WWF kannustaa koululaisia pohtimaan oman lähivesistönsä tilaa

Lukuvuonna 2008–2009 WWF:n ympäristökasvatuksen teemana ovat vesistöt ja Itämeri. Kouluille suunnatun ympäristökasvatustyön tavoitteena on kertoa sisävesien merkityksestä Itämeren suojelussa ja muistuttaa, että myös sisämaassa tehtävät ratkaisut vaikuttavat Itämeren tilaan. Itämeren valuma-alue ulottuu aina käsivarren Lappiin asti ja aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta ravinteet valuvat jokien mukana Itämereen rehevöittäen sitä.

– On tärkeää, että lapset oppivat havainnoimaan luonnossa tapahtuvia muutoksia ja huomaamaan, millä tavalla jokaisen oma toiminta vaikuttaa ympäristön tilaan, muistuttaa WWF:n meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen.

Vesistö-teemavuosi käynnistyi avajaistapahtumassa 19.8.2008 Ytterkullan koululla Dragsfjärdissä.
– Dragsfjärd on erinomainen paikka havainnollistaa sisävesien merkitystä Itämeren suojelulle, sillä Dragsfjärden-järvi sijaitsee aivan meren äärellä, toteaa WWF:n ympäristökasvattaja Essi Aarnio-Linnanvuori.

Tapahtumassa julkaistiin WWF:n uudet vesistöaiheiset Naturewatch-tehtävät Järven rannalla ja Itämeren rannalla ja Dragsfjärdin koulujen oppilaat testasivat lomakkeita tutkimalla Dragsfjärden-järven rantaa. Oppilaat etsivät järvestä muun muassa rehevöitymisen merkkejä, tutkivat järven levätilannetta ja veden laatua, havainnoivat rannalla ja vedessä näkyviä eliöitä ja kasveja sekä pohtivat ihmisen rannalle jättämiä jälkiä.

Dragsfjärden-järvi on pahasti rehevöitynyt ja kärsii leväongelmista. Järven tilaa on yritetty parantaa muun muassa hapettamalla järveä sekä parantamalla rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmiä. Paikallinen järven pelastamiseksi toimiva Daphnia-kansanliike on puolestaan tehnyt ravintoketjukunnostusta pyytämällä järvestä satoja kiloja niin sanottua roskakalaa.

Naturewatch on WWF:n aktiivinen ympäristökasvatusohjelma kouluille. Naturewatch-tehtävien avulla tutkitaan ja havainnoidaan lähiluontoa sekä pohditaan, mitä jokainen voi itse tehdä ympäristön tilan parantamiseksi. Naturewatch on kansainvälinen ohjelma ja tutkimuksia tehdään lähes kaikissa Itämeren maissa. Naturewatchin teemoja ovat metsät, suot, sisävedet, meret sekä kaupunkiluonto.

Dragsfjärdin koulut haastavat kaikki koululaiset Elävä Vesistö –kirjoituskilpailuun

Dragsfjärdin koulut haastavat kaikki Suomen koululaiset WWF:n järjestämään Elävä vesistö –kirjoituskilpailuun. Aiheet käsittelevät Suomen vesistöjä ja niiden tilaa. Kilpailun avulla WWF haluaa kannustaa oppilaita pohtimaan omien lähivesistöjensä tilaa sekä sitä, mitä he voivat itse tehdä vesistöjä suojellakseen.

Kilpailussa on alakoulusarja peruskoulun 1.-6.-luokkalaisille, yläkoulusarja 7.-9.-luokkalaisille sekä sarja toiselle asteelle. Kilpailuaika on 19.8.–14.11.2008. WWF julkaisee kirjoituskilpailun tulokset tammikuussa 2009.

Lisätietoa WWF:n ympäristökasvatustyöstä, Naturewatch-tehtävistä sekä kirjoituskilpailusta.

Lisätietoa:
WWF, Essi Aarnio-Linnanvuori, ympäristökasvattaja, 050511 4397, [email protected]