Metsästystä ei pidä laajentaa Etelä-Suomen kansallispuistoihin

WWF paheksuu ehdotuksia laajentaa metsästysoikeuksia kansallispuistoihin, joissa se nyt on kielletty. Suomessa on erittäin vähän todellisia luonnonsuojelualueita, joissa metsästystä ei sallita. Metsästys kansallispuistoissa haittaisi myös alueiden virkistyskäyttöä.

Metsästysoikeuksien laajentaminen kansallispuistoihin on ajankohtainen asia mm. eduskunnassa olevan Liesjärven kansallispuiston laajennusta koskevan lakiesityksen takia. Myös Suomen luonnonsuojelualueverkoston toimivuutta arvioidaan parhaillaan kansainvälisen arviointiryhmän toimesta.

WWF korostaa, että jo nyt Suomessa metsästetään nykyisellään lähes kaikkialla. Etelä-Suomessa luonnonsuojelusyyt kieltävät metsästyksen ainoastaan alle prosentilla maapinta-alasta.

WWF korostaa myös, että kansallispuistojen merkitys luontomatkailukohteina ja tavallisten ihmisten virkistyskäyttöalueina on erittäin suuri. Metsästyksen ja luonnon virkistyskäytön yhteensovittaminen olisi erittäin hankalaa, jopa vaarallista.

Suomessa Metsästäjäin keskusjärjestökin (MKJ) on Kansainvälisen luonnonsuojeluliito IUCN:n jäsen, ja WWF odottaisikin MKJ:n tuomitsevan metsästyksen laajennuksen kansallispuistoihin IUCN:n suositusten vastaisina. “Uskomme, että metsästäjistä vain pieni osa haluaisi lisää metsästysoikeuksia kansallispuistoissa. Tämän joukon takia aiheutettaisiin suurta haittaa luonnonsuojelulle, luontomatkailulle, metsien virkistyskäytölle ja Suomen maineelle”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Suomen luonnonsuojelulainsäädännön pohja on vuoden 1923 lainsäädännössä, jonka yhtenä kulmakivenä oli nimenomaan metsästyksen rajaaminen pois luonnonsuojelualueilta. Myöskään IUCN:n kriteeristön mukaan metsästystä ei pidä sallia kansallispuistoissa. Jos metsästys sallitaan Etelä-Suomen kansallispuistoissa, niitä ei IUCN:n kriteerien mukaan saisi lainkaan luokitella kansallispuistoiksi. Näin on Suomen luonnonsuojelualueita luokitellut työryhmä todennut vuonna 2001 varsinkin Pohjois-Suomen kansallispuistojen osalta, joissa metsästys sallitaan paikallisille asukkaille.

“Luonnonsuojelualueverkostomme kansainvälisen arvioinnin ollessa käynnissä onkin hämmästyttävää, että eräät tahot ovat ajamassa metsästyksen laajentamista Etelä-Suomen kansallispuistoihin. Juuri nyt pitäisi päinvastoin parantaa luonnonsuojelualueiden tilaa ja käyttöä lisäämällä metsästyksestä kokonaan kiellettyjen alueiden määrää”, Luukkonen sanoo.

Lisätietoja: WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179