WWF julisti juhannusrauhan vesiluonnolle

WWF julisti tänään 14.6. perinteisen juhannusrauhan vesiluonnolle Tammisaaren kansallispuistossa. WWF vetoaa juhannuksen juhlijoihin, jotta he välttäisivät liikkumista lintujen pesimäluodoilla ja huomioisivat muutenkin luonnon kesänvietossaan. WWF kannustaa kesälomalaisia, merellä liikkujia ja mökkeilijöitä ympäristöystävällisiin lomanvietto- ja kulutustapoihin Itämeren tilan parantamiseksi.

WWF on perinteisesti julistanut juhannusrauhan vesiluonnolle ja tänä vuonna se tapahtui Tammisaaren kansallispuistossa Rödjanin luontotuvalla Älgön saaressa. Luontotuvalla palvelee kesän ajan WWF:n opas, joka tutustuttaa matkailijoita saaren luontoon. Älgössä on parin kilometrin pituinen luontopolku, ja sen varrella sijaitsevasta lintutornista voi ihailla lintujen lisäksi hienoja maisemia. WWF opastaa luontotuvalla luontoystävälliseen lomailuun ja arkeen. Jaossa on vinkkivihkonen sekä kalaopas, josta saa ideoita ympäristöystävälliseen kalan ja äyriäisten syöntiin. Luontotuvalla voi kirjoittaa omat parhaat kalareseptinsä WWF:n kalareseptikirjaan. Metsähallitus vastaa luontotuvan ja saaren hoidosta. Saareen pääsee omalla veneellä.

Juhannuskokko kannattaa polttaa muualla kuin sellaisella rantakalliolla, jolta ravinnepitoinen tuhka huuhtoutuu veteen rehevöittämään sitä. Kokkoa ei pidä tehdä koskaan lintuluodolle, koska juhannuksen aikaan monilla linnuilla on vielä pesintä kesken tai kuoriutuneet poikaset vaativat vielä emojen huolenpitoa. Pesät ovat hyvin naamioituja, ja aikuisten lintujen oleilu luotojen lähellä juhannuksen aikaan on yleensä merkki pesinnästä, vaikkei pesiä näkyisikään. Nuotion saa tehdä vain merkityille tulentekopaikoille, mutta ei sinnekään avotulta metsäpalovaroituksen aikana. Esimerkiksi kansallispuistoissa nuotionteko on kiellettyä.

Lomailija voi ottaa Itämeren huomioon monella muullakin tavalla. “Esimerkiksi luomuruoan suosiminen tukee puhdasta ja ympäristöystävällistä ruoantuotantoa. Lisäksi lähiruoan käyttäminen vähentää kuljetusmatkoja ja siten syntyy vähemmän vesistöjä rehevöittäviä typpipäästöjä”, muistutti WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. “Kalan ystävien toivotaan ostavan mieluummin luonnon- kuin kasvatettua kalaa. Merkittävää on välttää alimittaisten kalojen ostamista ja pyytämistä – on tärkeää, että kala ehtii kutea ainakin kerran, ennen kuin se pyydetään.”

Mökillä on helppo kompostoida kaikki aines: keittiöjäte, kahvin- ja teenporot, suodatin- ja talouspaperit, hedelmien ja vihannesten kuoret, munankuoret, rikkaruohot, muu puutarhajäte ja luonnonkuidut. Mökillä voi myös kierrättää aivan kuten kotonakin. Tiskivesiä ei tule heittää suoraan vesistöihin, vaan imeyttää maahan. Imeytyspaikka on syytä vaihtaa muutaman vuoden välein. “Vesistöjen rehevöitymistä voi välttää myös, kun ei päästä mattojen pesuvesiä suoraan vesistöihin. Tärkeätä on myös käyttää fosfaatittomia pesuaineita ja olla huuhtomatta mattoja meressä tai järvessä”, Luukkonen kehotti.

Juhannusrauhan julistus

Julistetaan vesilinnuille juhannusrauhaa:
Älä lomailija rannoilla pauhaa.
On harvinaistunut nauru- ja selkälokki,
on niille kokko ja möykkä shokki.
Siis vältä veneillessä lintuluotoja –
etsi muita satamamuotoja.

On rantautumisessa vauhdista haittaa:
se pohjan ravinteet liikkeelle laittaa.
Aja muutenkin rauhassa, älä kaahaa,
ja roskat pois luonnosta mukanasi raahaa,
äläkä laidan yli kaada veneen jätevesiä,
niin ei sinilevä pilaa lastesi kesiä.

