WWF:n Pan­da­pal­kin­to 2004 ENO-Environment Online -verk­ko­kou­lul­le

WWF:n tämänvuotinen, 20.000 euron suuruinen Pandapalkinto on myönnetty vuonna 2000 käynnistyneelle ENO-Environment Online -verkkokouluohjelmalle.

Sitä koordinoi Joensuun koulutoimi, yhteistyössä Joensuun yliopiston ja eri opetus- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Ohjelmassa on mukana yli 4000 12-18-vuotiasta koululaista ja opiskelijaa ympäri maailman.

ENO-Environment Online on verkkokoulu ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja jakamiseen eri puolilla maailmaa. ENO-ohjelman päätavoitteet ympäristötietoisuuden lisäämisestä ja kestävään elämäntapaan kannustamisesta toteutetaan modernisti ja kestävästi uutta teknologiaa hyödyntäen. WWF:n valintaraati mieltyi erityisesti hankkeen laaja-alaisuuteen ja tehokkaaseen verkostoitumiseen: vuonna 2004 ohjelman aloitti 180 koulua 68 eri maasta, joiden avulla raati uskoo tuloksia kestävämmästä kehityksestä saavutettavan laajalti.

“ENO-ohjelmaan osallistuminen ei merkitse pelkästään tietokoneen äärellä olemista, vaan se kannustaa oppilaita ja opettajia myös lähtemään luontoon ja tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi”, kertoi valintaperusteista raadin puheenjohtaja Heidi Andersson tänään palkinnon luovutustilaisuudessa Joensuussa. “Hyvä esimerkki tästä konkreettisesta toiminnasta on tänä syksynä toteutettu ENO-puun istutus. Siinä verkkokoulu keräsi lapsia ja nuoria noin 200 koulusta yhteensä 50 maasta ja kaikista maanosista istuttamaan puita koulujen läheisyyteen.”

WWF:n mielestä ENO-ohjelman kaltainen työ lisää yhteisymmärrystä kansainvälisten ja kansallistenkin ympäristöongelmien selvittämiseksi sekä mahdollistaa entistä paremman ympäristökasvatuksen kaikkialla maailmassa.

Raati korostaa lisäksi Joensuun koulutoimen ja verkostossa olevien opettajien merkitystä ENO-ohjelman toteuttamisessa. “Ilman ennakkoluulotonta ja rajoja rikkovaa kasvatustyötä verkkokoulu ei olisi mahdollista”, sanoi Andersson. WWF toivoo Pandapalkinnon kannustavan ENO-ohjelmaan osallistuvia tahoja kehittämään verkkokoulua suunnitelmien mukaisesti niin, että tulevaisuudessa yhä useammat koulut voivat hyödyntää verkostoa oppimisen ja tiedonvaihdon lisäämiseksi. WWF uskoo, että ohjelman myötä nuorten innostus myös konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön kasvaa.

WWF:n Pandapalkinto jaetaan vuosittain WWF:n yhteydessä toimivan Heidi Anderssonin nimikkorahaston tuotoista. Palkinto voidaan jakaa osiin, ja sen voi saada yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Tänä vuonna kilpailuun jätettiin 29 hakemusta. Palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat Heidi Anderssonin lisäksi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, WWF:n hallituksen puheenjohtaja, professori Jari Niemelä, Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio sekä WWF:n toimistosta talouspäällikkö Harri Lundelin, suojelujohtaja Jari Luukkonen ja pääsihteeri Timo Tanninen.

Lisätietoja:

ENO-Environment Online, koordinaattori Mika Vanhanen, puh. (013) 267 5571, gsm 040 507 0725

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, gsm 040 585 0020

WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532

Lisätietoja ENO-ohjelmasta

internetissä:

http://eno.joensuu.fi/suomeksi

Pandapalkinnon saajat 1999-2004

1999 palkinto jaettiin kahden hakijan kesken: Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno

2000 Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma

2001 FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen

2002 Tampereen ammatti-korkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta
-projekti

2003 Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito

2004 ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu