WWF:n talkooleirikesä käynnistyi Komiolla

WWF:n talkoolaiset ennallistavat metsää ja raivaavat elintilaa harvinaiselle kangasajuruoholle Komion luonnonsuojelualueella Lopella tämän kesän ensimmäisellä pitkällä talkooleirillä 11.–19.6. Leiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, ja se on osa laajaa Metsä-Life-hanketta, johon saadaan rahoitusta EU:lta.

Viime lauantaina käynnistyneen WWF:n talkooleirin tavoitteena on ennallistaa Komion harjualueen nuorehkoja tasarakenteisia mäntymetsiä ja vauhdittaa siten niiden luonnontilaistumista. Metsiä ennallistetaan muun muassa pienaukotuksin ja kaulaamalla nuoria mäntyjä lahopuun määrän lisäämiseksi. Lisäksi leiriläiset antavat hätäensiapua kangasajuruohokasvustoille (Thymus serpyllum), joita uhkaa jääminen muun metsäkasvillisuuden jalkoihin.

Alueen arvokas harjukasvillisuus on taantunut voimakkaasti ja hyönteisten määrä laskenut, koska niille elintärkeät paahteiset etelärinteet ovat kasvaneet umpeen. Siihen on vaikuttanut muun muassa metsäpalojen rajoittaminen. Tarkoituksena onkin leirin aikana sään salliessa myös tehdä pienpolttoja. Kangasajuruoholle raivataan elintilaa poistamalla käsin kanervaa ja muita kilpailevia metsäkasveja kasvustojen ympäriltä. Toinen merkittävä laji, joka hyötyy leiriläisten työstä, on erittäin uhanalainen muurahaissinisiipi (Maculinea arion). Aiemmin alueella eläneen perhoslajin toivotaan palaavan, kun sille sopivaa elinympäristöä ja sen ravintokasvin kangasajuruohon esiintymää saadaan laajennettua.

Harjumetsiä esiintyy EU:n alueella vain Pohjois-Euroopassa. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä monille EU:n direktiivilajeille, mutta myös kansallisesti arvokkaille ja harvinaisille lajeille. Harjumetsien ennallistaminen on uutta Suomessa. Metsä-Lifeen kuuluvan hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja ennallistaa yli 300 hehtaaria harjumetsää Komion ja Melkuttimien suojelukohteissa. Talkooalueella tehdään tulevina vuosina seurantaa, jolla ennallistamistöiden merkitystä voidaan mitata.

Metsä-Life-hanke on osa Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOa. Se on merkittävä työllistäjä, sillä WWF:n talkoolaisten lisäksi ennallistamista tekevät muun muassa metsurit. Kaikkiaan viisivuotisen Metsä-Life-hankkeen pinta-alatavoite on 6000 hehtaaria.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien Suomessa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa. Täysi-ikäiset vapaaehtoiset maksavat itse matkansa ja työskentelevät ruokapalkalla. Tänä kesänä työskennellään vielä Korppoon Ahvensaaressa (1.–9.7.), Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa (16.–24.7.), Kirkkonummen Medvastössä (30.7.–7.8.) ja Särkisalon Laukanlahdella yksityisellä luonnonsuojelualueella (13.–21.8.). Syyskuussa urakoidaan vielä Hankoniemellä Örnvikissä viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, johtaja Erkki Virolainen, gsm 0400 549 645
Metsähallitus, puistomestari Annamari Ilola, gsm 0400 549 644
WWF, leirin johtaja Harri Karjalainen, gsm 040 563 7179
WWF, tiedottaja Anu Jussila, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532