WWF ja SLL: Suojelu unohtumassa hyljesuunnitelmista

Luonnonsuojeluliitto ja WWF tuomitsevat maa- ja metsätalousministeriön ratkaisun syrjiä ympäristöjärjestöjä hylkeiden hoitosuunnitelmatyöryhmässä.

Metsästysasiat kuuluvat Suomessa maa- ja metsätalousministeriölle. Se on asettanut hyljekantojen hoitosuunnitelmia tekemään työryhmän. Siihenkuuluvat muun muassa Metsästäjäin Keskusjärjestö ja Suomen Ammattikalastajaliitto, mutta ei yhtään ympäristöjärjestöä.

“Luontojärjestöjen syrjiminen on epätavallista ja myös tahallista, koska järjestöt ovat ottaneet hyljetyöryhmän kokoonpanon esille toistuvasti”, projektivastaava Tapani Veistola Luonnonsuojeluliitosta kertoo.

Järjestöt ovat tehneet vuosikymmeniä hyljetyötä. Esimerkiksi WWF:llä on ollut pian 20 vuotta hyljetyöryhmä, joka on koordinoinut hylkeiden suojelua ja tutkimusta. Molemmat järjestöt ovat osallistuneet myös Itämeren suojelukomission Helcomin vastaavan hyljetyöryhmän työhön.

Järjestöt pitävät käsittämättömänä, ettei työryhmään haluttu hylkeiden suojelua edistäviä tahoja. Kuitenkin esimerkiksi itämerennorpan Saaristomeren ja Suomenlahden osakannat ovat todennäköisesti jopa erittäin uhanalaisia.

“Hyljetyöryhmän kokoonpanosta päätellen maa- ja metsätalousministeriö pyrkii ratkaisemaan kalastajien ja hylkeiden välisen konfliktin pelkästään lisäämällä pyyntikiintiötä”, WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen sanoo. “Se ei ole mikään ratkaisu. Kalastajille pitää saada samanlaiset hyljekorvaukset kuin poroisännillä on suurpedoista.”

Järjestöt eivät suhtaudu kielteisesti harmaahylkeen metsästykseen, kunhan metsästys toteutetaan niin, ettei se vaaranna hallin suojelua. Tämä on nyt työryhmän vinoutuneen kokoonpanon takia vaarana.

Lisätietoja:
WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen, puhelin 040 527 1425
Luonnonsuojeluliiton Natura-projektivastaava Tapani Veistola, puhelin (09) 228 08 266