WWF pisteyttää palmuöljyä ostavat yritykset

Markkinoilla olevasta vastuullisesti tuotetusta palmuöljystä on mennyt kaupaksi vain yksi prosentti, paljastuu WWF:n tänään julkaisemista luvuista. WWF tekee seuraavien kuuden kuukauden aikana maailmanlaajuisen arvioinnin palmuöljyostajien toimista nopeuttaakseen vastuulliseen hankintaan siirtymistä. Palmuöljymittarista käyvät ilmi vastuullisesti toimivat yritykset sekä ne, jotka eivät ole ryhtyneet sanoista tekoihin sademetsien pelastamiseksi.

WWF on ollut mukana perustamassa kestävän palmuöljyn yhdistystä (RSPO), joka on kehittänyt palmuöljylle vastuullisen tuotannon kriteerit. Vastuullisen palmuöljyn tuottamiseksi ei hakata arvokkaita trooppisia metsiä ja tuotannossa noudatetaan ympäristö- ja sosiaalisia kriteereitä. Vastuullista palmuöljyä on ollut markkinoilla marraskuusta 2008 lähtien. Laajempi vastuulliseen palmuöljytuotantoon siirtyminen riippuu kuitenkin nyt jatkojalostajien ja jälleenmyyjien, kuten kauppaketjujen ja elintarvikevalmistajien, valmiudesta sitoutua ja siirtyä käyttämään vain sademetsäystävällistä palmuöljyä.

”Tähän mennessä sertifioidut RSPO:n jäsenplantaasit ovat tuottaneet 1,3 miljoonaa tonnia vastuullista palmuöljyä, mutta vain 15000 tonnia on ostettu”, sanoo WWF Suomen metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa. ”Tämä palmuöljyostajien, kuten kauppaketjujen sekä elintarvike- ja kosmetiikkavalmistajien, laiska kysyntä saattaa haitata RSPO:n tavoitteiden saavuttamista ja uhata Kaakkois-Aasian jäljellä olevia trooppisia sademetsiä sekä muita öljypalmuplantaasien uhkaamia metsiä kuten Amazonia.”

WWF kehottaa kaikkia palmuöljyä ostavia yrityksiä sitoutumaan julkisesti vain vastuullisen palmuöljyn käyttöön vuoteen 2015 mennessä. WWF vaatii yrityksiä julkaisemaan suunnitelmansa siitä, kuinka tavoite toteutetaan ja siirtymään vastuullisen palmuöljyn hankintaan välittömästi.

Palmuöljymittari pisteyttää palmuöljyä ostavien kauppaketjujen, valmistajien ja välittäjien sitoumukset ja toimet vastuullisen palmuöljyn hankintaan liittyen maailmanlaajuisesti. Myös useiden suomalaisyritysten vastuullisuus tullaan arvioimaan. Pisteytyksessä käytetään apuna sitä varten kehitettyjä kriteereitä. Tulokset auttavat kuluttajia heidän tehdessään vastuullisia ostopäätöksiä sekä kannustavat yrityksiä tukemaan vastuullista palmuöljyn tuotantoa.

Lisätietoa:
WWF Suomi, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, 050 542 7017, [email protected]

Lisätietoa palmuöljystä: http://www.wwf.fi/ymparisto/metsat/sademetsat/palmuoljy.html

Lisätietoa toimittajille

– Palmuöljy on jokapäiväinen raaka-aine, jolla on kova kysyntä. Eurooppaan tuodaan vuosittain 4,5 miljoonaa tonnia raakapalmuöljyä ja Eurooppa on Intian ja Kiinan jälkeen maailman suurin palmuöljyn markkina-alue.

– Öljypalmuplantaasien laajeneminen on suurin syy Malesian ja Indonesian sademetsien hävittämiseen ja orankeja uhkaavaan sukupuuttoon. Metsäkadon pysäyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Euroopassa palmuöljyä käytetään eniten ruuan paistorasvana ja levitteiden ainesosana muun muassa ranskanperunoissa ja margariineissa.

– Vaikka palmuöljyllä on muita öljykasveja suurempi satoisuus, sen viljelyn leviämisestä seuraa kielteisiä vaikutuksia ympäristölle erityisesti trooppisille metsille Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa. Palmuöljyplantaasien perustamisesta on usein seurannut vakavia sosiaalisia ja ympäristöhaittoja, kun plantaasit on perustettu raivaamalla arvokkaita uhanalaisten lajien elinympäristöjä, kontrolloimattomasta tulen käytöstä on aiheutunut laajoja savusumuja ja kun paikallisyhteisöjen oikeuksia on poljettu.

– RSPO-sertifiointi on yksi WWF:n työkaluista vastuulliseen palmuöljyn tuotantoon ja hankintaan siirryttäessä. Sen lisäksi, että WWF valvoo tiukkojen kriteerien sisällyttämistä RSPO-standardiin,

WWF:
– kehittää parempia viljelymenetelmiä, joiden avulla tuotannon kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan vähentää.
– tunnistaa ja kartoittaa alueita, jotka tulee jättää viljelyn ulkopuolelle tai suojella niillä olevien sosiaalisten tai ympäristöarvojen vuoksi kannustaen samalla viljelyyn joutomailla.
– tukee kasvihuonekaasulaskentajärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa bioenergiasektorilla, jotta varmistetaan saavutetaanko palmuöljypolttoaineilla riittäviä päästövähennyksiä fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna.
– kehottaa ottamaan käyttöön läpinäkyvät maankäytön suunnitteluprosessit, jotta metsien, viljelymaan, plantaasien, asutuksen ja muiden maankäytön muotojen välillä saavutettaisiin ihanteellinen suhde.
– edistää vastuullista hankinta- ja investointipolitiikkaa.