Suomalaisperheen veren kemikaalicocktail osoittaa, että nykyisissä kemikaalisäädöksissä on myrkyn mentäviä aukkoja

WWF on testannut veren kemikaalipitoisuuksia 13 perheeltä 12 EU-maassa. Suomalaisperheeltä, myös lapselta, löytyi verestään kemikaalicocktail, jonka seassa on haitalliseksi todettuja ja epäiltyjä kemikaaleja.

Ingrid ja Maria Korpela kertoivat tänään
kemikaalituloksistaan. Kuva: WWF / Jutta
Tuokko

Suomalaisperheen tulokset ovat samansuuntaiset kuin muilla testatuilla eurooppalaisperheillä: monissa tapauksissa lapsien kemikaalitaakka on äitejä korkeampi. Selvitys osoittaa, että nykysäädökset eivät riitä suojaamaan ihmistä ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta

WWF:n selvityksessä etsittiin 12 maassa 13 perheen – isoäidin, äidin ja lapsen – verestä kemikaaleja, joista osaa löytyy tavallisista arjen tuotteista tekstiileistä rakennusmateriaaleihin ja sähkölaitteista huonekaluihin, kun taas osa on kielletty EU:ssa. Monien testattujen kemikaalien on osoitettu olevan hormonihäiritsijöitä, elimistöön kertyviä, pysyviä ja/tai ravintoketjussa rikastuvia, ja monien vaikutuksia ei tunneta.

Koko eurooppalaisen selvityksen jokaisella testatulla henkilöllä isoäideistä lapsiin oli veressään vähintään 18 kemikaalin cocktail. Löydettyjen kemikaalien mediaaniluku oli 32 isoäideillä, 29 äideillä ja 24 lapsilla, kun suomalais-isoäidillä oli veressään 31, äidillä 34 ja tyttärellä 23 kemikaalia. Lasten verestä löytyi suurempi kirjo eri kemikaaleja (59) kuin äideiltä (49), ja heidän kemikaalipitoisuutensa oli monessa tapauksessa äitejä korkeampi.

Suomalais-isoäidillä oli perheen korkeimmat pitoisuudet jo kielletyistä kemikaaleista, kuten PCB-yhdisteistä ja organokloorisista torjunta-aineista kuten DDT:stä. Sen sijaan tyttärellä oli eniten ns. uudempia kemikaaleja kuten PBDE-palonestoaineita, synteettisiä myskejä ja PFC-yhdisteitä, joita on mm. teflon-pannuissa. Tyttären decaBDE-palonestoaineen taakka oli koko selvityksen ylivoimaisesti korkein.

“Tuloksemme pysäyttävät: käytössä olevista kemikaalista analysoitiin vain tuhannesosa, ja silti veressämme oli haitallisia kemikaaleja. Yksikään niistä ei kuulu sinne. Äitinä olen huolissani, koska en voi elämäntapavalinnoilla suojata tytärtäni vaarallisilta kemikaaleilta. Siksi EU-päättäjien on nyt tehtävä sellainen asetus, että käyttöön päätyy vain vaarattomia aineita”, perheen äiti Ingrid Korpela sanoi tiedotustilaisuudessa.

WWF korostaa, että vaikka löydyttyjen kemikaalien pitoisuudet olivat pääsääntöisesti pieniä, tuloksia ei pidä vähätellä: On ylipäänsä kyseenalaista, että tavallisten ihmisten verestä löytyy keinotekoisia kemikaaleja, joiden yhteyksistä terveyshaittoihin on selviä viitteitä tai joiden vaikutuksia, erityisesti pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta. Analysoidut 107 kemikaalia ovat vain jäävuoren huippu: laajassa käytössä on noin 30 000 kemikaalia, joista suurimman osan terveysriskejä ei tunneta.

WWF korostaa, että menneisyyden virheet toistetaan, kun lasten verestä löytyy kemikaaleja, esimerkiksi bromattuja palonestoaineita, joilla on DDT:n ja PCB:n kaltaisia ominaisuuksia. “Jos lapsien kemikaalipitoisuudet ovat jopa korkeampia kuin äitien, säädöksissä on myrkyn mentäviä aukkoja. On välttämätöntä, että EU hyväksyy REACH-asetuksen, jolla kemikaaliteollisuus pakotetaan eliminoimaan pysyvät, hormonihäiritsijä- ja biokertyvät kemikaalit”, sanoi WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Lisätietoja ja perheen haastattelupyynnöt:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, WWF Suomi, 0400 425 666 (torstaina klo 14.30 asti, sen jälkeen työmatkalla)

Testitulokset:

Linkit suomalaisperheen testituloksiin, yhteenvetoon eurooppalaisesta selvityksestä, WWF:n viestintäpäällikkö Päivi Rosqvistin testituloksiin ja lisätietoihin testatuista kemikaaleista

