Prestigen aiheuttama ympäristötuho ei ole ohi

Öljytankkeri Prestigen vuoden takaisen haverin aiheuttama kriisi ei ole ohi: sekä meriluonto että kalastus kärsivät edelleen öljyvahingosta. Tämä käy ilmi WWF:n tänään Lontoossa julkaisemasta raportista, jossa tarkastellaan Prestige-aluksen haverin aiheuttamia vahinkoja.

WWF:n raportista The Prestige: one year on, a continuing disaster ilmenee, että Prestigestä valui 64 000 tonnia öljyä. Tämä on 60 % enemmän kuin alunperin arveltiin. Hylyssä on edelleen 13 000 tonnia öljyä, ja lisäksi viidestä kymmeneen tonnia ajelehtii rannikon läheisyydessä, ja osa päätyy maihin. Vuotanut öljy on tappanut arviolta 300.000 merilintua: mm. etelänkiisloja (Uria aalge), lunneja (Fraterculus arctica) ja ruokkeja (Alca torda).

Espanjan WWF:n mukaan maan hallituksen väitteet siitä, että Galician alue on toipumassa hyvin onnettomuudesta, eivät pidä paikkansa. WWF:n raportin mukaan öljyonnettomuuden kielteiset vaikutukset kalastus- ja matkailuelinkeinoille sekä 3 000 km:n pituiselle rannikkokaistaleelle kestävät vielä vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Vahingon jälkien korjaamiseen on näillä näkymin saatavissa noin 570 miljoonaa euroa kansainväliseltä öljynsuojarahastolta ja EU:lta, mutta kokonaiskustannukset nousevat noin 5 miljardiin euroon. Vahinko on vaikuttanut suoraan noin 30.000 kalastuselinkeinojen parissa työskentelevään ihmiseen. Paikallisten kalastajien arvion mukaan saaliit ovat vähentyneet viidennekseen onnettomuuden jälkeen.

WWF on myös erittäin huolissaan siitä, että Prestige-onnettomuuden pitkäaikaisvaikutusten tutkimukseen ei ole varattu riittävästi rahaa, sillä summa jäänee alle 10 miljoonaan euroon. Esimerkiksi Exxon Valdezin öljyonnettomuuden vaikutusten tutkimus maksoi 270 miljoonaa euroa. “Myöskään Suomessa ei ole riittävästi varoja ja resursseja tutkia öljyn pitkäaikaisvaikutuksia Itämeressä”, huomauttaa Suomen WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen. “Tutkimustieto on tärkeää, jotta mm. onnettomuuden sattuessa torjuntatoimia osataan kohdistaa oikein ja jälkien korjaukseen varata riittävästi varoja.”

Venäjä saatava entistä paremmin mukaan toimiin Itämeren öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi

WWF on tyytyväinen Suomen edellisen ja nykyisen hallituksen aktiivisuuteen Itämeren öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi: Suomi mm. tukee Itämeren luokittelemista Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa PSSA-alueeksi eli erityisen herkäksi merialueeksi. Suomen aktiivisuudella on ollut merkitystä myös siinä, että Venäjää lukuun ottamatta muut Itämeren maat ajavat tätä.

“Avainasemassa on nyt Venäjä, jonka asenteiden muuttamiseksi Itämeren maiden ja EU:n on tehtävä kaikki voitava”, sanoo Anita Mäkinen. “Itämeren luonto sen paremmin kuin talouskaan ei kestä Prestigen kaltaista onnettomuutta. Nyt jo tehdyt toimet öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi Suomessa ja EU:ssa ovat oikeansuuntaisia, mutta ne eivät ole riittäviä.”

WWF toivoo myös selvitystä siitä, onko Itämerellä riittävä turvasatamien verkosto. Prestigen öljyvuodon laajuutta olisi voitu pienentää, jos alus olisi ajoissa saatu johonkin asianmukaiseen turvasatamaan.

WWF:n raportti The Prestige: one year on, a continuing disaster on ladattavissa pdf-tiedostona.

Lisätietoja:

Suomen WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, [email protected], 040 527 1425, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, [email protected], 0400 425 666