WWF:n uusi raportti: Ilmastonmuutos ja Amazonin sademetsien metsäkato kiihdyttävät toisiaan

Ilmastonmuutos ja metsäkato muodostavat itseään ruokkivan kierteen. WWF:n uuden raportin mukaan tämä voi johtaa siihen, että peräti 60 % Amazonin sademetsistä on hävinnyt tai vaurioitunut vuoteen 2030 mennessä. Pahimmillaan metsäkato voi aiheuttaa hiilidioksidipäästöt, jotka vastaavat maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä kahden vuoden ajalta.

WWF:n raportti The Amazon’s Vicious Cycles: Drought and Fire in the Greenhouse (Amazonin noidankehä: kuivuus ja tuli kasvihuoneessa) paljastaa, kuinka dramaattisia seurauksia Amazonin sademetsien häviämisellä on ilmastolle sekä paikallisväestön toimeentulolle Etelä-Amerikassa.

Vuoteen 2030 mennessä Amazonin metsäkadon takia alueelta voi vapautua 55,5 – 96,9 miljardia tonnia hiilidioksidia. Jos pahin skenaario toteutuu, määrä vastaa maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä kahden vuoden ajalta. Amazonin sademetsien tuhoutuminen hävittäisi myös yhden maailman ilmaston keskeisimmistä säätelijöistä.

“Amazonin sademetsien merkitystä maailman ilmastolle ei voi aliarvioida”, sanoo Dan Nepstad, raportin kirjoittaja ja johtava tutkija Woods Holen tutkimuskeskuksesta Massachusettsista. “Amazonin sademetsillä on keskeinen merkitys maapallon ilmaston viilentäjänä, ja se on myös valtava hiilivarasto. Amazonia on myös niin tärkeä makean veden lähde, että alueen tuhoutuminen voi vaikuttaa merkittäviin merivirtoihin.”

Maatalouden ja karjankasvatuksen kehitys, tulipalot, kuivuus ja hakkuut voivat hävittää 55 % Amazonin sademetsistä tai ainakin vakavasti vaurioittaa niitä vuoteen 2030 mennessä. Mikäli maailmanlaajuinen sateisuus vähenee 10 % tulevaisuudessa, kuten tutkijat ennakoivat, lisäksi noin neljä prosenttia metsää häviää tai vaurioituu lisääntyvän kuivuuden takia.

Amazonialla sateisuus voi vähetä jopa 20 % ilmastonmuutoksen takia. Vähenemä on suurinta alueen itäosissa. Paikalliset lämpötilat voivat nousta yli 2°C, pahimmillaan jopa 8oC vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla.

Amazonin sademetsien hävittäminen lisää sateisuuden vähenemistä myös Intiassa ja Väli-Amerikassa ja samoin tärkeillä viljelyalueilla nimenomaan kasvukauden aikana Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Tärkeitä ratkaisuja Amazonin alueen metsäkadon estämiseksi ovat karjankasvatuksen ja infrastruktuurin kehittämisen kielteisten vaikutusten minimoiminen sekä suojelualueverkoston nopea kasvattaminen.

Ilmastonmuutos kiihdyttää noidankehää: jo nyt luonnonmetsien muokkaaminen karjankasvatukseen ja maanviljelykseen Brasilian Amazonin alueella vapauttaa ilmakehään vuosittain 0,2-0,3 miljardia tonnia hiiltä. Tämä luku voi kaksinkertaistua, kun lisääntyvä kuivuus kiihdyttää metsäpaloja. Päästöt koko Amazonialta ovat kaksinkertaiset verrattuna päästöihin Brasiliaan kuuluvalta Amazonin alueelta.

“Kioton sopimuksen jälkeisessä ilmastosopimuksessa on oltava toimia, joilla metsien kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää”, sanoo metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa WWF Suomesta. “Vain näin voimme suojella esimerkiksi Amazonin sademetsiä ihmisen toiminnalta, joka uhkaa hävittää tämä luonnon aarreaitan vain muutaman vuosikymmenen sisällä.”

WWF:n rapotti The Amazon’s Vicious Cycles: Drought and Fire in the Greenhouse on ladattavissa internetistä osoitteesta http://www.panda.org/climate.

Lisätietoja:

Metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, WWF Suomi, gsm 050 542 7017

viestintäpäällikkö Martin Hiller, WWF Global Climate Change Programme ( English, German, French) puh. +62 813 1875 9492, [email protected].