WWF:n talkooleiriläiset kunnostavat Liminganlahden retkipaikkoja

WWF:n tämän kesän viimeinen pitkä talkooleiri on parhaillaan käynnissä Liminganlahdella Perämeren rannikolla. Vapaaehtoiset kunnostavat reilun viikon kestävällä leirillä alueen lintutorneja, pitkospuita ja nuotiopaikkoja ympäristöineen.

Liminganlahti on Suomen arvokkain lintuvesi. Lahti on luokiteltu myös kansainvälisesti merkittäväksi lintualueeksi, jonka arvoa lisäävät alueella runsaina levähtävät muuttolinnut sekä keskikesällä sulkasatonsa ajaksi lahdelle kerääntyvät vesilinnut. Liminganlahdella vierailee vuosittain noin 20000 kävijää, joita varten lahden rannoille on rakennettu useita lintutorneja, pitkospuita ja nuotiopaikkoja. Parhaillaan menossa olevalla WWF:n talkooleirillä parinkymmenen vapaaehtoisen joukko kunnostaa alueen luontoretkeilyä palvelevia rakenteita sekä raivaa pensaikkoa.

”Liminganlahden retkeilykohteet ovat olleet pitkään hoitamattomia, ja talkooleirin avulla saadaan kunnostettua suosituimmat retkeilypaikat turvallisiksi. Tavoitteena on myös laatia vuosittainen ylläpitosuunnitelma alueen retkikohteille vielä tämän syksyn aikana”, kertoo Ulla Matturi Liminganlahden Ystävät ry:stä. Järjestöllä on opastus- ja näyttelytoimintaa Liminganlahden luontokeskuksessa.

Yhteistyössä Liminganlahden Ystävät ry:n, Metsähallituksen, alueen kuntien (Lumijoki, Liminka, Oulunsalo), Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen ja Oulun seudun ympäristöviraston kanssa järjestettävä leiri alkoi lauantaina 25. heinäkuuta ja päättyy sunnuntaina 2. elokuuta.

Liminganlahti on ollut WWF:n luonnonsuojelutyön kohde jo vuosikymmeniä. WWF on muun muassa järjestänyt luonto-opastusta alueella. Vuonna 2008 perustetun Liminganlahden Ystävät ry:n tarkoituksena on edistää ihmisen ja luonnon välistä kestävää vuorovaikutusta sekä kaikin tavoin vaalia alueen moninaisia luontoarvoja. Toiminnallaan yhdistys lisää Liminganlahden ja sen ympäristön vetovoimaisuutta ja tunnettuutta sekä edistää alueen luontomatkailua ja virkistyskäyttöä huomioiden luonnonsuojelulliset näkökohdat.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Edellinen WWF:n talkooleiri Liminganlahdella järjestettiin 20 vuotta sitten. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä WWF:n pitkiä talkooleirejä järjestettiin myös Hangon Tvärminnessä (5.–11.6.), Iniön Hallonnäsissä (27.6.–4.7.) ja Tammisaaren saariston kansallispuistossa (11.–19.7.).

Lisätietoja:
leirin vetäjä Petteri Tolvanen, WWF, 0400 168 939
Ulla Matturi, Liminganlahden Ystävät ry, 050 518 8866, www.liminganlahti.fi

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.