Uhanalaisen merikotkan sähköiskukuolemat kuriin

Uusi yhteistyö vahvistaa sukupuuton partaalta pelastuneen merikotkan suojelua. WWF, Fortum ja Energiateollisuus ry ovat selvittäneet Fortumin jakelualueelta ne sähköpylväät, jotka ovat otollisia tähystyspaikkoja merikotkille ja saattavat aiheuttaa niille sähköiskuvaaraa. Fortum on jo aloittanut pylväiden suojaamisen. Yhteistyöhankkeessa laaditaan myös kaikille maamme sähköverkkoyhtiöille kansalliset suositukset sähköpylväiden rakenteiden suojaamiseksi.

WWF:n, Fortumin ja Energiateollisuus ry:n hankkeessa kartoitettiin merikotkille vaarallisten sähköpylväiden sijainnit Fortumin jakelualueella WWF:n merikotkien pesäpaikkojen tietokannan perusteella. WWF määritteli kartta- ja maastoselvitysten avulla noin 90 merikotkille vaarallista sähköpylvästä, joiden korjaamisen kiireellisyys jaettiin kolmeen luokkaan. Ensi vaiheessa Fortum suojasi kuusi sijainniltaan helpoiten tavoitettavaa sähköpylvästä. Yhtiö jatkaa suojausten tekemistä kesän aikana.

”Suojausten toteuttaminen muiden huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä on edullinen tapa vähentää sähköverkon vaaroja merikotkille”, sanoo Fortumin hankekoordinaattori Piia Häkkinen.

Merikotkien sähköiskukuolemat nousivat WWF:n merikotkatyöryhmän keskustelun aiheeksi keväällä 2007. Tuolloin Ahvenanmaalla oli todettu useita merikotkien sähköiskukuolemia ja niiden aiheuttamia oikosulkuja ja sähkökatkoja sähköverkossa.

”Sähköpylväät ovat merikotkille houkuttelevia tähystyspaikkoja. Jos pylvään huipussa on suojaamattomia johtimia, ne ovat merikotkille tappava ansa. Sähköiskukuolema ja oikosulku syntyvät, kun merikotkan siivet osuvat suojaamattomiin johtimiin”, kertoo WWF:n merikotkatyöryhmän sihteeri Ismo Nuuja.

WWF, Fortum ja Energiateollisuus ry laativat hankkeen tulosten perusteella yleiset suositukset Suomen verkkoyhtiöille merikotkille vaarallisten sähköpylväiden suojaamiseksi. Suojauksena on yksinkertainen, sähköpylvään päähän asennettava merikotkan mittojen mukainen orsi. Suojausta ei tarvita uudentyyppisissä sähköpylväissä, koska ne eivät aiheuta merikotkille sähköiskuvaaraa.

Hanke on Energiateollisuuden ympäristö- ja sähkötutkimuspoolien rahoittama. Hankkeessa on jo suojattu useita vaarallisia sähköpylväitä ja projekti jatkuu. ”Energiateollisuus ry jakaa pilottihankkeen johtopäätökset ja syntyneen ohjeistuksen myös muille verkkoyhtiöille, jotta niitä sovellettaisiin aktiivisesti käytäntöön”, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Miia Wallén.

Lisätietoja

WWF:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020, www.wwf.fi/merikotka

Fortum:
hankekoordinaattori Piia Häkkinen, 040 709 5213, www.fortum.fi

Energiateollisuus ry:
asiantuntija Miia Wallén, 050 329 7127, www.energia.fi