Itämeren maiden on yksimielisesti esitettävä tehokkaita lisäturvamääreitä Itämeren meriliikenteelle

Tänä syksynä Itämeren maat päättävät, minkälaisia lisäturvamääreitä ne esittävät Itämeren meriliikenteelle öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi. WWF vaatii, että maat kykenevät tekemään yksimielisen esityksen Kansainväliselle merenkulkujärjestölle kaikkein tehokkaimpien keinojen hyväksymisestä.

WWF muistutti öljykatastrofin ehkäisyn tärkeydestä päivänä, jolloin Eira-aluksen öljyonnettomuudesta oli kulunut tasan 20 vuotta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO nimesi huhtikuussa 2004 koko Itämeren lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä erityisen herkäksi merialueeksi eli PSSA-alueeksi. Periaatteellinen nimeäminen lisää tietoisuutta Itämeren meriluonnon herkkyydestä ja meriliikenteen sille aiheuttamista riskeistä, mutta se ei sinänsä kuitenkaan johda konkreettisiin meriturvallisuutta parantaviin säädöksiin, vaan niitä on anottava erikseen. WWF on tehnyt selvityksen, mitkä lisäturvamääreet, joita PSSA-asemaan voi liittää, tehokkaimmin pienentävät öljyonnettomuuden riskiä Itämerellä. WWF vaatii, että ne Itämeren maat, joita PSSA koskee, yksimielisesti esittävät niitä hyväksyttäväksi IMO:lle.

WWF vaatii, että koko Itämeren halkovan päälaivareitin kansainvälisille vesialueille Kattegatin salmista Suomenlahden itäosiin tehdään kaistajako, ja koko alueelle saadaan kehittynyt alusliikenteen valvonta- ja raportointijärjestelmä. Nämä molemmat lisäturvatoimet ovat jo käytössä Suomenlahdella Venäjän, Viron ja Suomen yhteisestä sopimuksesta. Lisäksi WWF esittää pakollista luotsin käyttöä Tanskan salmiin.

Eira-aluksen öljyonnetto-
muus tappoi noin 4000
lintua.
Kuva: Juhani Koivusaari

Tämän lisäksi WWF toivoo, että Itämeren rantavaltiot tulevaisuudessa saattavat aluevesillään voimaan myös muita lisäturvatoimia, jotka ovat tärkeitä nimenomaan ao. alueen luonnon ja meriliikenteen riskien kannalta. Näitä ovat esimerkiksi luotsaus ja saattohinaajien käyttö kapeikoissa ja satamiin tultaessa. WWF pitää myös tärkeänä, että tulevaisuudessa eräitä luontoarvoiltaan tärkeitä alueita voidaan sulkea meriliikenteeltä joko kokonaan tai vaarallisten kuljetusten osalta. WWF korostaa kuitenkin, että ensin on saatava aikaan Itämeren maiden yhteinen esitys em. kolmesta lisäturvamääreestä Itämerta halkovalle pääreitille: “Myös Suomen tulee olla aktiivinen tässä asiassa. Vaikka Suomenlahdella on toteutettu ne lisäturvatoimet, joita WWF esittää, Suomen valtion tulee tukea niiden toteuttamista eteläisellä Itämerellä”, sanoo meriasiantuntija Anita Mäkinen, joka vetää asiaa koskevaa kampanjaa WWF-verkostossa.

WWF:n vaatimukset ovat ajankohtaisia, sillä syyskuun alussa Itämeren valtiot kokoontuvat Tukholmaan keskustelemaan siitä, esittävätkö maat PSSA:n yhteyteen lisäturvamääreitä, ja jos esittävät, minkälaisia. Maiden on tehtävä asiasta esitys helmikuuhun mennessä, ja IMO:n jäsenmaat päättävät asiasta kesäkuussa.

“Tänään on kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun rahtialus m/s Eira joutui haaksirikkoon Merenkurkussa. Haveri aiheutti pahan öljyonnettomuuden, vaikka aluksessa oli vain 877 tonnia raskasta öljyä ja 80 tonnia dieselöljyä. Itämerellä liikkuvissa tankkereissa öljyä voi olla yli 100 kertaa enemmän eli onnettomuus aiheuttaisi täydellisen ekokatastrofin. Siksi Itämeren valtioiden on tehtävä kaikkensa, jotta Itämeri säästyy öljyonnettomuudelta”, Anita Mäkinen sanoo.

Lisätietoja:

Meriasiantuntija Anita Mäkinen, (09) 7740 1034, 040 527 1425; viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, (09) 7740 1040, 0400 425 666, sähköpostit muotoa [email protected]