Puheenjohtajavalinta ja hallintoneuvoston tunnustuspalkinto

Suomen WWF:n hallintoneuvosto valitsi eilen 19.4. Suomen WWF:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan dekaanin, kaupunkiekologian professori Jari Niemelän. Suomen WWF:n hallintoneuvoston tunnustuspalkinnot myönnettiin luontokuvaaja Juha Taskiselle tunnustuksena hänen työstään saimaannorpan hyväksi sekä Suomen WWF:n väistyvälle puheenjohtajalle, Metsähallituksen luonnonsuojelujohtaja FT Rauno Väisäselle.

Juha Taskinen on kuviensa, elokuviensa, TV-ohjelmiensa ja kirjojensa kautta tehnyt saimaannorpan ja sen suojelutarpeen tunnetuksi kaikille suomalaisille, WWF:n hallintoneuvosto perustelee.

Juha Taskinen

Juha Taskinen teki ensimmäisen saimaannorppaelokuvansa Saimaanhylje jo vuonna 1985. Elokuva Saimaan Toivo – kuutin ensimmäinen kevät valittiin vuonna 1993 Euroopan parhaaksi luontoelokuvaksi, ja Taskisen kirja Unelma Saimaasta oli Vuoden luontokirja 1991. Juha Taskinen on muutoinkin omistautunut saimaannorpan suojelulle: WWF on esimerkiksi aina saanut hänen kuva-aineistoaan korvauksetta käyttöönsä saimaannorpan suojelutyöhön. Taskinen on myös perustanut “Hyljeaatteellisten ajattelijoiden seuran” eli saimaannorppaklubin edistämään “vedenpintatason” norpansuojelutyötä.

Rauno Väisänen on ollut Suomen WWF:n hallituksessa kymmenen vuotta, josta seitsemän puheenjohtajana. Hän on myös ollut kansainvälisen WWF:n hallituksessa vuosina 2000-2003. Hän on syventänyt Suomen WWF:n roolia osana kansainvälistä järjestöä sekä edistänyt Suomen WWF:n mainetta arvostettuna yhteiskunnallisena toimijana.

Rauno Väisänen

Myös työssään Metsähallituksen luonnonsuojelujohtajana Väisänen on edistänyt suomalaista luonnon- ja ympäristönsuojelua asiantuntevalla ja dynaamisella toimintatavallaan.

Ekologian ja yhteiskunnan välisten kytkentöjen asiantuntija
Suomen WWF:n hallituksen puheenjohtajaksi

Suomen WWF:n hallituksen puheenjohtajaksi valittu dekaani, professori Jari Niemelä haluaa tutkimustoiminnassaan selvittäää kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisen toiminnan aiheuttamiin luonnonsuojelullisiin ongelmiin erityisesti metsien ekologiaan, kaupunkiekologiaan ja kehitysmaiden luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Jari Niemelä

Niemelä pyrkii määrätietoisesti kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja on tehnyt laajasti myös muuta kansainvälistä yhteistyötä. Tällä hetkellä hän on mm. Society for Conservation Biology -järjestön ja European Platform for Biodiversity Reserach Strategy -tutkijaverkoston hallitusten jäsen.

“WWF:n toiminnassa on hienoa se, että siinä korostuvat luonnonsuojelun yhteiskunnalliset kytkennät: luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyttöä edistetään yhteistyössä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Yliopistolaisena olen tyytyväinen, että WWF:n suojelutoiminta perustuu tutkimustietoon ja toivon, että jatkossa WWF:n yhteistyö nimenomaan tutkimuslaitosten kanssa tiivistyy entisestään”, sanoo puheenjohtajakautensa 1.7. 2004 aloittava Jari Niemelä. “Luonnonsuojelu on sekä Suomessa että maailmalla jatkuvien haasteiden edessä. Sitä mukaa kun saavutetaan voittoja esimerkiksi lajien suojelussa, uusia ongelmia nousee esiin. Tällainen on ympäristön kemikalisoituminen, jonka luonnolle ja ihmiselle aiheuttamien haittojen vähentämisessä tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä mm. EU:n piirissä.”

Suomen WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Elisabeth Rehn. Hallintoneuvosto on WWF:n korkein päättävä elin, ja hallitus toimeenpaneva päättävä elin.

Lisätietoja, kuva- ja haastattelupyynnöt:

Suomen WWF, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, gsm 0400 425 666