Öljytankkeri karille Tanskan salmissa

Tanskan salmissa on ajanut karille öljytankkeri, jossa on lastina 63 000 tonnia dieselöljyä. Aluksesta ei ole toistaiseksi valunut öljyä mereen, mutta WWF huomauttaa, että karilleajo on vakava muistutus lisäturvamääreiden tarpeesta Itämerellä. Karille ajaneessa aluksessa ei ollut luotsia, ja karilleajo johtui navigointivirheestä. WWF on pitkään vaatinut pakollista luotsin käyttöä Tanskan salmissa.

Karille keskiviikkona ajanut “Fotini Lady” -alus oli matkalla Liettuasta Maltalle. Alus purjehtii Liberian lipun alla mutta on kreikkalaisomistuksessa. Kaksoisrunkoisessa, juuri kunnostetussa aluksessa oleva öljy yritetään pumpata talteen pienempiin aluksiin. 228 metriä pitkä “Fotiny Lady” on suurin Tanskan salmissa koskaan haaksirikkoutunut alus. Haaksirikko sattui Itämeren vaarallisimpiin kuuluvalla vesialueella rauhallisen merenkäynnin vallitessa.

“Pakollinen luotsin käyttö Tanskan salmissa on WWF:n keskeinen vaatimus Itämeren maille. Onnettomuus muistuttaa luotsauksen tarpeellisuudesta”, sanoo meriasiantuntija Anita Mäkinen. WWF vaatii lisäksi, että koko Itämeren halkovan päälaivareitin kansainvälisille vesialueille Kattegatin salmista Suomenlahden itäosiin tehdään kaistajako, ja koko alueelle saadaan kehittynyt alusliikenteen valvonta- ja raportointijärjestelmä. Nämä molemmat lisäturvatoimet ovat jo käytössä Suomenlahdella Venäjän, Viron ja Suomen yhteisestä sopimuksesta.

Tämän lisäksi WWF toivoo, että Itämeren rantavaltiot tulevaisuudessa saattavat aluevesillään voimaan myös muita lisäturvatoimia, jotka ovat tärkeitä nimenomaan ao. alueen luonnon ja meriliikenteen riskien kannalta. Näitä ovat esimerkiksi saattohinaajien käyttö kapeikoissa ja satamiin tultaessa. WWF pitää myös tärkeänä, että tulevaisuudessa eräitä luontoarvoiltaan tärkeitä alueita voidaan sulkea meriliikenteeltä joko kokonaan, osittain tai vaarallisten kuljetusten osalta. WWF korostaa kuitenkin, että ensin on saatava aikaan Itämeren maiden yhteinen esitys lisäturvamääreistä Itämerta halkovalle pääreitille. Myös Suomen tulee olla aktiivinen tässä asiassa. Vaikka Suomenlahdella on toteutettu ne lisäturvatoimet, joita WWF esittää, Suomen valtion tulee tukea niiden toteuttamista eteläisellä Itämerellä.

Tänä syksynä Itämeren maat päättävät, minkälaisia lisäturvamääreitä ne hakevat kansainväliseltä merenkulkujärjestö IMO:lta Itämeren PSSA-alueelle öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi. WWF vaatii, että maat kykenevät tekemään yksimielisen esityksen IMO:lle kaikkein tehokkaimpien keinojen hyväksymisestä.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO nimesi huhtikuussa 2004 koko Itämeren lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä erityisen herkäksi merialueeksi eli PSSA-alueeksi. Periaatteellinen nimeäminen lisää tietoisuutta Itämeren meriluonnon herkkyydestä ja meriliikenteen sille aiheuttamista riskeistä, mutta se ei sinänsä kuitenkaan johda konkreettisiin meriturvallisuutta parantaviin säädöksiin, vaan niitä on anottava erikseen. WWF on tehnyt selvityksen, mitkä lisäturvamääreet, joita PSSA-asemaan voi liittää, tehokkaimmin pienentävät öljyonnettomuuden riskiä Itämerellä. WWF vaatii, että ne Itämeren maat, joita PSSA koskee, yksimielisesti esittävät niitä hyväksyttäväksi IMO:lle.

Lisätietoja: Meriasiantuntija Anita Mäkinen, gsm 040 527 1425