Suomen metsäsertifiointitilanteessa tapahtuu

WWF on tyytyväinen, että Suomen metsäsertifiointirintamalla on viime aikoina otettu uudenlaisia askelia. Tämä antaa toivoa siitä, että maailmalla ja Suomen kaikissa naapurimaissa käytössä oleva FSC-sertifiointijärjestelmä voitaisiin vihdoinkin ottaa käyttöön laajasti myös Suomessa.

Metsäsertifioinnista keskusteltiin tänään Helsingissä seminaarissa, jossa vastuulliseen puupohjaisten tuotteiden kauppaan sitoutuneiden yritysten verkosto Global Forest and Trade Network (GFTN) ja suomalainen metsäsektori kohtasivat. WWF:n ja GFTN-verkoston järjestämän seminaarin tarkoitus oli vauhdittaa Suomessa viime aikoina otettuja askelia FSC-sertifioinnin edistämiseksi. Lähes kaikki Suomen metsät on sertifioitu PEFC-järjestelmään kuuluvalla FFCS-standardilla, ja FSC-sertifoituja metsiä on erittäin vähän.

“Myönteisintä on ollut Suomen ensimmäinen laajamittainen FSC-ryhmäsertifiointi Stora Enson johdolla sekä Stora Enson liittyminen FSC-työryhmään. Myös UPM:n keväällä tekemä sertifiointijärjestelmien vertailu ja Suomen FSC-standardin valmistuminen antavat toivoa siitä, että kansainväliset puunostajat voivat tulevaisuudessa saada vastakaikua toiveilleen saada Suomesta myös FSC-sertifioitua puuta ja paperia”, sanoi GFTN:n Euroopan koordinaattori Margareta Renström.

“Stora Enso edistää metsäsertifiointijärjestelmien, Euroopassa FSC ja PEFC, mahdollisimman laajaa käyttöä. Suomessa metsänomistajat ovat jo ottaneet laajasti käyttöön PEFC-järjestelmän, ja nyt toteutetulla FSC-ryhmäsertifioinnilla halusimme luoda vaihtoehtoja metsäsertifiointiin. Hankkeella pyrimme myös edistämään vuoropuhelua sertifiointijärjestelmien kesken. Pitkällä tähtäimellä toivomme näkevämme sellaisen kansallisen standardin, jonka sekä FSC- että PEFC-järjestelmät voivat hyväksyä”, toteaa Stora Enson Suomen puunhankinnan yritysvastuujohtaja Susanna Rissanen.

WWF huomauttaa, että eri sertifiointijärjestelmien välillä on eroja. Ne pyrkivät edistämään metsien hoidon taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöulottuvuutta, mutta painottavat niitä eri tavoin. Erot käyvät ilmi muun muassa sekä tuoreesta Maailmanpankin ja kansainvälisen WWF:n tekemästä vertailusta että UPM:n tekemästä viiden sertifiointijärjestelmän rinnakkaisvertailusta. “Suomalaisen metsäviennin edistämiseksi metsäsektorin kannattaisi laajentaa FSC:n käyttöönottoa tai harkita, voivatko sidosryhmät laatia Suomeen uuden uskottavan kansallisen standardin siten, että se voidaan hyväksyä sekä FSC- ja PEFC-järjestelmässä.”, sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

Joukko eurooppalaisia yrityksiä, jotka ostavat Suomesta metsätuotteita, julkaisi seminaarissa suomalaiselle metsäsektorille vetoomuksen, jossa ryhmä kannusti suomalaista metsäsektoria entisestään parantamaan puuntuotannon vastuullisuutta muun muassa laajaa sidosryhmäkannatusta nauttivan metsäsertifioinnin kautta. Vetoomuksen oli allekirjoittanut 28 puunostajayritystä 4 maasta.

“Travis Perkins on tyytyväinen Suomessa viime aikoina otetuista myönteisistä sertifiointiaskelista. Britanniassa on kova kysyntä uskottavasti sertifioidusta puusta, ja WWF ja muut tahot aivan oikeutetusti odottavat yrityksiltä vastuullisuutta puunhankinnan suhteen. On rohkaisevaa ajatella, että Suomi voitaisiin joku päivä lisätä kasvavaan listaan maista, joista tehdyt puuostot kaikki sidosryhmät hyväksyvät uskottavan ja laajalle levinneen metsäsertifioinnin ansiosta”, sanoi ympäristöpäällikkö Jez Cutler brittiläisestä Travis Perkins -yrityksestä.

Lisätietoja:

Global Forest and Trade Network: Margareta Rehnström, +46 707 551660; WWF Suomi: metsäpäällikkö Harri Karjalainen, +358 40 563 7179

Vetoomus Wood and Paper Buyers Call upon the Finnish Forest Industry to Pursue Responsible Forestry and Procurement , jossa lista vetoomuksen allekirjoittajista, on ladattavissa pdf-tiedostona.

Tiedotteen englanninkielinen versio on ladattavissa pdf-tiedostona.

Taustatietoa toimittajille:

GFTN: GFTN-verkostoon (Global Forest and Trade Network) kuuluu tällä hetkellä 404 yritystä, jotka toimivat yli 30 maassa. Suomi on tärkeä puunhankinta-alue monille GFTN:n yrityksille. GFTN sai alkunsa vuonna 1991 Iso-Britanniasta WWF:n ja 20 puupohjaisia tuotteita ostavan yrityksen aloitteesta. Lisätietoja: www.panda.org/forestandtrade

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen vuonna 1993 perustettu sertifiointijärjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC:n mukainen metsäsertifiointi perustuu kymmeneen kansainväliseen metsien hoidon periaatteeseen ja niitä tarkentaviin vaatimuksiin. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan näiden periaatteiden pohjalta kansallisesti, eri sidosryhmien yhteistyönä. Lisätietoja: www.fsc.org

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on vuonna 1999 perustettu sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org

FFCS (Finnish Forest Certification System) on Suomen kansallinen, PEFC:n hyväksymä metsäsertifioinnin järjestelmä, joka on perustettu vuonna 1997. Lisätietoja: www.ffcs-finland.org