WWF:n uusi kalaopas ohjaa kuluttajaa oikeisiin valintoihin

WWF:n tuore Meren herkkuja -kalaopas ohjaa kuluttajaa ympäristöystävällisiin valintoihin kalatiskillä ja ravintolassa. Lompakossa kulkeva taskuopas ja laajempi verkkoversio luokittelevat kalat kestävyysjärjestykseen helposti liikennevalojen avulla. WWF suosittelee ensisijaisesti kotimaista kalaa ja MSC-sertifioituja kalatuotteita. Suurten petokalojen sijasta kannattaa valita lautaselle pikkukalaa.

Kala on maistuva osa monen ihmisen ateriaa. Meriä on kuitenkin hyödynnetty pitkään kuin ne olisivat ehtymättömiä runsaudensarvia, ja olemme syöneet monet kalakannat jo romahduksen partaalle. Nyt joidenkin kalalajien kalastus ja syöminen täytyisi lopettaa kokonaan, jotta niiden kannat voisivat toipua. Ylikalastuksen lisäksi esimerkiksi suuri sivusaaliin määrä ja tuhoisat kalastusmenetelmät heikentävät meriluonnon tilaa.

Pohjoismaiden WWF-toimistot julkaisevat tänä vuonna kalaoppaan kaikissa neljässä maassa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska). Vihreä valo kertoo, että kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta ympäristöhaittoja. Punaisen valon saavat lajit, jotka ovat uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja tai joiden pyyntiin käytetään tuhoisia kalastusmenetelmiä. Useimmat suomalaiset kalat, kuten ahven, hauki, made ja muikku, saavat luokituksessa vihreän valon. Eksoottiset syvänmeren lajit, kuten merikrotti ja ruijanpallas, ovat punaisella listalla, samoin kuin pahasti ylikalastettu tonnikala ja trooppiset katkaravut.

Kasvatettu kala saa luokituksessa keltaisen valon. ”Kalankasvatuksessa kuluu rehuna enemmän kalaa kuin mitä kasvatus tuottaa. Kalanrehu valmistetaan luonnosta pyydetyistä kaloista, joiden alkuperän vastuullisuuteen ja kestävyyteen ei kiinnitetä vielä riittävää huomiota. Kun vesiviljelyyn saadaan vastuullisuuskriteerit käyttöön myös rehun osalta ja kasvatuksen ympäristövaikutukset on minimoitu, toiveissa on saada markkinoille kestävästi tuotettua ja sertifioitua, vihreän valon ansaitsevaa kasvatettua kalaa”, WWF Suomen meriasiantuntija Sampsa Vilhunen sanoo.

WWF:n mukaan on tärkeää, että tiedetään, mistä päin merta lautasella oleva kala on peräisin. Se on edellytys sille, että kestävien kantojen kalaa voidaan syödä myös tulevaisuudessa. ”Siitä, mitä kalalajeja voi syödä hyvällä omallatunnolla, on tullut yksi aikamme suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä. WWF:n aikaisempien kalaoppaiden luokitukset ovat jo vaikuttaneet Pohjoismaissa esimerkiksi kauppojen kalanhankintapolitiikkaan ja ravintoloiden menuihin, ja niin odotetaan käyvän myös nyt”, Vilhunen sanoo.

MSC-ympäristösertifikaatti (Marine Stewardship Council) takaa, että kala on pyydystetty ekologisesti kestävällä tavalla. Kaikki MSC-tuotteet saavat WWF:n luokituksessa vihreän valon. Suomen markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla esimerkiksi MSC-merkittyjä pakastekalatuotteita sekä tonnikala- ja lohisäilykkeitä. WWF kehottaa elintarvikekauppoja merkitsemään selvästi valikoimissaan olevat MSC-tuotteet, jotta kuluttajien olisi helppoa valita kaupan hyllyltä kestävää kalaa.

”Kuluttajien vaatimukset kestävästä ja eettisestä kalastuksesta ovat kasvussa. Saksassa, Hollannissa ja Englannissa on tarjolla jo runsaasti MSC-merkittyä kalaa. Myös meidän täällä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on kasvatettava ympäristösertifioitujen kalatuotteiden määrää”, Vilhunen sanoo.

Lisätiedot:
FT Sampsa Vilhunen, meriasiantuntija, WWF Suomi
puh. 040 550 3854, [email protected]
www.wwf.fi/kalaopas

Kuvapyynnöt & lehdistökappaleet Meren herkkuja -taskuoppaasta:
Mira Hannuksela, tiedottaja, WWF Suomi
puh. 040 592 6532, [email protected]

Lataa taskuoppaan painolaatuinen kansikuva

Lisätietoja MSC-sertifikaatista:
www.msc.org

WWF:n ”Meren herkkuja” -kuluttajaopas

Kalaopas on kehitetty helpottamaan ympäristöystävällisempien kala- ja mereneläväostosten tekemistä. Oppaan tarkoitus on antaa kuluttajalle paremmat eväät valita elinvoimaisista kalakannoista peräisin olevia lajeja ja välttää ostamasta ylikalastettuja lajeja. Kalaoppaan julkaiseminen on osa WWF:n eurooppalaista työtä kestävän kalastuksen puolesta. WWF haluaa edistää sellaista kalastusta, joka perustuu kunkin kalakannan kantokykyyn.

Kaikki pohjoismaiset WWF-toimistot julkaisevat tänä vuonna omaan maahansa sovelletun version suositusta kalaoppaasta. Suomessa Meren herkkuja -oppaasta julkaistaan nyt toinen painos verkkoversiona sekä uusi, helposti mukana kulkeva luottokorttikokoinen taskuopas.

Oppaassa listatut kalalajit on merkitty punaisella, keltaisella ja vihreällä liikennevalolla. Koska mukana on myös paikallisia kalakantoja, voi Suomessa vihreän luokituksen saanut paikallisesti elinvoimainen laji saada muualla maailmassa esimerkiksi punaisen valon. Väriluokitukset perustuvat WWF:n tilaamiin riippumattomiin arviointeihin kalakantojen tilasta. Ulkomaisten lajien arvioinneissa käytetyt tiedot perustuvat mm. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) virallisiin arvioihin kalakantojen tilasta ja kalastuksen kestävyydestä.

Meren herkkuja -kalaoppaan verkkoversio: www.wwf.fi/kalaopas
Meren herkkuja -taskuoppaan tilaukset: www.wwf.fi/esitteet tai [email protected]

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi