Espoo perusti Perintömetsän

Espoon kaupunki on perustanut Perintömetsän eli suojellut vapaaehtoisesti 27 hehtaarin suuruisen metsäalueen. Perintömetsän ansiosta metsäalueen luontoarvot ja virkistyskäyttömahdollisuudet parantuvat. Espoon Perintömetsä nimettiin tänään Perintömetsän perustamistilaisuudessa Ritvan metsäksi Espoon kaupungin edesmenneen ympäristöpäällikön Ritva Veijosen mukaan.

Ritvan metsä sijaitsee Espoon Keskuspuistossa Mössenkärrin (Vehkalampi) ja Sunan asuinalueen välisessä metsässä. Metsä on pääosin noin 90-110 vuotiasta lehtomaista ja kuivahkoa kangasmetsää. Ydinalueella lahopuun määrä tulee lähiaikoina lisääntymään. Lisäksi metsässä on jo luonnontilaisessa vanhassa metsässä yleisiä valoaukkoja. Kohteen läpi kulkee ulkoilureitti, jonka varteen on tarkoitus laittaa opastaulut, joissa kerrotaan alueen vierailijoille Espoon perintömetsästä sekä Suomalaisen metsäluonnon suojelusta. Lisäksi metsään pystytettiin Perintömetsäkyltit suomeksi ja ruotsiksi. Ritvan metsä tarjoaa myös hyvän opetuskohteen Kanta-Espoon, Olarin ja Kuurinniityn kouluille.

“Perintömetsän perustaminen oli luontevaa Espoolle, sillä ympäristö on aina ollut espoolaisille tärkeä asia. Espoossa on lähtökohtaisesti upea ja monipuolinen luonto, ja asukkaat ovat valveutuneita. Viranomaisten ja luottamushenkilöiden ympäristönsuojeluyhteistyö on kantanut tulosta, sillä vaikka Espoossa rakennetaan paljon koko EU:n mittakaavassa ja yritystoiminta on monipuolista, meillä on paljon jäljellä hienoa luonnonympäristöä, josta Ritvan metsäkin on esimerkki”, totesi Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä Ritvan metsän perustamistilaisuudessa tänään.

Perintömetsä on metsänomistajan vapaaehtoinen päätös säästää rakkain pala metsäänsä luonnontilaisena tuleville sukupolville. Kohteen arvo voi perustua esimerkiksi sen kauneuteen, tunnearvoihin tai rikkaaseen luontoon. Kuten Espoossakin, Perintömetsällä kunnioitetaan usein läheisen tai tärkeän ihmisen muistoa. Päätös ei ole juridisesti sitova, joten sen voi halutessaan purkaa.

“WWF kannustaa kuntia perustamaan Perintömetsiä, sillä perhemetsätalouden harjoittajien ohella kunnat ovat Suomessa merkittävä metsänomistajaryhmä. Espoon päätös perustaa Perintömetsä on hieno viesti kunnan sitoutumisesta suomalaisen metsäluonnon suojeluun ja kunnioitukseen. Se on myös loistava sijoitus alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseen, sillä tutkimusten mukaan suomalaiset haluavat vapaa-aikanaan liikkua luonnontilaisessa metsässä. Erityisesti eteläisessä Suomessa, jonne muuttopaineet kohdistuvat on pulaa hyvistä retkeilykohteista”, sanoi WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen Espoon Perintömetsätilaisuudessa.

Espoon lisäksi kahdeksassa kunnassa tai kaupungissa Perintömetsä on perustettu tai perustamispäätös on vireillä.

Espoon Perintömetsän sijainnin näet karttalinkistä.

Lue lisää perintömetsistä.

Lisätietoja:

Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179, WWF Suomi: viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666
Espoon kaupunki, tiedot metsästä: kaupunginmetsänhoitaja Petri Vainio, 0500 514856; tiedot tilaisuudesta vt. erityissuunnittelija Kalevi Hiironniemi, 050 447 1832