Balin il­mas­to­ko­kouk­sen tiekartta vie liian hidasta reittiä kohtia pääs­tö­vä­hen­nyk­siä

Balin ilmastokokouksessa oli tarkoitus sopia tiekartasta, joka vie maailman kohti selkeitä ja huomattavia kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä. Tiekartta näyttää nyt maailmalle kuitenkin varsin hitaan reitin, koska selkeitä ja sitovia päästövähennysrajoja ei saatu siihen. Sitovien tavoitteiden puute vaikeuttaa sopimuksen jatkoneuvotteluja, WWF varoittaa. Se myös hidastaa päästövähennysten määrätietoista aloittamista, mikä puolestaan vaikeuttaa ratkaisuja ja nostaa niiden hintaa. WWF kiittää sen sijaan sitä, että kaikki 190 maata saatiin sitoutumaan neuvotteluihin Kioton sopimuksen jälkeistä aikaa koskevasta sopimuksesta. Myös periaatepäätös kompensoinneista kehitysmaille metsien säästämisestä on erittäin merkittävä asia.

Maailmanlaajuiset ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt on kyettävä vähintäänkin puolittamaan vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon, jotta ilmastonmuutos ei muutu täydelliseksi katastrofiksi koko maapallolle ja ihmiskunnalle. Jotta ilmastoneuvottelujen tiekartta veisi tätä tavoitetta kohti, rikkaiden maiden olisi kyettävä vähentämään päästöjään vähintään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Koska Balilla ei päästy tähän tavoitteeseen, on todennäköistä, että päästövähennysten määrätietoisessa aloittamisessa hidastellaan.

“Kompromississa on myönteistä se, että nyt saatiin kaikki 190 maata sitoutettua neuvotteluihin Kioton kauden jatkosopimuksesta. Jos päästörajoituksista olisi kuitenkin sovittu Balilla selkeästi tai edes haarukan tasolla, valtiot, yritykset ja muut toimijat olisivat saaneet selkeän tiekartan, jonka mukaan suunnistaa kohti viileämpää maailmaa. Nyt menetämme taas pari vuotta, joten meillä on edessä vielä kuumat paikat”, WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen pahoittelee.

“Ne maat tulevat voittamaan, jotka silti aloittavat nyt määrätietoiset päästövähennykset EU:n linjausten mukaan. Toivonkin, että tämä näkyy esimerkiksi Suomen valmisteilla olevassa ilmasto- ja energiastrategiassa.”

WWF kiittää myös sitä, että neuvottelujen jatkolle tuli selkeä kahden vuoden aikaraja. Lisäksi WWF pitää hyvänä periaatetta sitä, että köyhät maat voivat ansaita sillä, etteivät ne tuhoa metsiään. Kaksikymmentä prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä aiheutuu metsien tuhoamisesta.

Lisätietoja:

WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. 040 574 9266

Taustatietoa toimittajille:

– Balilla käydyissä YK:n ilmastoneuvotteluissa oli tarkoitus saada hyvä startti maailmanlaajuiselle, vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevalle ilmastosopimukselle.

– Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut, että ilmaston lämpeneminen on voitava pitää alle kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna, jotta se ei muutu todella vaaralliseksi koko maapallolle ja ihmiskunnalle. Myös WWF tukee kahden asteen tavoitetta.

– Tämän tavoitteen saavuttamiseksi WWF vaatii, että teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjään 80 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. EU on ajanut samalle ajalle 60-80 % päästövähennystä.

– Maailmanlaajuisesti WWF vaatii päästöjen vähentämistä ainakin 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. IPCC puolestaan on arvioinut maailmanlaajuiseksi päästövähennystarpeeksi 50 – 85 % verrattuna vuoden 2000 tasoon. WWF epäilee, että 50 prosentin vähennys ei tule riittämään.

– Vuoteen 2020 mennessä teollisuusmaiden on IPCC:n mukaan vähennettävä päästöjään 25-40 % vuoden 1990 tasoon verrattuna, ja myös EU on tukenut tätä tavoitetta. Koska tämä päästövähennystavoite varmistaa alla kahden asteen pysymisen vain 50 prosentin todennäköisyydellä, on WWF vaatinut, että teollisuusmaiden on kyettävä vähentämään päästöjään yli 30 %. Päästöjä on vähennettävä 30 % kotimaisin toimin ja loput tukemalla päästöjen vähentämistä kehitysmaissa.