Tietoa perheiden kemikaalitestistä:

 • Perheiden verinäytteet testattiin 107 kemikaalin osalta.
 • Osa kemikaaleista voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:
  • organoklooriset torjunta-aineet kuten DDT ja sen hajoamistuotteet. Ovat aiheuttaneet pitkäaikaisia terveysongelmia mm. luonnonvaraisissa eläimissä.
  • PCB:t. PCB-yhdisteet kertyvät elimistöön ja niiden kielteisistä terveysvaikutuksista on näyttöä.
  • bromatut palonestoaineet, joita on tekstiileissä, rakennusmateriaaleissa ja sähkölaitteissa. Ne rikastuvat ravintoketjussa ja ovat hormonihäiritsijöitä.
  • PFC-yhdisteet eli perfluoratut kemikaalit eli ns. non-stick kemikaalit, joita on esim. teflonpannuissa ja kosteussuoja-aineissa. Hiljattain on saatu tietoa PFOS:in mahdollisesta kehitykseen, lisääntymiseen ja järjestelmien toimintaan kohdistuvasta myrkyllisyydestä. Ne ovat myös mahdollisesti karsinogeenejä.
  • synteettiset myskit, joita on hajusteena muun muassa hygienia- ja puhdistusaineissa. Niiden vaikutuksista tiedetään vähän. Arvellaan, että ne voivat laukaista mm. allergioita ja astman.

Lisäksi testattiin seuraavat kemikaalit:

 • bisfenoli A, jota on muun muassa polykarbonaattimuovissa. Bisfenoli A on hormonihäiritsijä, ja se voi aiheuttaa vaikutuksia paljon pienempinä määrinä kuin aikaisemmin ajateltiin.
 • antibakteerinen aine triklosaani. Triklosaani kertyy eläimiin ja ihmisiin, mutta sen aiheuttamista pitkäaikaisista terveysvaikutuksista tiedetään hyvin vähän. Sen käyttö saattaa lisätä bakteerikannan antibioottista vastustuskykyä.
 • metyylitriklosaani, jota muodostuu, kun triklosaani hajoaa biologisesti jätevesiä käsiteltäessä. Tämä triklosaanin hajoamistuote on paljon pysyvämpi ja kertyy helpommin eliöihin kuin itse triklosaani.
 • Bromattuja palonestoaineita, organokloorisia hyönteismyrkkyjä kuten DDT:tä, PCB:itä, perfluorattuja kemikaaleja ja keinotekoisia myskejä oli jokaisen testatun veressä, myös 12-vuotiaiden lasten.
 • Selvitys osoittaa, miten pysyviä PCB:t ja DDT:t ovat ympäristössä, sillä niitä löytyi kaikista testatuista, jopa sellaisista jotka eivät olleet syntyneet, kun näiden kemikaalien valmistus kiellettiin.
 • Suomalaisperheen verinäytteet sisältävät kemikaaleja kuudesta analysoitujen kemikaalien seitsemästä pääryhmästä: organokloorisista torjunta-aineista, PCB-yhdisteistä, bromatuista palonestoaineista, PFC-yhdisteistä ja synteettisistä myskiyhdisteistä. Äidin näyte sisälsi myös antibakteerista yhdistettä triklosaania.
 • Kaikkien suomalaisperheenjäsenten yhteenlasketut PFC-, PBDE- ja myskitaakat ovat yhtä korkeat tai korkeammat kuin selvityksen mediaani.

Yleistä tietoa WWF:n kemikaalitesteistä:

 • WWF on testannut yhteensä noin 350 ihmisen veren kemikaalipitoisuudet.
 • Perheiden testeissä nuorin testattu oli 12 vuotta, vanhin 92-vuotias isoäiti.
 • Kaikki testatut ovat olleet vapaaehtoisia ja he ovat halutessaan voineet kieltäytyä julkisuudesta.
 • Perheiden selvitys tehtiin yhteistyössä European Public Health Alliance -järjestön ympäristöverkoston (EPHA Environment Network) and Eurocoop-yhteisön (European Community of Consumer Cooperatives) kanssa.
 • Suomalaisperhe valittiin keväällä 83:n testeihin hakeneen perheen joukosta.
 • Testattuun suomalaisperheeseen kuuluivat isoäiti, 65 vuotta, äiti Ingrid Korpela, 42 vuotta, ja tytär Maria Korpela, 14 vuotta. Koko perhe asuu Helsingissä eikä heidän elämäntapoihinsa kuulu mitään erityisiä riskejä kemikaalien osalta.
 • Suomalaisperhe testattiin Brysselissä, sillä Suomen viranomaisten mukaan testi olisi edellyttänyt lääketieteellisille tutkimuksille tarkoitettua lupamenettelyä.