WWF lahjoitti ministeri Kataiselle biokaasuyksikön Nepaliin

WWF on lahjoittanut tänään valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle biokaasuyksikön Nepaliin. Lahjan antaminen on osa Toivo tulee talkoisiin -kampanjaa, jolla vaaditaan Suomen kehitysyhteistyön määrärahojen lisäämistä.

WWF on talkoissa mukana ja osallistuu kampanjaan lähettämällä ministeri Kataiselle biokaasuyksikön Nepaliin. Yksikössä tuotetaan metaania mädättämällä kotieläinten ja ihmisten jätöksiä hapettomassa tilassa tankeissa.

”Köyhyyden poistamisessa kestävä luonnonvarojen käyttö on yksi avaintekijöistä. Biokaasulla voidaan luoda kehitystä paikallisesti ja samanaikaisesti se auttaa myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan”, sanoo WWF Suomen kehitysyhteistyöasiantuntija Sami Tornikoski.

”Metaanilla korvataan esimerkiksi ruoan valmistuksessa polttopuuta, jota naiset ja lapset joutuvat hakemaan pitkienkin matkojen päästä. Nyt heille jää enemmän aikaa vaikkapa koulunkäyntiin ja Nepalin hiiltä sitovat metsät säästyvät”.

Biokaasun vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on merkittävä: yksi biokaasuyksikkö vähentää noin 4,7 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Lahjoittamalla Kataiselle biokaasuyksikön WWF haluaa osoittaa, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan, luonnonsuojelu ja eriarvoisuuden vähentäminen kehitysmaissa voidaan yhdistää toivoa tuovalla tavalla.

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) koordinoima kampanja vaatii Suomelta terävämpää kehityspolitiikkaa. Kampanjaan kuuluu tempaus, jossa kampanjaan osallistuvat kansalaisjärjestöt lähettävät eettisiä lahjoja valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle.

Lisätietoja:

WWF, Sami Tornikoski, kehitysyhteistyöasiantuntija, p. 040 5334 399

WWF:n ministeri Kataiselle lähettämä kirje (pdf)

Toivo tulee talkoisiin -kampanjan verkkosivut

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi