Kansainvälinen WWF on tyrmistynyt Suomen kannoista EU:n ilmastopolitiikkaan: Tuleeko Nokia-landista Noki-land?

Kansainvälinen WWF on tyrmistynyt siitä, että Suomi suhtautuu kielteisesti EU:n suunnitelmiin vähentää 20 % omia kasvihuonekaasupäästöjään. Suomi on vaa’ankieliasemassa EU:n kannanmuodostuksessa. WWF ihmettelee, aikooko Suomi samalla torpedoida oman maineensa modernina, ympäristönsuojelua ja korkeaa teknologiaa ajavana maana.

“Suomi saattaa tuhota EU:n suunnitelmat vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään 20 % riippumatta muun maailman sitoumuksista, koska sitoumus olisi “kohtuuton rasite” Suomelle. Me voimme vielä pelastaa maapallon vaarallisen ilmastonmuutoksen seuraamuksilta, mutta jonkun on osoitettava johtajuutta. EU on sen tekemässä – toivottavasti Suomi ei sitä estä”, sanoo WWF:n Euroopan energia- ja ilmastojohtaja Stephan Singer Brysselistä.

Maanantai-iltana Suomi oli ainoana EU-maana vastustamassa EU:n suunnitelmia vähentää kasvihuonekaasujaan 20 %, vaikka muu maailma ei sitoutuisi vastaaviin päästövähennyksiin. Suomen kielteinen kanta tosin saattaa vetää Puolan ja ehkä Unkarin mukaan vastustajaksi. Näin Suomi on vaa’ankieliasemassa. EU:n ympäristöministerit käsittelevät asiaa ensimmäisen kerran tänään tiistaina, ja lopullinen päätös tehdään Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa.

“Kuulin, että yhden a-kirjaimen pois jättäminen Nokia-sanasta tarkoittaa nokea, englanniksi “soot”. Samalla tavalla muuttuu mielikuva Suomesta, jos Suomen hallitus tänään ympäristöministerien kokouksessa ja maaliskuisessa Eurooppa-neuvostossa vastustaa EU:n riippumatonta 20 prosentin päästövähennystavoitetta. Nokia-maasta tulee nokimaa eli innovaatioiden maasta tulee suttuinen, kehitystä estävä linnake”, Singer sanoo.

WWF korostaa, että toisin kuin Suomessa on epäilty, ilmastonmuutoksen hidastaminen ei vaaranna EU-maiden kilpailukykyä, päinvastoin, Suomi voi olla hyötyjänä energiateknologioiden kehittäjänä ja viejänä maailmanmarkkinoille. Useiden selvitysten mukaan ilmastonmuutoksen hidastaminen nyt maksaa vain murto-osan verrattuna torjunnan kustannuksiin, jos maapallon keskilämpötila on ehtinyt nousta vaarallisen paljon eli kaksi astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Myös Suomi voi vastata energiatarpeeseensa ja päästövähennystavoitteisiin kustannustehokkaasti. Erilaisia energiaratkaisuvaihtoehtoja on useita. WWF Suomen Virtaa tulevaisuuteen -mallin mukaan Suomi voi turvata energian tarpeensa vuonna 2020 ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 30 % energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla.

Taustatietoja toimittajille:

  • Euroopan komissio esittää osana laajaa energiapakettia, että EU sitoutuu vähentämään omia päästöjään vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Jos unionin ulkopuoliset maat ovat tarpeeksi laajasti mukana uudessa sopimuksessa, EU:n vähennystavoite olisi 30 %.
  • Suomi on ilmaissut tukevansa EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % globaalisti vuoteen 2020 mennessä, mutta suhtautuvansa kielteisesti EU-komission suunnitelmiin vähentää omia päästöjään 20 %, jos muu maailma ei osallistu talkoisiin.
  • Myös kansainvälisen WWF:n pääjohtaja James Leape toivoi Suomelta suurempaa edistyksellisyyttä ilmastopolitiikassaan viime viikon Suomen vierailullaan. Ks. muun muassa haastattelu Talouselämä-lehdessä http://www.talouselama.fi.
  • WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -energiamalli on internetissä osoitteessa http://www.wwf.fi/virtaa_tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

WWF:n Euroopan ilmasto-ohjelma, johtaja Stephan Singer, +32 496 550 709 (englanniksi);
WWF Suomi, ilmastokoordinaattori Eeva Härmä, 0400 982 348; viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666 (myös soittopyynnöt Stephan Singerille)