Mikseivät kaikki pesuainevalmistajat lopeta fosfaattien käyttöä Itämeren pelastamiseksi?

Kaksi Itämeren alueella toimivaa suurta kansainvälistä pyykinpesuainevalmistajaa on sitoutunut lopettamaan fosfaattien käytön kaikissa tuotteissaan WWF:n ja sen sisarjärjestöjen kampanjan seurauksena. Suurin osa valmistajista kuitenkin jatkaa fosfaatteja sisältävien pyykinpesuaineiden myyntiä ainakin osassa Itämeren maita. Osa valmistajista ilmoittaa luopuvansa fosfaateista joskus tulevaisuudessa. Pesuaineiden fosfaatit ovat merkittävä syy Itämeren rehevöitymiseen.

Helteinen ja tyyni sää on nostanut sinilevät pintaan monin paikoin Suomenlahdella, pohjoisella Itämerellä ja Selkämerellä, ja levien määrän ennustetaan edelleen lisääntyvän. Jokakesäisen leväongelman vähentämiseen on tarjolla keinoja, joiden kustannuksetkaan eivät ole suuria. ”Fosfaattien käytön lopettaminen pesuaineissa on selvitysten mukaan yksi helpoimpia ja kustannustehokkaimpia tapoja parantaa Itämeren tilaa”, sanoo WWF:n meriasiantuntija FT Sampsa Vilhunen. ”Lopettamisen kustannukset olisivat pienet, kun taas myönteinen vaikutus Itämereen olisi merkittävä.”

Itämeren suojelukomissio HELCOMin raportin mukaan fosfaateista luopuminen kotitalouspesuaineissa vähentäisi Itämeren fosforikuormaa 3000–9000 tonnia vuodessa. Tällä voitaisiin saavuttaa jopa 24 prosentin vähennys Itämeren ulkoiseen fosforikuormaan.

WWF ja sen sisarjärjestöt Itämeren alueella vetosivat aiemmin tänä vuonna pesuainevalmistajiin, jotta ne luopuisivat vapaaehtoisesti sinileviä ruokkivien fosfaattien käytöstä kaikissa kotitalouksille suunnatuissa tuotteissaan. Kaksi suurta yhtiötä on kuukausien neuvottelujen jälkeen sitoutunut siirtymään fosfaatittomiin pyykinpesuaineisiin Itämeren alueella. Muutamat pienemmät kansalliset ja kansainväliset valmistajat ovat ilmoittaneet, etteivät ne ole missään vaiheessa myyneet fosfaatteja sisältäviä pesuaineita.

”Fosfaatittomiin tuotteisiin koko Itämeren alueella siirtyvät yritykset ovat todellisia edelläkävijöitä, ja toivomme, että loputkin yritykset seuraavat pikaisesti niiden esimerkkiä”, Vilhunen toteaa. ”Jatkamme keskustelua näiden valmistajien kanssa ja pyrimme saamaan kaikki Itämeren alueen valmistajat siirtymään fosfaatittomiin tuotteisiin mahdollisesti jo tämän vuoden aikana.”

Pesuaineiden fosfaattikiellosta on käyty poliittisia neuvotteluja jo vuosien ajan. Kun Itämeren suojelukomissiossa viime syksynä sovittiin Itämeren suojeluun tähtäävästä kansainvälisestä toimintaohjelmasta, fosfaattikielto lykkäytyi jälleen. Aikataulusta fosfaattien käytön lopettamiselle keskustellaan yhteisesti seuraavan kerran vasta vuonna 2010.

Joissakin Itämeren maissa pesuaineille on jo määrätty fosfaattikielto. Saksassa pyykinpesuaineiden fosfaateista luovuttiin jo vuonna 1984. Ruotsi kielsi hiljattain pyykinpesuaineiden fosfaatit ja valmistelee vastaavaa kieltoa myös astianpesuaineille. Tuore Ruotsin kemikaaliviraston selvitys vahvistaa, että pesuaineiden fosfaatit voidaan korvata useilla eri vaihtoehdoilla, ja suosittelee fosfaateista luopumista.

