WWF kouluttaa öljyntorjujia Oulussa

WWF Suomi laajentaa öljyntorjuntakoulutustaan Ouluun. Vuonna 2003 perustettuja vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja on koulutettu tähän asti Etelä-Suomessa, sillä Suomenlahti on WWF:n erityisen huolen kohteena vilkkaan laiva- ja tankkeriliikenteensä vuoksi. Tänään öljyntorjuntakoulutusta järjestetään ensimmäistä kertaa Perämeren rannikolla.

Perämeren ensimmäinen koulutus on ryhmänjohtajille tarkoitettu teoriakoulutus. Teoriaosuuteen osallistuneet voivat jatkossa osallistua kenttäharjoitukseen, jossa hiotaan käytännön öljyntorjunta- ja ryhmänjohtamistaitoja.

WWF perusti vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot vuonna 2003. Öljyntorjuntajoukkoihin on ilmoittautunut jo yli 3 400 vapaaehtoista, joista WWF kouluttaa vuosittain noin 150 ryhmänjohtajaa.

Ryhmänjohtajien koulutus sisältää yhden päivän teoriakoulutuksen ja yhden päivän kenttäharjoittelun. Öljykatastrofin sattuessa ryhmänjohtajat osaavat ohjata muita vapaaehtoisia viranomaisten määräysten mukaan, ja toimivat näin linkkinä viranomaisten ja vapaaehtoisten välissä. WWF hankkii ryhmänjohtajille tarvittavan perusvarustuksen, kuten saappaat, haalarit ja käsineet. Öljyonnettomuuden sattuessa varustetaan myös muut vapaaehtoiset.

Öljykuljetusten voimakas lisääntyminen Itämerellä kasvattaa jatkuvasti öljykatastrofin riskiä. WWF haluaa omalta osaltaan valmistautua auttamaan viranomaisia mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Maailmalla sattuneet öljyonnettomuudet ovat osoittaneet, että vapaaehtoisilla on suuri merkitys öljyyntyneiden rantojen puhdistuksessa, koska se on hidasta käsityötä.

Vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin voivat ilmoittautua 18–65-vuotiaat terveet henkilöt. Öljyntorjuntajoukot ovat osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren suojelemiseksi.

Lisätietoja:

WWF / suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. 040 585 0020
WWF / meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. 040 527 1425
WWF / suojeluassistentti Tanja Pirinen, puh. 040 840 0058
WWF / Toni Jokinen, puh. 050 557 6465