Merikotkilla tavallinen pesimäkausi: 245 poikasta

WWF:n merikotkaryhmän laskentojen mukaan Suomen merikotkat saivat tänä vuonna 245 poikasta. Asuttuja reviirejä todettiin 256 kappaletta eli hieman vähemmän kuin viime vuonna, ja onnistuneita pesintöjä oli 156 reviirillä eri puolilla maata. Poikastuotto oli hieman parempi edelliseen vuoteen verrattuna; vuonna 2006 merikotkat saivat 237 poikasta. Noin 100 pesintäyritystä epäonnistui eri syistä. Suomen merikotkien pesintämenestys on ollut viime aikoina suhteellisen vakaa.

WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön merikotkatyöryhmä on jatkanut pesäpoikasten rengastuksia entiseen tapaan laittamalla poikasille numeroidut, alumiiniset värirenkaat: vuosirenkaan toiseen ja aluerenkaan toiseen jalkaan.

Merikotkat ovat viime aikoina vierailleet merimetsojen asuinseuduilla. Jo viime vuonna saatiin Lounais-Suomessa nettikameran avulla tietoa merimetsojen pesäsaarella vierailevista merikotkista. Lisäksi on tehty suoria näköhavaintoja saalistavista merikotkista muilla pesimäsaarilla. Muun muassa porilainen luonnonkuvaaja Seppo Keränen on nähnyt aivan viime päivinä, kuinka merikotka käy saalistamassa merimetson poikasia Satakunnan rannikon saarilla.

Tämän lisäksi merimetson poikasten rengastajat ovat havainneet retkillään, kuinka merikotkat ajavat merimetsoja näiden munavaiheessa lentoon ja sitten harmaalokit käyvät ryöstämässä merimetsojen munat pesistä. Jopa kymmeniä merimetsojen pesiä on saattanut tuhoutua tällaisen hyökkäyksen aikana. Näin merikotka on omalta osaltaan alkanut säädellä runsastuvaa merimetsokantaamme, jonka kasvusta huolestuminen on poikkeuksellisesti kirjattu muun muassa viimeisessä hallitusohjelmassa.

WWF:n vuonna 1973 alkanut työ merikotkien suojelemiseksi on luonnonsuojelullinen menestystarina. Projektin alkaessa merikotka oli sukupuuton partaalla, mutta sen kanta alkoi vahvistua suojelutoimien ansiosta, ja nyt merikotkat saavat yli 200 poikasta vuodessa. Vapaaehtoistyötä merikotkan hyväksi tehdään vuosittain tuhansia tunteja. Työ rahoitetaan lahjoituksin.

Lisätietoja:
Uusimaa: Gustav Munsterhjelm, gsm 0400 478290; Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Turun seutu: Sami Lyytinen, gsm 044907 2063
Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151353
Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881349
Lappi: Seppo Ojala, gsm 0400 342711
Lappi ja Koillismaa: Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448
Ahvenanmaa: Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
WWF:n merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876469

Kuvia merikotkista: Tiedotusvälineet voivat tilata käyttöönsä painokelpoisia kuvia merikotkista. Tilaukset tiedottaja Laura Tahkokalliolta, gsm 040556 9860.

Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970–2007:
1970 = 8
1971 = 5
1972 = 5
1973 = 5
1974 = 10
1975 = 4
1976 = 6
1977 = 16
1978 = 20
1979 = 6
1980 = 17
1981 = 18
1982 = 20
1983 = 28
1984 = 30
1985 = 27
1986 = 26
1987 = 35
1988 = 43
1989 = 52
1990 = 62
1991 = 63
1992 = 77
1993 = 86
1994 = 86
1995 = 85
1996 = 95
1997 = 115
1998 = 140
1999 = 143
2000 = 172
2001 = 165
2002 = 192
2003 = 205
2004 = 229
2005 = 252
2006 = 237
2007 = 245