Saimaalla tehty 400 WWF:n vapaaehtoista kalastusrajoitussopimusta

WWF:n vapaaehtoisen kalastusrajoitussopimuksen on tehnyt jo yli 400 Saimaalla kalastavaa. Sopimusten tarkoituksena on minimoida uhanalaisten saimaannorppien kuoleminen kalapyydyksiin. Verkkojen sijasta kannattaa kalastaa katiskalla.

”Olemme iloisia, että niin moni on lähtenyt täysin vapaaehtoisesti mukaan suojelemaan uhanalaista saimaannorppaa ja ilmaissut näin huolensa norpan puolesta. Kuutit ja täysikasvuiset norpat jäävät helposti kiinni ohutlankaisiin verkkoihin. Tänäkin keväänä verkkoihin on valitettavasti hukkunut norppia, jopa suojelualueella. Hyvä vaihtoehto verkkokalastukselle ovat norppaturvalliset katiskat”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Yksityiset Saimaalla kalastavat henkilöt ovat sopineet WWF:n kanssa vapaaehtoisesti kalastusrajoituksesta. Sopimuksen mukaan kalastaja sitoutuu olemaan pyytämättä verkoilla, kalatäkykoukuilla ja isorysällä kuuttien ensimmäisten elinkuukausien aikana eli 15.4. – 30.6. WWF kannustaa kalastajia käyttämään norppaystävällisiä kalastusvälineitä myös muina aikoina.

”Parasta olisi, että norpalle vaaralliset kalapyydykset kiellettäisiin Saimaalla kokonaan. Näin voitaisiin nopeasti toimimalla suojata hupenevaa norppakantaa”, Luukkonen toteaa. Kalaverkkojen lisäksi norppaa uhkaavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat lämpimät ja lumettomat talvet sekä pesintäaikainen häirintä. Saimaannorppakanta on tällä hetkellä vain noin 260 yksilöä.

WWF luovuttaa heinäkuussa norppaystävällisen katiskan viidelle Saimaalla kalastavalle. Katiskan saavat Anja Salmela (Helsinki), Leena Talvio (Helsinki), Toivo Hienonen (Savonlinna), Rolf Nyman (Porvoo) ja Sauli Silvennoinen (Oravi). Katiskan saajat on arvottu kalastusrajoitussopimuksen tehneiden joukosta.

Vapaaehtoisen kalastusrajoitussopimuksen voi tulostaa osoitteesta www.wwf.fi/saimaannorppa.

Lisätietoja:

WWF suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 525 0020
www.wwf.fi/saimaannorppa

Kuvapyynnöt:

WWF tiedottaja Mira Hannuksela, (09) 7740 1051

Saimaan rannalla asuvat voivat edistää saimaannorpan suojelua vaihtamalla kalastusverkot norppaystävällisiin katiskoihin. Saimaannorppien tulevaisuudesta huolta kantavat ihmiset voivat myös liittyä WWF:n norppakummeiksi. Kummeilta saatavan tuen turvin voidaan esimerkiksi tukea kalastajien siirtymistä verkoista katiskoihin sekä tutkia norppien pesintää ja talviaikaista käyttäytymistä, jotta suojelutoimia pystytään kohdistamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lahjoitukset WWF:n työhön saimaannorpan suojelemiseksi: Nordea 157230-11189.

Saimaannorpan kummiksi ryhtyminen: www.wwf.fi/liity/saimaannorpan_kummit.html