WWF: Itämeren suojelukomission toimintaohjelman valmistelu vaarassa vesittyä loppumetreillä

WWF varoittaa ensi viikolla alkavan Itämeren suojelukomission (HELCOM) kokouksen alla, että Itämeren suojeluun tähtäävä kansainvälinen toimintaohjelma on vaarassa vesittyä ennen ohjelman ministeritason allekirjoittamista marraskuussa. Ongelmina ovat jäsenmaiden hallitusten jarruttelu sekä ohjelman puutteet. Koko Itämerta koskeva ohjelma rehevöitymisen torjunnasta, meriturvallisuuden parantamisesta, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja haitallisten kemikaalien torjunnasta uhkaa jäädä sanahelinäksi ja hampaattomaksi kompromissiksi.

WWF:n analyysin mukaan Itämeren suojelukomission toimintaohjelmassa on useita puutteita. Huolestuttavinta on jäsenvaltioiden johtajien tuen puute ohjelmalle. Ei riitä, että ympäristöministerit allekirjoittavat ohjelman, vaan tarvitaan sekä kaikkien Itämeren valtioiden pääministereiden julkista tukea että kaikkien asianomaisten ministereiden sitoutumista. Suomessa ympäristöministerin lisäksi maa- ja metsätalousministerin tulisi sitoutua julkisesti toimenpideohjelman rehevöitymisen vastaisiin toimiin sekä liikenneministerin meriturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Toimintaohjelmaa hoitavat virkamiehet ovat tehneet runsaasti varauksia lisäselvitysten tekemistä varten valmistelun loppumetreillä. Tämä nakertaa ohjelman tavoitteita: vaikka yleiset tavoitteet ovat hyviä, varauksilla valtiot voivat estää yhteisistä suojelutoimista sopimisen, koska päätökset HELCOM:issa tehdään konsensusmenettelyllä.

”HELCOM:in ja Itämeren valtioiden hallitusten on toteutettava se, minkä ne ovat luvanneet: mittavat ja selkeät suojelutoimet, jotka takaavat Itämeren hyvän ekologisen tilan. WWF:n toiveet alun perin kunnianhimoisen toimintaohjelman suhteen ovat olleet korkealla, koska se voisi parhaimmillaan tarjota kokonaisratkaisun Itämeren pelastamiseksi. Tällä hetkellä HELCOM:in toimintaohjelman toteutuminen on vaarassa, mutta poliittinen toiminta korkeimmilla mahdollisilla tasoilla voi pelastaa sen. Ministerien vastuulla on nyt pikaisesti arvioida prosessin toteutumista uhkaavien lisäselvityspyyntöjen tärkeys”, WWF:n meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen sanoo.

WWF esittää, että myös Suomelle toivottavasti pian nimettävä Itämeri-lähettiläs ottaisi tehtäväkseen edistää HELCOM:in toimintaohjelman toteutumista. ”Itämeri-lähettilään vastuulla on edistää Itämeren suojelua kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä toimintaa Suomessa eri ministeriöiden välillä. Lähettilään rooliin sopisi luontevasti tukea Itämeren kannalta hyvin tärkeän HELCOM:in toimintaohjelman seurantaa”, Anita Mäkinen sanoo.

Toimintaohjelmassa on hyvin vähän konkreettisia toimenpiteitä eivätkä listatut käytännön toimet ole luonteeltaan sitovia vaan ainoastaan suosituksia. Itämeren suojeluun erikoistuneen ohjelman varsinaisen toteutumisen tulevaan seurantaan ja koordinointiin on myös kiinnitetty liian vähän huomiota. Varsinkin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kasvattamiseen tähtäävä ohjelman osio luo toteutuessaan uutta tutkimusta ja tietoa, mutta ei juuri sisällä käytännön suojelutoimia Itämeren ympäristön tilan parantamiseksi.

Myös toimenpideohjelman rahoitus on epäselvä. WWF korostaa, että valtioiden on varmistettava budjeteissaan riittävät määrärahat toimintaohjelman toteutukseen. ”Toivottavasti myös Suomen tuoreissa budjettikeskusteluissa on otettu huomioon nämä rahoitustarpeet”, Anita Mäkinen toteaa.

Lisätietoa:
WWF / meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen, gsm 040527 1425
WWF / meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, gsm 040550 3854