UPM:n metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailu valmistui

UPM:n metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailu osoittaa, että Suomen yleisin järjestelmä FFCS, Suomen valmisteilla oleva FSC, Ruotsin FSC, pohjoisamerikkalainen SFI ja Iso-Britannian UKWAS pyrkivät edistämään tasapainoisesti metsien hoidon taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöulottuvuutta, niitä eri tavoin painottaen.

Vertailu antoi lisäksi arvokasta tietoa UPM:n metsien hoidon tasosta suhteessa eri sertifiointijärjestelmiin. Kansainvälinen WWF toimi vertailussa ulkopuolisena tarkkailijana ja teknisenä asiantuntijana.

UPM:n tiedote metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailusta on saatavissa suomeksi ja englanniksi ja vertailututkimuksen raportti englanniksi osoitteesta www.upm-kymmene.com, Media Relations, Press kits, Parallel testing of forest certification standards.

Lisätietoja:

WWF Suomi, Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, puh. 040 563 7179; UPM, Päivi Salpakivi-Salomaa, metsäympäristöasioiden johtaja, puhelin 020 416 3862