WWF kouluttaa va­paa­eh­toi­sia öl­jyyn­ty­nei­den lintujen hoitoon

WWF Suomi kouluttaa ensimmäisenä Suomessa 40 vapaaehtoista öljyntorjujaa käsittelemään, puhdistamaan ja hoitamaan öljyonnettomuuden tahrimia lintuja. Koulutus järjestetään tänään yhteistyössä Heinolan lintutarhan, Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Heinolan lintutarhalla järjestettävässä koulutuksessa vapaaehtoiset opettelevat tuntemaan lintujen hoidon ja pesun eri vaiheet, vastuunjaon ja työturvallisuusvaatimukset sekä linnun fysiologian ja öljyn vaikutukset siihen. Tavoitteena on kyetä soveltamaan oppeja käytännössä, joten koulutuksessa harjoitellaan nimenomaan elävän linnun käsittelyä. Ennen käytännön koulutusta vapaaehtoiset saivat yhden päivän teoriakoulutuksen öljyyntyneiden lintujen hoitoon.

Vapaaehtoisia kouluttavat WWF:n henkilöstön lisäksi eläinlääkäri Einar Eriksson, rengastaja Hannu Ekblom ja Helsingin pelastuslaitoksen ylipalomies ja eläinpelastusvastaava Vesa Nurminen.

Koulutuksen tarkoitus on varautua Suomen rannikolla tapahtuvaan öljyonnettomuuteen. Öljyonnettomuus voi tahria valtavan määrän lintuja, ja tositilanteessa koulutuksen saaneet toimivat viranomaisten, WWF:n ja eläinlääkärin apuna ja ohjaamassa muita vapaaehtoisia.

”Öljykuljetusten voimakas lisääntyminen Itämerellä kasvattaa jatkuvasti öljyonnettomuuden ja sen seurauksena lintukatastrofin riskiä. WWF haluaa omalta osaltaan olla mukana valmistautumassa öljyonnettomuuden tahrimien lintujen hoitoon”, sanoo WWF Suomen projektikoordinaattori Toni Jokinen. ”Maailmalla sattuneet onnettomuudet ovat osoittaneet, että öljyisten lintujen hoito vaatii sekä runsaasti vapaaehtoista työvoimaa että erityistä osaamista ja kokemusta.”

Koulutustilaisuuden yhteydessä julkistetaan myös WWF:n opas ”Öljyyntyneiden eläinten hoito”. Opas on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi WWF:n vapaaehtoisille ja ohjeeksi lintujen hoitoon ja puhdistukseen osallistuville.

WWF Suomen vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren suojelemiseksi. Joukot perustettiin vuonna 2003, ja niihin kuuluu jo yli 4 000 vapaaehtoista, joista ryhmänjohtajakoulutuksiin on osallistunut yli 500. Nyt järjestettävä öljyyntyneiden lintujen hoitokoulutus oli ensimmäinen avoin lintukoulutus, ja se täydentää öljyntorjunnan vapaaehtoisvalmiutta oleellisesti.

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat pelastusviranomaisten alaisuudessa. Toiminta on laajentunut Suomesta myös Viroon, Norjaan ja Venäjälle. Joukkoihin voivat ilmoittautua 18–65-vuotiaat terveet henkilöt.

Lisätietoja:
WWF / projektikoordinaattori Toni Jokinen, gsm 050 557 6465

Kuvia öljyntorjunnasta tiedotusvälineiden käyttöön:
WWF / tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051

”Öljyyntyneiden eläinten hoito” -oppaaseen voi tutustua täällä.

Tue lahjoituksella öljyntorjuntajoukkojen toimintaa.