”Itämeren valtiot ovat kiistelleet fosfaattien käytön lopettamisesta liian pitkään. On todella hienoa, että osa yrityksistä kuitenkin haluaa kantaa vastuunsa, vaikka poliitikot eivät ole saaneet kieltoa aikaan”, Vilhunen iloitsee. ”Ikävää on kuitenkin huomata, että osa yhtiöistä jatkaa fosfaatteja sisältävien tuotteiden myyntiä toisaalla, vaikka esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa pystyvät tarjoamaan markkinoille täysin fosfaatittomia vaihtoehtoja”.

Suomalaisistakin kaupoista löytyy jo nyt fosfaatittomia vaihtoehtoja sekä pyykinpesu- että astianpesuaineiden joukossa. WWF kehottaa kuluttajia valitsemaan näitä tuotteita fosfaattia sisältävien pesuaineiden sijaan.

Kansainväliset yritykset, jotka sitoutuivat lopettamaan fosfaattien käytön pyykinpesuaineissaan Itämeren maissa:

 • Procter & Gamble (mm. tuotemerkki Ariel); Suomi, Viro, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi
 • Henkel (mm. tuotemerkit Tend, EKO, Mini risk, Persil); koko Itämeren alueella, myös Venäjä ja Ukraina

WWF:n kyselyyn vastanneet suomalaiset yritykset, joiden valmistamat tai markkinoimat pesuaineet ovat täysin fosfaatittomia:

 • Ole hyvä Luonnontuote Oy (mm. tuotemerkki Ole hyvä -pyykinpesuaine)
 • Oy MakroBios Ab (tuotemerkki Ecover)

Lisätietoja:

WWF Suomi, meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, gsm 040 550 3854, [email protected]

WWF:n kansainvälinen Itämeri-sivusto

Taustatietoa toimittajille:

 • Fosfaatit ovat fosforihapon suoloja, joita käytetään erilaisissa pesuaineissa sitoja-aineena. Niitä on myös muun muassa lannoitteissa. Vesistöissä fosfori on yksi rehevöitymisen päätekijä. Levät pystyvät käyttämään osan fosfaateista suoraan ravinnokseen.
 • Fosfaatittomien pesuaineiden käytöstä on eniten hyötyä viemäriverkon ulkopuolella olevissa talouksissa sekä pienissä kaupungeissa, joissa jäteveden käsittelyssä on puutteita. Suomessa viemäriverkon ulkopuolisia talouksia on vielä noin miljoona. Puolassa jopa yli 40 prosenttia lähes 39 miljoonan henkilön väestöstä on vielä viemäriverkon ulkopuolella.
 • Fosfaatittomat pesuaineet hyödyttävät myös suurempia kaupunkeja, joissa useassa on jo käytössä kemiallinen fosforin poisto: fosfaatittomat pesuaineet mahdollistavat pienempien saostuskemikaalimäärien käytön ja pienentävät jätevedenpuhdistamolla syntyvän, jatkosijoitusta vaativan ravinnepitoisen saostuslietteen määrää.
 • Ylimääräiset, ihmisten toiminnan seurauksena aikaansaadut ravinteet, kuten fosforia sisältävät fosfaatit, ovat aiheuttaneet Itämeren suurimman ympäristöongelman eli rehevöitymisen. Rehevöityminen on vesiekosysteemin tila, jossa korkeat ravinnepitoisuudet edistävät voimakkaasti levien kasvua. Tämä johtaa eliöyhteisön rakenteen muutoksiin ja aiheuttaa muuan muassa:
  • voimakkaita, jopa myrkyllisiä leväkukintoja, jotka ovat haitallisia sekä ihmisille että eläimille,
  • heikentyneen näkösyvyyden, kun veteen sekoittunut orgaaninen aines lisääntyy,
  • hapettomia eli ns. kuolleita merenpohjan alueita ja
  • useiden eliöryhmien elinmahdollisuuksien heikentymistä, mukaan lukien kalakuolemat.