30 tynnyriä elohopeaa löydetty Itämerestä Ruotsin rannikolta – WWF varoittaa meren pohjassa tikittävästä aikapommista

Sundsvallin teollisuuskaupungin edustalta Itämerestä löydettiin muutamia päiviä sitten 30 tynnyrillistä erittäin myrkyllistä elohopeaa. Paikallinen paperitehdas oli upottanut nämä myrkkytynnyrit mereen 1950- ja 1960-luvuilla. WWF varoittaa, että tynnyrit ovat tikittävä aikapommi. Jos elohopea pääsee vuotamaan tynnyreistä, sillä voi olla vakavia vaikutuksia ympäristöön ja kokonaiset kalakannat voivat myrkyttyä. WWF vaatii ruotsalaisia viranomaisia nostamaan myrkkytynnyrit merestä mahdollisimman pikaisesti ja käsittelemään ne asianmukaisesti.

Sundsvallin edustalla merenpohjassa ruostuu yhteensä jopa 21000 myrkkytynnyriä. Ruotsin geologian tutkimuskeskus (SGU) löysi 50 vuotta vanhan teollisuuskaatopaikan merestä viime viikolla. Kartoituksia jatketaan, jotta loputkin tynnyreistä löytyisivät ja ympäristökatastrofi voitaisiin estää. Tynnyrit sisältävät paperiteollisuuden prosesseista peräisin olevaa jätettä. Jäte on ennen upotusta sekoitettu sementtiin ja suljettu 80 litran tynnyreihin. Ruotsalaiset viranomaiset arvelevat tynnyreiden sisältävän yhteensä 9000 kiloa puhdasta elohopeaa.

”Löytö osoittaa, kuinka pitkäaikaista vahinkoa huolimattomalla myrkkyjen käsittelyllä voidaan saada aikaan. Tällainen määrä elohopeaa meressä muodostaa alueellisesti erittäin suuren riskin eliöstölle. On hyvin todennäköistä, että myös Suomen aluevesille on upotettu paljon kemikaaleja, jotka säilytysastioiden rapautumisen myötä aiheuttavat vakavan ympäristöriskin. Nämä merenpohjien kaatopaikat pitää kartoittaa nyt, jotta voisimme ajoissa reagoida aikapommiin. WWF on varoittanut näistä ’pommeista’ erityisesti merenpohjan rakentamisen yhteydessä. Ennen kuin Venäjältä Saksaan johdettavan kaasuputken rakennustyöt aloitetaan, on erityisen tärkeätä kartoittaa tarkasti Suomenlahden myrkkyhaudat”, WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen sanoo.

Elohopea on erittäin vaarallinen raskasmetalli, joka luonnossa muuttuu metyylielohopeaksi. Se sitoutuu valkuaisaineisiin ja kertyy ravintoketjun huipulle, aiheuttaen eliöille muun muassa hermostosairauksia. Jo vähäiset määrät voivat vahingoittaa ihmisten ja eläimien hermosto-, verenkierto- ja lisääntymisjärjestelmiä. Lisäksi metyylielohopea voi verenkierron kautta päätyä aivoihin ja vahingoittaa niitä. Erityisesti raskaana olevat naiset ja pienet lapset ovat alttiina vaaralle kalaravinnon kautta. Ruotsin ja Suomen välinen vesialue on kalastoltaan rikas, ja elohopeaa voi kertyä kaloihin kuten haukeen, kuhaan ja silakkaan.

Klassinen esimerkki elohopean myrkyllisistä vaikutuksista on Japanissa tapahtunut maailman suurin teollisuuskatastrofi. Chisso-niminen lannoitevalmistaja upotti vuosina 1932–1968 elohopeapitoista jätettä Minamatan lahdelle. Kolmetuhatta ihmistä, jotka olivat syöneet lahdelta pyydettyä saastunutta kalaa, kärsi elohopeamyrkytyksestä tai sairastui erittäin vaaralliseen niin sanottuun Minamatan tautiin.

Lisätietoa:
WWF / meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040527 1425, [email protected]