Itämeren juhannusrauhalla monta uhkaa

WWF julisti tänään 18.6. Jussarössä perinteisen juhannusrauhan lintuluodoille. WWF vetoaa juhannusjuhlijoihin, jotta he välttäisivät liikkumista lintujen pesimäluodoilla. Lintujen pesintä ja juhannuksen vietto osuvat samaan ajankohtaan, mutta hauskanpito onnistuu ilman luonnolle aiheutettua haittaa. Suomenlahden rannikolla juhannusrauhaa uhkaavat myös öljykuljetukset ja laittomat pilssivesipäästöt.

Uhanalainen ja rauhoitettu selkälokki (Larus fuscus) tarvitsee erityissuojelua juhannuksen aikaan, jolloin myöhäiset poikueet kuoriutuvat. Lyhytkin häiriö voi olla kohtalokas untuvikoille. Liikkumista lokkiluodoilla ja niiden läheisyydessä pitää välttää, sillä emojen paetessa ihmistä poikaset jäävät suojattomiksi. Poikaset eivät pääse uimaan ja piiloutuminen on vaikeaa avoimilla luodoilla. Ne joutuvat helposti esimerkiksi varisten saaliiksi. Pesimärauhaa kaipaa myös naurulokki (Larus ridibundus). Aiemmin runsaslukuisen naurulokin kannat ovat heikentyneet siinä määrin, että se liitettiin uutena vesilintulajina vuonna 2000 päivitettyyn uhanalaisten lajien luetteloon.

Lisääntyvä liikenne kuormittaa ja uhkaa Itämerta

Tuoreessa muistissa on kiinalaisaluksen haaksirikko Ruotsin ja Tanskan rannikolla sekä laittomasti mereen laskettujen jäteöljyjen ajautuminen Emäsalon rannoille. Nämä esimerkit muistuttavat siitä, kuinka onnettomuusriski on koko ajan olemassa.

Jos esimerkiksi Helsingin edustalla tapahtuisi onnettomuus, jossa öljyä valuisi mereen, sen seuraukset – tuulen suunnasta ja voimakkuudesta riippuen – ulottuisivat laajoille alueille Lounais-Suomeen ja läntiselle Uudellemaalle. Vaarassa olisivat mm. alueella pesivät merimetsojen yhteisöt, riskilät, ruokit ja monet muut vesilinnut. Mikäli öljy pääsee rantaan asti myös useat kahlaajalinnut saattavat öljyyntyä.

WWF esittääkin juhannuksen jälkeisellä viikolla HELCOMin (Itämeren suojelukomissio) ympäristöministerikokoukselle Itämeren hakemista erityisen herkäksi merialueeksi (PSSA-alue) ja tiukennettuja merenkulun säännöksiä Itämeren herkimmille merialueille. Näitä säännöksiä ovat mm. pakollinen luotsaus sekä tiukemmat jääluokitukset sekä alusten tunnistamis- ja raportointijärjestelmän (VTMIS) luominen koko Itämerelle (liite 2).

Myös jokainen huviveneilijä voi ottaa huomioon Itämeren hyvinvoinnin. Huviveneiden jätevedet kuormittavat merta, ja tästä kuormituksesta on helppo päästä tyhjentämällä jätevedet satamissa.

Lisätietoja:

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, gsm 040 592 6532
WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen (HELCOM), gsm 040 5271 425

Juhannusrauhan julistus

Julistetaan vesilinnuille juhannusrauhaa.
Älä lomailija rannoilla pauhaa.
On harvinaistunut nauru- ja selkälokki,
on niille kokko ja möykkä shokki
Siis vältä veneillessä lintuluotoja –
etsi muita satamamuotoja.

Midsommarfrid

Midsommarfrid skall du sjöfåglar unna,
vid holmar och stränder undvika stoj.
För brasa och buller är alls inget skoj
för skrattmås och silltrut, nu nästan försvunna
Så undvik till fågelskär styra din båt,
ankra vid andra kobbar emellanåt.