WWF huolissaan Euroopan merien ja erityisesti Itämeren puolesta

WWF vaatii, että kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n jäsenvaltiot vihdoin ratifioivat oman, jo viisi vuotta sitten laaditun sopimuksensa ja tekevät lopun merien järjettömästä saastuttamisesta tributyylitinalla. Suomi ei ole ratifioinut sopimusta, mikä WWF:n mukaan on häpeäksi maallemme. Myrkyllisen tributyylitinan eli TBT:n käyttöä käsitellään tällä viikolla IMO:n kokouksessa Lontoossa.

Vain 17 IMO:n 166 jäsenvaltiosta on ratifioinut TBT:n käyttöä koskevan sopimuksen*. Itämeren maista neljä ja Euroopan unionin maista kahdeksan on ratifioinut sopimuksen. Valtaosa varustamoista puolestaan tukee TBT:n käyttökieltoa. Johtavat laivojen ja veneiden pohjamaalien valmistajat, kuten International Paints, Hempel, Jotun ja Chugoku, lopettivat TBT:n käytön tuotteissaan vuonna 2003 ja ovat sen jälkeen kehittäneet ja markkinoineet vaihtoehtoisia tuotteita.

”Tämä on skandaali, josta maailman pitäisi olla häpeissään. Suomi ei ole ainoa maa, joka on jättänyt TBT-kiellon ratifioimatta. EU:n puheenjohtajana sekä Itämeren suojeluun panostavana valtiona Suomen olisi kuitenkin näytettävä tässä asiassa esimerkkiä ja ratifioitava kielto ensi tilassa. TBT:n kielteiset vaikutukset huomattiin ensimmäisen kerran jo neljäkymmentä vuotta sitten. Viisi vuotta sitten puolestaan sovittiin kansainvälisesti lainsäädännöstä, jolla TBT:n käyttö kielletään, mutta sitä käytetään yhä laivojen ja veneiden myrkkymaaleissa. TBT saastuttaa meriluontoa ja kulkeutuu ravintoketjun kautta myös ihmisten ruokaan ja elimistöön. Kyseessä on kaikkien aikojen myrkyllisin kemikaali, jota on päästetty tarkoituksellisesti meriympäristöön, eikä sen käytölle ole puolusteluja”, sanoo WWF Suomen meriasiantuntija Anita Mäkinen, joka osallistuu IMO:n kokoukseen Lontoossa.

TBT saastuttaa mereneläviä niin avoimilla ulappa-aluilla kuin rannikolla. TBT:tä on käytetty laajasti kiinnittymisenesto- eli antifoulingmaaleissa estämään merieliöiden kiinnittymistä laivojen ja veneiden pohjiin. TBT:n kielteisiin vaikutuksiin alettiin kiinnittää huomiota 1960-luvun lopussa. TBT on endokriininen eli umpieritystä ja siten hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali, jonka on havaittu aiheuttavan sukupuolenvaihdoksia kotiloille (esimerkiksi Nucella lapillus -kotiloille). TBT:n käytön vuoksi on jouduttu sulkemaan äyriäistenviljelylaitoksia, ja se on aiheuttanut osterikannan romahduksia muun muassa Ranskassa. Nisäkkäillä TBT-yhdisteet voivat suurina annoksina aiheuttaa keskenmenoja, sikiön kehityshäiriöitä, hermostovaurioita sekä hormonaalisia häiriöitä, ja ne voivat vaurioittaa immunologista puolustusjärjestelmää.

Vuoteen 2008 mennessä EU-lainsäädännön mukaan TBT:n käyttö on kielletty kaikissa EU:n lipun alla purjehtivissa laivoissa sekä kaikissa aluksissa, jotka haluavat päästä EU:n satamiin. EU:n markkina-alue on suuri, joten kielto vaikeuttaa sellaisten yhtiöiden toimintaa, jotka jatkavat TBT:tä sisältävien kiinnittymisenestomaalien käyttöä.

WWF:n hiljattain julkistaman ”Altistumisketju kemikaaleille: Ravinnon merkitys” -selvityksen mukaan TBT:tä ja sen hajoamistuotteita havaittiin elintarvikkeissa ympäri Eurooppaa. Orgaanisia tinayhdisteitä, joihin TBT kuuluu, havaittiin kalapuikoissa, tonnikalassa ja silakassa.

Lisätietoa: WWF Suomi / meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF Suomen edustaja IMO:n kokouksessa, gsm 040527 1425

Internet: englanninkielinen tietopaperi orgaanisista tinayhdisteistä: www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/factsheet_organotins_food.pdf

* Ratifioineet maat: Antigua & Barbuda, Bulgaria, Espanja, Japani, Kreikka, Kypros, Latvia, Luxemburg, Meksiko, Nigeria, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Saint Kitts ja Nevis, Tanska ja Tuvalu.