WWF haastoi varustamot lopettamaan laivojen jätevesipäästöt

Lomakauden lähestyessä WWF haastaa Itämeren maiden varustamot lopettamaan matkustajalaivojensa jätevesien laskemisen mereen. WWF:n kansainvälinen Itämeri-tiimi on tänään vedonnut Itämeren maiden varustamoihin ja aikoo julkaista suojelutalkoisiin lähtevien varustamoiden nimet kesäkuussa. Matkustajat tekevät Itämerellä vuosittain 80 miljoonaa merimatkaa. Tämä merkitsee yli 100 miljoonaa WC-huuhtelua, joista suuri osa päätyy mereen.

Itämerellä liikennöivien alusten jätevesien vuosittainen ravinnemäärä on noin 460 tonnia typpeä ja 150 tonnia fosforia. Aluksien jätevesien fosforimäärää yksistään Suomenlahdella voi verrata esimerkiksi neljän rannikkokaupungin – Espoon, Porvoon, Kotkan ja Haminan – jätevesipäästöjen fosforikuormaan. Alusten jätevedet sisältävät myös bakteereja, viruksia, raskasmetalleja ja kemikaaleja. Laivojen jätevesistä suuri osa päätyy puhdistamattomina mereen, mikä lisää muun muassa myrkyllisiä sinileväkukintoja.

WWF on pyytänyt Itämeren alueen varustamoita ilmoittamaan WWF:lle 11.6. mennessä, sitoutuvatko ne vapaaehtoisesti lopettamaan matkustaja-alustensa jätevesien laskemisen mereen mukaan lukien kansainväliset vesialueet, jonne jätevesien lasku on edelleen laillista. WWF haluaa laivayhtiöiden sitoutuvan WC- eli “mustien” vesien tyhjentämiseen satamien jätevesiasemiin “Harmaat” vedet voi käsitellä laivoilla parhaalla mahdollisella tekniikalla niin, että esimerkiksi fosforista saadaan talteen 75-90 prosenttia.

“Kukaan ei varmuudella tiedä, kuinka monet laivat päästävät jätevetensä Itämereen. WWF:n kampanjan tavoite on jätevesikuormituksen vähentämisen lisäksi saada asiasta julkista tietoa. Suomalaisista laivayhtiöistä noin puolet todennäköisesti huolehtii matkustajalaivojensa jätevesistä asianmukaisesti. Toivomme kuitenkin niidenkin osallistuvan kampanjaamme ja antamaan asiasta julkisen sitoumuksen. Näin he voivat esimerkillään haastaa muut suomalaisvarustamot ja muiden Itämeren maiden laivayhtiöt mukaan suojelutalkoisiin puhtaan Itämeren puolesta”, sanoo WWF:n kansainvälistä kampanjaa koordinoiva meriasiantuntija, tohtori Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

WWF muistuttaa, että Suomessa vapaa-ajan veneilijöiden ja mökkeilijöiden on huolehdittava jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. On anteeksiantamatonta ja ristiriitaista, että matkustajalaivat voivat halutessaan jatkaa henkitoreissaan olevan Itämeren sairastuttamista samalla, kun he nimenomaan kuljettavat matkustajia ihailemaan Itämeren luonnon kauneutta, WWF korostaa.

Seuraavaksi WWF laajentaa kampanjansa Itämeren maiden varustamoista ulkomaisiin risteilijöihin. Tänäkin kesänä ulkomaiset risteilijät tuovat Helsinkiin noin 280 000 turistia, mikä merkitsee satoja tuhansia, ellei peräti miljoonia WC:n huuhtomiskertoja laivojen matkalla Itämeren halki.

“Media tekee näistä loistoristeilijöistä paljon juttuja kesän aikana. Samalla kannattaisi kysellä laivan kapteenilta, minne laivan jätevedet päätyvät, ja matkustajilta, haluavatko he WC-vesiensä päätyvän upeaan, mutta sairaaseen Itämereemme”, Sampsa Vilhunen antaa vinkin.

Taustatietoa:

  • Lauttamatkustajan keskimääräinen matka Itämerellä kestää 4 tuntia, kun taas risteilymatka on keskimäärin 10 vuorokautta. Tilastossa säännöllisesti kulkevat vuorot (esimerkiksi Helsinki-Tukholma -risteilyt) luetaan lauttamatkoiksi.
  • Arviot matkustajakohtaisista jätevesimääristä vaihtelevat, mikä johtuu laivojen erilaisista teknisistä vesi- ja jätevesijärjestelmistä. Yhden matkustajan voidaan arvioida tuottavan vuorokaudessa keskimäärin yhteensä 190 litraa harmaita ja mustia jätevesiä (mm. VTT:n raportti aiheesta).
  • WWF on vedonnut 60 varustamoon seuraavissa Itämeren maissa: Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Puola, Tanska ja Saksa. WWF Suomi on vedonnut seuraaviin yhtiöihin: Alfa-Trooli, Birka Line, Eckerö, Finnlines, Kristina Cruises, Nordic Jetline Finland, RG Line, Sea Containers (Superseacat) SeaWind Line, Tallink Silja Line ja Viking Line.
  • Ainakin alkuun kampanja koskee matkustajalaivoja, koska laivojen jätevesipäästöistä 75 % tulee matkustajalautoista ja risteilijöistä.
  • Laivayhtiöille mennyt vetoomus on internetissä osoitteessa http://www.panda.org/europe/baltic.

Lisätietoja:

WWF Suomi, meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, GSM 040 550 3854; viestintäjohtaja Päivi Rosqvist, 0400 425 666