WWF:n uusi Living Planet -raportti 2006: Suomalaisten ekologinen jalanjälki maailman 3. suurin

WWF julkaisi tänään uusimman kansainvälisen Living Planet -raportin 2006. Sen mukaan ihmiskunnan aiheuttama ympäristörasitus on suurempi kuin koskaan ennen. Tämä näkyy myös selvästi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisenä eri puolilla maailmaa. Suomalaisten aiheuttama ympäristörasitus ekologisella jalanjäljellä mitattuna on maailman kolmanneksi suurin.

Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on yli kolminkertaistunut vuodesta 1961 lähtien ja ylittää tällä hetkellä maapallon kestokyvyn jo noin 25 prosentilla. Jos kehitys jatkuu nykyisellään, vuonna 2050 tarvittaisiin vähintään kaksi maapalloa tyydyttämään ihmiskunnan tarpeet kestävällä tavalla.

Ekologinen jalanjälki on WWF:n raportissa esitetty myös maittain. Henkilöä kohden laskettuna jalanjälki on suurin Arabiemiraateissa, toiseksi suurin Yhdysvalloissa ja kolmanneksi suurin Suomessa. Suomalaisten suureen jalanjälkeen vaikuttavat etenkin kasvanut energiakulutuksemme sekä suuri paperin- ja puun kulutuksemme. Paperin ja puun kulutuksen osalta suomalaisten jalanjälki on raportin mukaan henkilöä kohden laskettuna suurin koko maailmassa, vaikka laskentaperustetta on tarkennettu. Tältä osin jalanjälkemme on edellisessä, vuonna 2004 julkaistussa Living Planet -raportissa esitettyä pienempi. Energian kokonaiskulutus on Suomessa edelleen kasvanut ja henkilöä kohden laskettuna se on Suomea suurempi vain neljässä maassa.

WWF:n Living Planet -raportti osoittaa myös, että luonnon monimuotoisuus köyhtyy huolestuttavan nopeasti eri puolilla maailmaa. Maalla elävien lajien kannat ovat pienentyneet vuodesta 1970 vuoteen 2003 keskimäärin peräti 31 prosentilla, makean veden lajit 28 prosentilla ja mereiset lajit 27 prosentilla.

“Living Planet -raportti osoittaa selkeästi, että ihmiskunta on kaukana kestävän kehityksen polusta. Suomessa vaalien jälkeisellä hallituksella on velvollisuus ja iso haaste edistää konkreettisin toimenpitein erityisesti kestävämpää energiantuotantoa ja -kulutusta”, sanoi WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen raportin julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Koko englanninkielinen Living Planet Report 2006 ladattavissa internetissä (pdf; 2,88 Mt). Internetistä voi ladata myös raportissa esiintyviä graafeja. Media voi ladata kuvia kansainvälisen WWF:n sivuilta.

Taustatietoa:

Ekologinen jalanjälki mittaa ihmisen kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn sekä ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrää suhteessa luonnon kykyyn sitoa hiiltä. Monimuotoisuuden mittarina käytetyn Living Planet -indeksin (LPI) laskemiseen on kerätty tieto 1300 selkärankaisten eläinlajien 3600 kannasta eri puolilta maailmaa (695 maalla elävää, 344 makean veden ja 274 mereistä lajia).

Lisätietoja

:

WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, gsm 040 574 9266
WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532