EU:lla nyt tilaisuus suojella luontoa ja ihmisiä vaarallisilta kemikaaleilta

WWF käynnisti tänään kansainvälisen DetoX-kampanjan EU:n kemikaalilain uudistamisen tukemiseksi. WWF vaatii, että uusi kemikaalilaki huomioi luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin ja säätelee tarkasti kemikaalien käyttöä.

Vaarallisia kemikaaleja on monissa jokapäiväiseen ympäristöömme kuuluvissa asioissa, kuten vaatteissa, ruoassa, rakennusmateriaaleissa ja kosmetiikassa. Ne aiheuttavat terveysriskin niin ihmisille kuin luonnolle.

Nykyinen kemikaaleja koskeva lainsäädäntö ei riitä suojelemaan luontoa ja ihmisiä kemikaalien haitoilta. Tällä hetkellä eniten käytössä olevista 2500 kemikaalista 86 prosentista on saatavilla vain puutteelliset tiedot. Euroopan komission uudesta kemikaalilaista tekemän niin sanotun REACH-esityksen (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) mukaan tuottajien ja maahantuojien pitäisi luovuttaa kemikaalien turvallisuutta koskevaa tietoa noin 30 000 teollisesta kemikaalista, jotka ovat vuosittain liikkeellä Euroopan markkinoilla. Todistustaakka siirtyy näin viranomaisilta teollisuudelle: sen sijaan, että viranomaisten pitää osoittaa jonkin kemikaalin olevan vaarallinen, teollisuuden pitää osoittaa sen olevan turvallinen.

Jos EU:n uusi kemikaalilaki toteutuu, kemikaalien tuottajien pitää lähettää Suomeen perustettavalle kemikaalivirastolle tiedot kemikaaleista, joita valmistetaan vähintään tonni vuodessa. Erityisen vaaralliset kemikaalit poistetaan markkinoilta ja korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla, jos teollisuus ei pysty osoittamaan riittävää riskinhallintaa ja sosioekonomisia etuja. Kemianteollisuudella on 3-11 vuotta aikaa toimittaa tiedot kemikaaleista.

WWF:n mukaan EU:n komission antama REACH-esitys on vielä liian heikko. “Komissio uhkaa heikentää esitystä niin, ettei vaarallista kemikaalia pitäisikään poistaa markkinoilta, vaikka turvallisempi vaihtoehto on tiedossa”, Suomen WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo. Luukkonen korostaa, että kemikaalien valvonta on saatava kuriin, koska kuluttajat eivät voi muuten suojautua kemikaaleilta. Normaalia länsimaista elämää viettävien ihmisten verestä on löydetty kymmeniä vaarallisia kemikaaleja.

EU:n komission arvion mukaan REACH:in toteuttaminen maksaisi teollisuudelle 0,2 miljardia euroa vuodessa 11 vuoden ajan. “Kustannus yhtä EU-kansalaista kohden on 50 senttiä vuodessa – pieni hinta omasta ja ympäristömme turvallisuudesta. Uusi kemikaalilaki ohjaa kemianteollisuutta innovaatioihin sekä pitkäjänteiseen, yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan ja lisää kuluttajien luottamusta teollisuuteen. Kilpailusäännökset eivät saa estää testien läpinäkyvyyttä ja avointa tiedonvaihtoa”, Luukkonen toteaa. Komission mukaan kansanterveydelliset hyödyt ovat yli 50 miljardia euroa seuraavan 30 vuoden aikana.

Tuhansia uusia vaarallisia kemikaaleja

Kaikkien vaarallisimpia ovat kemikaalit, jotka rikastuvat ravintoketjussa, häiritsevät hormonijärjestelmää, aiheuttavat syöpää sekä lisääntymis- ja käyttäytymisongelmia tai vahingoittavat DNA:ta.

Esimerkiksi DDT:n ja PCB:n haittavaikutukset tiedetään jo, mutta WWF muistuttaa, että on syytä kiinnittää huomiota myös uusiin kemikaaleihin, joiden haittavaikutuksia ei edes tunneta. WWF:n “Causes for Concern: Chemicals and Wildlife” -selvityksen mukaan haitallisia ovat esimerkiksi perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet), ftalaatit, fenooliyhdisteet sekä bromatut palonestoaineet. Perfluorihiilivetyjä käytetään esimerkiksi tekstiilien valmistuksessa, ruokapakkauksissa ja teflonissa, ftalaatteja muun muassa muoveissa. Fenoliyhdisteitä on esimerkiksi säilykepurkeissa, muovipulloissa ja tietokoneen kuorissa, palonestoaineita kankaissa ja televisioissa.

Perfluorihiilivetyjä on löydetty hylkeistä ja merikotkista Itämerellä, delfiineistä, valaista ja merimetsoista Välimerellä sekä jääkarhuista pohjoisella arktisella alueella. Satoja lemmikkilintuja kuolee vuosittain teflonista pääsevien kaasujen takia. Altistuminen bisfenoli-A:lle on aiheuttanut sukupuolenmuutoksia Etelä-Amerikassa eläville Caiman latirostris -suvun kaimaaneille. Bromattuja palonestoaineita on löydetty kaskeloteista ja hylkeistä Kanadasta.

Lisätietoa:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. 040 585 0020

Tiedottaja Laura Saarilahti, puh. 040 556 9860

Causes for Concern: Chemicals and Wildlife -selvitys pdf-tiedostona (498 kt)
Safer Chemicals for a Healthier Future -taustapaperi pdf-tiedostona (133 kt)

DetoX-kampanja: www.panda.org/detox