WWF: Kaikki Itämeren hylkeet tarvitsevat edelleen suojelua

WWF muistuttaa, että Itämeren hylkeet ovat vasta toipumassa viime vuosisadan kantojen romahduksesta. Norpan kanta on pirstoutunut ja eteläiset osakannat ovat huolestuttavan pieniä. Harmaahylkeen kanta on pohjoisessa kasvanut nyt 22000 yksilön suuruiseksi, mutta kanta ei ole levinnyt eteläiselle Itämerelle. Suomi ja Ruotsi ovat vastuussa harmaahylkeen leviämisestä eteläiselle Itämerelle, jossa harmaahylkeen kannat ovat alhaiset, WWF sanoo. Jotta hylkeiden suojelu olisi kannattavaa myös kalastajien kannalta, WWF ajaa kalastajille korvauksia hylkeiden aiheuttamista vahingoista. WWF esitti näkemyksiään Vaasassa, jossa on parhaillaan koolla kansainvälinen konferenssi hylkeiden käytöstä, hoidosta ja suojelusta.

”Itämeren hylkeiden suojelu on edelleen tärkeää. Esimerkiksi kirjohylkeen kanta ja itämerennorpan Suomenlahden ja Saaristomeren kannat ovat hyvin pieniä, eikä pohjoisella Itämerellä kantaansa kasvattanut harmaahylje ole levittäytynyt meren eteläosiin luontaisille esiintymisalueilleen”, sanoo WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka.

Harmaahylkeen pyyntiä Suomessa ja Ruotsissa suunniteltaessa pitäisi ottaa korostetusti huomioon se, että kannan kasvu pysyisi niin korkeana, että hylkeet palaisivat myös eteläiselle Itämerelle. WWF muistuttaa myös, että valtioiden tulee noudattaa Helcomin eli Itämeren suojelukomission hyljetyöryhmän suosituksia miettiessään hylkeiden metsästystä.

Suojelutoimien lisäksi WWF on vuosia ajanut kalastajille korvauksia hylkeiden aiheuttamista vahingoista. Euroopan komissio saattaa suostua Suomen pyyntöön saada maksaa korvauksia hyljevahingoista. Päätös asiasta tehdään marras-joulukuussa. ”Hylkeiden metsästyksellä ei voida ratkaista hylkeiden kalastajille aiheuttamia ongelmia, joten yhteiskunnan on voitava korvata kalastajien hyljetuhot samalla tavoin kuin poroisäntä saa korvausta suurpetojen aiheuttamista tuhoista”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen korostaa.

WWF muistuttaa myös, että Itämeren hylkeitä uhkaa tulevaisuudessa ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos tulee pienentämään jääpeitettä, joka on tärkeä erityisesti itämerennorpan lisääntymiselle. Jäätalven kesto tämän vuosisadan lopussa on ilmastomallien mukaan esimerkiksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä vain muutamia viikkoja.

”Norppa synnyttää poikasensa jäälle pesään ja imettää poikastaan yli kuukauden. Pesinnälle on suuria vaikeuksia odotettavissa”, sanoo Antti Halkka.

Vaasan hyljekonferenssin yhteydessä julkaistun arvion mukaan vuonna 2007 harmaahylkeiden kokonaismäärä Itämerellä on 22 000 yksilöä. Sata vuotta sitten harmaahylkeitä oli Itämeressä noin 100 000.

Lisätietoja:
Antti Halkka, WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja, 040 700 6582
Jari Luukkonen, suojelujohtaja, 040 585 0020

Vaasassa pidettävä “Seals and Society – how to manage resources and interactions in the Baltic Sea and North Atlantic” -konferenssi (16.–18.10.): www.eventnordic.fi/congreszon/seal_2007/