoo WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

Ålandsbanken lahjoittaa WWF:n Operaatio Merenneitoon 33 400 euroa Helsingin, Ahvenanmaan, Turun ja Paraisten konttoreiden Luontotilien vuoden 2002 bonustuotoista. Helsingin konttorin osuus on 16 300 euroa, Ahvenanmaan 10 600 euroa ja Turun ja Paraisten 6 500 euroa.

“Valitsimme Operaatio Merenneidon Luontotilibonuksen lahjoituskohteeksi, sillä koemme Itämeren suojelun erittäin tärkeänä jo saaristolaishistoriammekin huomioon ottaen. Uskomme myös Luontotiliasiakkaidemme arvostavan tätä suojelukohdetta”, Ålandsbankenin pankinjohtaja Tuula Lehmuskoski sanoo.

WWF käynnistää tänä keväänä Operaatio Merenneidon kolmannen toimintavuoden. Toiminnan keskeisiä kohteita ovat rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentäminen, öljyonnettomuuden ehkäisy sekä merikotkan ja muiden uhanalaisten lajien suojelu. Myös saariston arvokkaiden perinneympäristöjen suojelu ja hoito ovat osa WWF:n Operaatio Merenneitoa.

Ålandsbankenin Turun ja Paraisten konttorien tuki kohdistetaan WWF:n työhön itämerennorpan (Phoca hispida botnica) suojelemiseksi Saaristomerellä. WWF:n kartoituksen mukaan itämerennorppia on jäljellä Saaristomerellä vähemmän kuin uhanalaisen luonnon symbolina pidettyjä saimaannorppia Saimaalla. Alueen itämerennorppakanta on alle 100 yksilöä. WWF suoritti viime vuonna kautta aikojen ensimmäisen itämerennorppien järjestelmällisen venelaskennan Saaristomerellä, ja työtä jatketaan tänä vuonna.

Ålandsbankenin Luontotili on säästötili, jonka vuotuinen korko on Ålandsbankenin primekorko vähennettynä 1,9 %-yksiköllä, kuitenkin enintään 2 %. Luontotilin tämänhetkinen korko on 0,90 %. Bonus-projektit valitaan alueellisissa toimikunnissa pääkaupunkiseudulla, Turunmaalla, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla.

Lisätietoja:
WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, (09) 7740 1052, 040 574 9266
Ålandsbanken, pankinjohtaja Tuula Lehmuskoski, 0204 293 901

WWF: Miljön en äkta värdegrund för Ålandsbanken
Detta års miljökontobonus, 33 400 euro, till skyddet av Östersjön

Ålandsbankens Miljökonto är ett utmärkt exempel på hur en bank kan förverkliga sitt samhällsansvar, anser miljöorganisationen WWF. Ålandsbanken har redan i fem år delat ut bonus från Miljökontot. Det totala värdet av utbetalda bonus uppgår redan till 224 300 euro. Ålandsbankens kontor på Åland samt i Helsingfors, Åbo och Pargas donerar Miljökontots bonus till WWF:s storsatsning för Östersjön, Operation Sjöjungfru.

Ålandsbanken donerar Miljökontots bonus till olika natur- och miljövårdsprojekt. Som bonus utbetalas årligen en summa motsvarande 0,2 % av Miljökontos kapital. “Genom Miljökontot visar Ålandsbanken tydligt, att miljöns och våra barns välbefinnande representerar äkta värden för banken. Miljökontot uppmuntrar också människor till etiskt placerande, som tillsvidare är rätt blygsamt i Finland, i motsats till läget i Mellan-Europa”, säger WWF Finlands generalsekreterare Timo Tanninen.

“Vi valde att donera Miljökontots bonus till WWF:s Operation Sjöjungfru, för vi anser skyddet av Östersjön som oerhört viktigt då Åland ju på alla sidor är omringat av detta unika innanhav och då de flesta andra av bankens kontor ligger i kuststäder”, säger Ålandsbankens bankdirektör Tuula Lehmuskoski.

WWF startar i år det tredje verksamhetsåret för Operation Sjöjungfru. Centrala målsättningar är bl.a. att få bukt med övergödningen av Östersjön samt att förbättra säkerheten för de alltmer ökande oljetransporterna till havs. WWF:s havsörnsprojekt fortsätter på Åland och längs kusttrakterna. I den åboländska skärgården fäster WWF speciell uppmärksamhet vid inventeringar av östersjövikaren. Enligt preliminära uppgifter från ifjol är östersjövikarens antal i Skärgårdshavet under 100, d.v.s mycket mindre än antalet saimenvikare. Även skötseln av skärgårdens och kusternas praktfulla ängsmarker är en väsentlig del av WWF:s Operation Sjöjungfru.

Ålandsbankens Miljökonto är ett sparkonto, vars årliga ränta är Ålandsbankens primeränta subtraherat med 1,9 %, dock högst 2 %. Miljökontots ränta är för tillfället 0,9 %. Beslutet om vilka natur- och miljövårdsprojekt som understöds görs i lokala kommittéer på Åland, i Åboland, i huvudstadsregionen samt i Österbotten och Birkaland.

Tilläggsuppgifter:

WWF, generalsekreterare Timo Tanninen, tfn (09) 7740 1052, 040 574 9266

Ålandsbanken, bankdirektör Tuula Lehmuskoski, tfn 0204 293 901