WWF Suomi ja Neste Oil Oyj yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

WWF Suomi ja Neste Oil Oyj ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen Itämeren suojelemiseksi. Yhteistyöhön kuuluu myös toimia kestävän energiatuotannon edistämiseksi. Sopimus julkistettiin tänään 1.12. Helsingissä Neste Oilin järjestämässä biodieseliä koskevassa keskustelutilaisuudessa, jossa WWF ja Neste Oil kertoivat tavoitteistaan kestävän palmuöljytuotannon edistämiseksi.

Yhteistyösopimuksella Neste Oil jatkaa yhtenä WWF:n Operaatio Merenneidon pääyhteistyökumppanina. Yhteistyön tavoitteena on parantaa Itämeren ja sen rannikon arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien suojelua, pysäyttää rehevöitymiskehitys sekä ehkäistä öljyonnettomuuksia ja vaarallisten ympäristömyrkkyjen käyttöä.

“Neste Oil on itse ottanut käyttöön tärkeitä toimia Itämeren meriturvallisuuden parantamiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita yhtiön omat saattohinaajat, jotka tuovat öljytankkerit satamiin. Neste Oil on näin huolehtinut oma-aloitteisesti asiasta, jota WWF on vaatinut pakolliseksi kaikkiin Itämeren satamiin öljyonnettomuusriskin pienentämiseksi”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen.

WWF:n ja Neste Oilin yhteistyöhön kuuluu myös toimia kestävän energiatuotannon hyväksi. Sekä WWF että Neste Oil työskentelevät biopolttoaineiden raaka-aineena käytettävän palmuöljyn tuotannon kehittämiseksi niin, että se on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

“Neste Oilin NExBTL biodiesel vähentää olennaisesti hiilimonoksidi-, typpioksidi- ja hiilidioksidipäästöjä. Kasviöljystä valmistettu biodiesel vähentää selvästi myös kasvihuonekaasupäästöjä”, sanoo toimialajohtaja Kimmo Rahkamo Neste Oililta.

“WWF on erittäin tyytyväinen, että Neste Oil kehittää palmuöljyn ympäristösertifiointia Kestävän palmuöljyn pyöreän pöydän (Roundtable of Sustainable Palm Oil eli RSPO) jäsenenä. On hienoa, että johtavana biopolttoaineiden kehittäjänä yhtiö haluaa palmuöljyn hankinnassaan toimia läpinäkyvästi, vastuullisesti ja toimintaansa jatkuvasti parantaen. Palmuöljyn tuotantoon liittyy erittäin suuria ympäristöongelmia, jotka voidaan ratkaista vain, jos ostajayritykset vaativat kestävää tuotantoa. WWF haluaa olla mukana tuomassa ratkaisuja biopolttoaineiden ja palmuöljytuotannon kestävyyden haasteisiin”, Timo Tanninen sanoo.

“Yhteistyö WWF:n kanssa on luontevaa Neste Oilille, sillä vastuullisuus on keskeisiä arvojamme. Palmuöljytuotantoon liittyvien ongelmien tunnistaminen on auttanut meitä kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin toimittajavalinnoissamme. Pyrkimyksemme on, että biodieselimme raaka-aine tulee olla kestävästi tuotettu ja puolueettomasti todennettu”, sanoo hankintapäällikkö Kaisa Hietala Neste Oililta.

Lisätietoja:

WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266; Neste Oil oyj, viestintäjohtaja Osmo Kammonen, 010 458 4885 ja 050 458 4885.