WWF tyrmistynyt: öljyntorjuntakapasiteetin vahvistaminen vaarantuu

WWF on tyrmistynyt tiedoista, joiden mukaan öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan kykenevän monitoimimurtajan hankintaneuvottelut ovat kariutumassa murtajan hintaan. WWF korostaa, että Suomenlahden öljyntorjuntakapasiteetti on riittämätön, mikä myös todetaan hallituksen Itämeren suojeluohjelmassa.

WWF on vedonnut tänään hallitukseen, jotta talouspoliittinen ministerivaliokunta tekee Itämeren suojelun kannalta välttämättömän päätöksen ja esittää öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan kykenevän uuden aluksen hankintaa.

Paavo Lipposen II hallitus esitti Itämeren suojeluohjelmassaan, että Suomen öljyntorjuntakapasiteettia on vahvistettava. Myös nykyinen hallitus on sitoutunut tähän, ja valtion tämän vuoden budjetissa on jo annettu valtuutus ryhtyä öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan kykenevän monitoimimurtajan hankintaan.

Nyt hankinta uhkaa kaatua ympäristö- ja liikenneministerien väliseen kiistaan: Liikenneministeriössä halutaan panostaa aluksen jäänmurto-ominaisuuksiin, mikä korottaa kustannuksia. Jos alus varustetaan talvioloissa tapahtuvaan öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan ympäristöministeriön toiveiden ja hallituksen omien aiempien sitoumusten mukaan ja murtajaominaisuuksista tingitään, murtaja mahtuisi suunniteltuihin kustannusraameihin. WWF toivoo, että uusi liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen ottaa asiassa Itämeren suojelulle myönteisen kannan.

“Itämeren öljyonnettomuusriski kasvaa lisääntyneiden öljykuljetusten myötä. Mikäli suuren luokan öljyonnettomuus tapahtuu, Suomella ei ole valmiuksia sen torjuntaan. Erityisesti talviolojen öljyntorjuntaa on parannettava”, WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen korostaa. “Ehdotus siitä, että Itämerelle hankintaan yksi yhteinen uusi öljyntorjunta-alus, jonka sijaintipaikka olisi Etelä-Itämerellä, on myös kestämätön. Tämä parantaisi öljyntorjuntaa eteläisellä Itämerellä, mikä on myönteinen asia, mutta Suomenlahden öljyntorjuntakapasiteettia se ei paranna olennaisesti. Ajoaika Tanskan salmista Suomenlahdelle on liian pitkä.”

WWF huomauttaa myös, että kansainvälinen WWF antoi Suomen Itämeren suojeluohjelmalle korkeimman mahdollisen tunnustuksensa Gift to the Earth -palkinnon. Palkintoon liittyy myös palkintokohteen eli tässä tapauksessa Itämeren suojeluohjelman toteutuksen seuranta. WWF toivoo, että öljyntorjuntakapasiteettia parannetaan suunnitellulla tavalla, jotta palkintoa ei tarvitse vetää pois.

Öljyntorjunta-aluksen hankinta siirtyy seuraavaksi hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:

WWF Suomi, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425