Suomen luonnonsuojelualueiden hoito hyvällä tolalla

Suomen luonnonsuojelualueiden hoito on hyvää ja tehokasta. Tämän kertoo tuore Metsähallituksen tilaama kansainvälinen arviointi. Suomi oli ensimmäinen teollisuusmaa, jossa arviointi toteutettiin näin laajana.

Suomen suojelualuejärjestelmän arviointi toimii mallina muille maille toimeenpantaessa biodiversiteettisopimuksen suojelualueita koskevaa työohjelmaa. Suomen luonnonsuojelualueiden hoitoa on arvioitu aiemmin vuonna 1994.

Luonnonsuojelualueiden arviointi tehtiin Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja WWF:n (Maailman luonnonsäätiö) menetelmiä maamme oloihin soveltaen. Arvioinnin kohteena oli koko Suomen suojelualuejärjestelmä ja -hallinto. Tarkemmin arvioitiin 70 suojelualuetta: kansallispuistoja, valtion retkeilyalueita ja erämaa-alueita.

Arviointi kohdistettiin toimintaympäristöön, suojelualueiden tilaan, suunnitteluun, käytettävissä oleviin voimavaroihin, toimintatapoihin, toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Arviointiryhmä tutustui luonnonsuojelualueiden hoitoon eri puolilla maatamme ja tapasi Metsähallituksen sidosryhmien ja järjestöjen edustajia.

Suomen suojelualueiden hoidon taso on hyvää ja joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteet on saavutettu. Suojelualuejärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi arviointiryhmä esitti kuitenkin joukon suosituksia.

WWF, joka osallistui arviointityöhön, pitää tärkeänä että Suomessa tehty arviointi johtaa ripeästi vastaaviin arvioihin muissa maissa. “Maailmassa on liikaa luonnonsuojelualueita, jotka ansaitsevat nimensä vain paperilla, ei käytännössä”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen. “Suomessa kansallispuistojen ja muiden valtion suojelualueiden hoito on hyvällä mallilla, joskin kehittämistarpeitakin löytyi. Suojelualueita tarvitaan myös lisää erityisesti Etelä-Suomeen ja mereisille alueille. Nämä kehittämistarpeet on huomioitava valtion budjetissa”, arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Tanninen jatkaa.

“Arvioinnin tuloksena Metsähallitus aikoo kehittää etenkin tiedonhallintaansa ja ryhtyy julkaisemaan viiden vuoden välein Puistojen tila -raportteja”, toteaa Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen. Ensimmäinen tällainen suojelualueiden arvoista ja niihin kohdistuvista uhkista kertova raportti on tarkoitus julkaista jo ensi vuonna.

Arvioinnin toteutti ryhmä, jonka vetäjänä toimi Australian New South Walesin luonnonsuojelualuehallinnon eläkkeellä oleva pääjohtaja Brian Gilligan. Ryhmän jäseniä olivat englantilainen luonnonsuojelukonsultti, WWF Internationalin edustaja Nigel Dudley, Euroopan komission ympäristöpääosastolla työskentelevä espanjalainen Antonio Fernandez de Tejada ja kotimaisena asiantuntijana tutkimusprofessori Heikki Toivonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Metsähallitus hoitaa kansallis- ja luonnonpuistoja, muita luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita sekä valtion retkeilyalueita maamme luonnonarvojen säilyttämiseksi ja luonnossa liikkujien palvelemiseksi Suomenlahdelta pohjoisimpaan Lappiin. Verkkosivut www.metsa.fi ja www.luontoon.fi.

Lisätietoja:
WWF Suomi: Pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, 040 574 9266
Metsähallitus: Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, puh. 0205 64 4386

Raportti Management Effectiveness Evaluation of Finland’s Protected Areas: www.metsa.fi/mee