Ministerit sitoutuivat metsäkadon pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä

Ympäristöministerit 60 maasta sitoutuivat keskiviikkona pysäyttämään metsäkadon vuoteen 2020 mennessä ja taistelemaan näin luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta sekä ilmastonmuutosta vastaan. Myös Suomen ympäristöministeri Paula Lehtomäki allekirjoitti sitoumuksen.

Ministerit sitoutuivat metsäkadon pysäyttämiseen allekirjoittamalla postikortin, joka luovutettiin WWF:n pääjohtajalle James Leapelle Bonnin YK:n kansainvälisessä biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa (Convention on Biological Diversity, CBD).

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki
allekirjoitti postikortin metsäkadon
pysäyttämiseksi. © Päivi Sihvola

– WWF on erittäin tyytyväinen, että näiden valtioiden hallitukset ottavat haasteen vastaan ja ovat valmiita taistelemaan metsäkadon pysäyttämiseksi. Haluamme kannustaa myös muita maita seuraamaan näiden edelläkävijöiden esimerkkiä, sanoi Leape.

Metsää häviää edelleen hälyttävää vauhtia. Joka vuosi häviää noin 13 miljoonaa hehtaaria metsää, mikä tarkoittaa 36 jalkapallokentän kokoista aluetta minuutissa. Metsäkadolla ja maaperän heikkenemisellä on dramaattiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen ja miljoonien ihmisten elämään. 90 prosenttia maanpäällisestä monimuotoisuudesta on metsissä ja ne ovat ratkaisevassa roolissa taisteltaessa ilmastonmuutosta vastaan, sillä ne ovat maapallon suurin hiilivarasto. Metsäkato, erityisesti tropiikissa, on kolmanneksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja, sen osuuden ollessa 15–20 prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä.

Metsien häviämisen seurauksena menetetään lisäksi lukuisia luonnon ihmisille tarjoamia hyötyjä. Metsät tarjoavat ruokaa, lääkkeitä, puhdasta vettä, toimeentuloa sekä suojaa luonnonmullistuksia vastaan. 1,6 miljardin ihmisen toimeentulo on riippuvainen metsistä ja 60 miljoonan alkuperäiskansoihin kuuluvan ihmisen olemassaolo riippuu niistä.

WWF on asettanut tavoitteeksi metsäkadon pysäyttämisen vuoteen 2020 mennessä. Tavoite tukee ja edistää CBD:n metsäohjelman työtä. Tavoite täydentää myös YK:n ilmastoneuvottelujen toimia. Balin kansainvälisessä hallitusten välisessä kokouksessa viime joulukuussa tunnustettiin tarve vähentää metsäkadon ja maaperän heikkenemisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Vaikka WWF:n tavoite on kunnianhimoinen, se tarjoaa kuitenkin riittävästi aikaa toteuttaa käytännön toimia metsäkadon ja metsien köyhtymisestä johtuvien päästöjen (REDD) vähentämiseksi ennen Kioton jatkosopimuksen tuloa voimaan vuoden 2012 jälkeen. WWF Suomen kenttähanke Borneon sydämessä tähtää muun muassa REDD-toimien pilotointiin.

– WWF toivoo, että biodiversitettikokous ottaa tavoitteekseen metsäkadon pysäyttämisen vuoteen 2020 mennessä, toteaa Leape. – Hallitusten on toimittava nyt tai menetämme yhä lisää metsiä, jotka toimivat elämän rakennuspalikoina ja ovat elinehto ihmiskunnalle, hän jatkaa.

Lisätietoja:
Gerald Steindlegger, WWF International, +43 676 83488216
Chng Soh-Koon, WWF International, +41 79 4099788

WWF:n kanta metsien monimuotoisuuteen (englanniksi kansainvälisen WWF:n sivuilla)