WWF:n 20 000 euron Pandapalkinto haettavana

WWF Suomi julistaa haettavaksi vuoden 2007 Pandapalkinnon, jolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, ja yhteissummaltaan ne ovat 20 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Ensimmäisen kerran Pandapalkinto jaettiin vuonna 1999.

Pandapalkinto jaetaan joka vuosi WWF:n erillisestä Pandapalkinto-rahastosta. Palkinnolla pyritään edistämään ja palkitsemaan luonnon- ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä kestävän elämäntavan edistämistä. Pandapalkinnon voi saada suunniteltu tai käynnissä oleva hanke.

“WWF:n Pandapalkinto on jo muodostunut jokavuotiseksi perinteeksi. Palkinnolla haluamme rohkaista suunnittelemaan ja toteuttamaan joko paikallisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittäviä hankkeita luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi”, sanoo pääsihteeri Timo Tanninen WWF Suomesta.

Pandapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Vuoden 2006 palkinto jaettiin kahden hankkeen kesken, 10 000 euroa kummallekin. Saajat olivat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen yhteinen metsäpurojen kunnostushanke Koillismaalla sekä Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf työstä Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyttämiseksi.

Pandapalkinnon hakuaika päättyy 12.10.2007. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja:

WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, sähköposti [email protected], puh. (09) 7740 1052 ja
internetissä: www.wwf.fi/pandapalkinto