Lisätietoja:

WWF / suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
WWF / meribiologi Samuli Korpinen, gsm 050 521 1300
WWF / tiedottaja Tuuli Äikäs, gsm 040 592 6532

WWF utlyste midsommarfrid för den maritima naturen

Semesterfirarna kan påverka Östersjöns välbefinnande med sina val

WWF utlyste idag den 14.6. i Ekenäs nationalpark traditionsenlig midsommarfrid för den maritima naturen. WWF vädjar till midsommarfirarna att de undviker att röra sig på fåglarnas häckningsskär och även i övrigt visar hänsyn mot naturen i sitt sommarfirande. WWF uppmuntrar semestrande, båtfolk och stugägare till miljövänliga semester- och konsumtionsvanor i syfte att förbättra tillståndet i Östersjön.

WWF har traditionellt utlyst midsommarfrid för den maritima naturen. Detta år skedde det i Ekenäs nationalpark vid Rödjans naturum på Älgö. På naturumet har WWF sommartid stationerat en guide som presenterar öns natur för turisterna. På Älgö finns en två kilometer lång naturstig. Från ett fågeltorn invid stigen kan inte bara fåglar i omgivningen inspanas utan också det fina landskapet kring Älgö beundras. På naturumet ger WWF handledning i hur en naturvänlig semester och vardag kan tillbringas. Besökaren kan också passa på och införskaffa ett tipshäfte och en fiskguide. Den senare innehåller idéer om tillredning av miljövänliga fisk- och skaldjursrätter. På naturumet kan besökaren också skriva ner sina egna bästa fiskrecept i WWF:s fiskreceptbok. Forststyrelsen svarar för naturumets och öns underhåll. Till Älgö kan man komma med egen båt.

Midsommarbrasan lönar det sig att bränna på någon annan plats än på en strandklippa, från vilken den näringsrika askan sköljs ner i vattnet och eutrofierar detta. Brasa ska aldrig firas på ett fågelskär, för vid midsommartid är ännu många fåglars häckning på hälft eller så kräver de kläckta ungarna ännu moderfågelns omsorg. Fågelbona är väl kamouflerade och de vuxna fåglarnas vistelse nära skären midsommartiden är som regel ett tecken på att häckning är på gång trots att bona kanske inte kan ses. Eld får uppgöras bara på för detta avsedda särskilda platser, men öppen eld får inte uppgöras på dessa platser heller om varning för skogsbrand utfärdats.

Semesterfiraren kan ta hänsyn till Östersjön också på många andra sätt. “Till exempel gynnande av ekomat stöder ren och miljövänlig produktion av föda. Dessutom minskar användningen av närföda transportsträckorna och därigenom uppkommer det mindre mängder kväveutsläpp som eutrofierar vattendragen”, påpekade WWF:s skyddschef Jari Luukkonen. “Vänner av fisk köper förhoppningsvis hellre vildfisk än odlad fisk. Det är också viktigt att undvika inhandlande eller fiskande av fisk som inte fyller minimimått – det har stor betydelse att fisken hinner leka åtminstone en gång innan den fångas.”

På stugan är det lätt att kompostera allt lämpligt material: köksavfall, kaffe- och tesump, filter- och hushållspapper, frukt- och grönsaksskal, äggskal, ogräs, övrigt trädgårdsavfall och naturfiber. På stugan går det också lika bra som hemma att återanvända. Diskvatten ska inte kastas direkt i något vattendrag utan infiltreras i marken. Det är skäl att byta infiltreringsplats med några års intervall. “Eutrofiering av vattendrag kan också undvikas genom att inte släppa ut mattornas tvättvatten direkt i vattendrag. Det är också viktigt att använda tvättmedel som inte innehåller fosfater och undvika att skölja mattorna i havet eller sjön”, uppmanade Luukkonen.

Utlysning av midsommarfriden

Midsommarfrid skall du sjöfåglar unna,
vid holmar och stränder undvika stoj.
För brasa och buller är alls inget skoj
för skrattmås och silltrut, nu nästan försvunna
Så undvik till fågelskär styra din båt,
ankra vid andra kobbar emellanåt.

Sakta in när du närmar dig kobbens strand:
annars rörs bottnets närsalter om.
Ha inte heller i övrigt för bråttom,
glöm ej ta med ditt avfall iland.
Kasta ej avfallsvatten överbord –
rädda barnens sommar från blågrönalgers hord.

Mer information:

WWF / naturskyddschef Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
WWF / marinbiolog Samuli Korpinen, gsm 050 521 1300
WWF / informatör Tuuli Äikäs, gsm 040 592 6532