EU:n kemikaalilainsäädännön uudistuksen kustannukset eivät aiheuta harmia teollisuudelle

Pohjoismaiden ministerineuvoston tänään julkistama raportti osoittaa, että EU:n kemikaalilainsäädännön uudistus (ns. REACH*) aiheuttaa kemianteollisuudelle 3,5 miljardin euron kustannukset 11 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa vain 0,06 prosenttia kemianteollisuuden voitoista.

WWF muistuttaa, että nämä kustannukset ovat alhainen hinta omasta ja ympäristömme hyvinvoinnista.

Bostonin Tuftin yliopiston professorien Frank Ackermanin ja Rachel Masseyn kokoamassa “REACH:in todelliset kustannukset” -raportissa analysoidaan kemikaalilainsäädännön muutoksen kustannuksia Euroopassa. Raportissa todetaan taloudellisten analyysien vahvistavan, etteivät tämän suuruusluokan kustannukset vahingoita Euroopan kemianteollisuutta. REACH:in kansanterveydelliset ja ympäristönsuojelulliset edut ovat merkittävät. Euroopan kemianteollisuus saa myös kilpailuedun, jos se siirtyy ensimmäisenä kohti nykyistä puhtaampaa ja turvallisempaa kemikaalien tuotantoa ja käyttöä.

Ackerman asettaa mittasuhteisiin teollisuuden usein toistaman väitteen, jonka mukaan 20 % tuottajista joutuu maksamaan 80 % REACH:in aiheuttamista kustannuksista. Ackermanin mukaan jopa tämä “suhteeton” taakka tarkoittaisi todellisuudessa vain 0,20-0,39 %:n osuutta myynnistä kemianteollisuuden erikoisaloilla. Ackermanin mukaan kemianteollisuuden äskettäin Arthur D. Littleltä tilaamassa kustannusarvioraportissa REACH:in kustannuksia oli liioiteltu ainakin 35-kertaisiksi verrattuna syntyviin todellisiin kustannuksiin.

Nykyisestä komission esityksestä vahvistettunakin REACH maksaisi vain 4,0 miljardia euroa. Vahvistettu REACH merkitsisi, että kemikaaleilta, joita valmistetaan 1-10 tonnia, vaadittaisiin samat testit kuin kemikaaleilta, joita valmistetaan 10-100 tonnia. Lisäksi kaikilta kemikaaleilta, joita valmistetaan yli tonni vuodessa, vaadittaisiin turvallisuusraportti, jota nykyisessä REACH-esityksessä vaaditaan vain kemikaaleilta, joita valmistetaan yli 10 tonnia vuodessa.

“Teollisuuden väitteet REACH:in kustannuksista ovat jo aiheuttaneet sen tuntuvaa heikentämistä. Teollisuuden taktiikka näyttää nyt olevan viivästyttää REACH:iä niin kauan kuin mahdollista. Jos EU ei toteuta vahvaa REACH:iä, kykenemättömyys kontrolloida kemikaaleja saattaa johtaa samankaltaisiin ongelmiin kuin tupakan ja asbestin kanssa”, sanoo WWF:n DetoX-kampanjan johtaja Karl Wagner.

Lisätietoa:
WWF/Julian Scola, puh. +32 2 743 8806, [email protected]

* REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals