Liisa Rohwederista WWF Suomen pääsihteeri

WWF Suomi on valinnut uudeksi pääsihteerikseen KTT Liisa Rohwederin. Rohweder toimii tällä hetkellä kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan yliopettajana HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa. Liisa Rohweder aloittaa työnsä WWF:ssä elokuun alussa.

”HAAGA-HELIASSA olen tehnyt kestävää kehitystä edistävää kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja kehitystyötä monesta erilaisesta näkökulmasta yhteistyössä muiden korkeakoulujen, viranomaisten sekä yritysten kanssa. Myös WWF on ollut mukana monissa hankkeissani. Koen siirtymiseni WWF:ään luonnollisena jatkumona jo tekemälleni työlle. Kokemukseni perusteella WWF:ssä työskentelee erittäin asiantuntevia ja työhönsä sitoutuneita ihmisiä. On hienoa päästä kehittämään WWF:n toimintaa yhdessä heidän kanssaan,” Liisa Rohweder sanoo.

”Vaikka taloudellinen tilanne maailmassa on nyt huono, ei ympäristöasioita ja kestävää kehitystä voi siirtää odottamaan parempia aikoja. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen pullonkaulat eivät mielestäni ole siinä, onko torjuntaan varaa tai löytyykö ratkaisuja. Suurimpana haasteena on asenne ja tahto. Jotta maapallon keskilämpötila ei nousisi yli kahta celsiusastetta vuoteen 2050 mennessä, on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistuttava talkoisiin.”

”WWF:n yhteistyöhakuiset ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat ovat mielestäni juuri oikeita tapoja sitoa yhteiskunnan kaikki toimijat mukaan niin ilmastotyöhön kuin muuhun luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseen”, Rohweder toteaa.

Liisa Rohweder on johtanut useita kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, joissa kumppaneina on ollut viranomaisia, yrityksiä sekä muita korkeakouluja. Hän on julkaissut yhteensä noin 80 artikkelia sekä kuusi kirjaa.

Rohweder on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vuosina 2004 – 2006 hän toimi Ympäristöjohtamisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Rohweder edustaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoa pääministerin nimeämässä Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Rohweder on myös WWF Suomen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Vapaa-aikanaan Liisa Rohweder harrastaa luontovalokuvausta.

WWF Suomella on Helsingissä toimisto, jossa on noin 30 työntekijää. WWF Suomea tukee joko rahallisesti tai työpanoksellaan lähes 70 000 yritystä ja yksityishenkilöä.

Liisa Rohweder aloittaa työnsä WWF:ssä elokuun alussa. Järjestön edellinen pitkäaikainen pääsihteeri Timo Tanninen siirtyi äskettäin ympäristöministeriön ylijohtajaksi.

Lisätietoja:
WWF Suomen hallituksen puheenjohtaja, professori Jari Niemelä, puh. 040 7408 539
KTT Liisa Rohweder, puh. 040 840 7461
Viestintäjohtaja Anne Brax, WWF Suomi, puh. 050 3671 888