Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto Vapolan tilalle

Vapolan tila on voittanut WWF:n ja MTK:n järjestämän kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän löytämiseksi. Kalannissa, Uudessakaupungissa sijaitseva luomutila on hoitanut vesiensuojelunsa esimerkillisesti. Vapolan tila edustaa Suomea koko Itämeren alueen viljelijöiden välisessä loppukilpailussa, jonka voittaja julkistetaan 26.11. Riiassa.

”Kaikki kilpailuun tulleet hakemukset olivat todella hyviä – niissä oli runsaasti laajamittaisia ja innovatiivisiakin esimerkkejä ravinteiden kierrätyksestä ja toimenpiteiden kirjo oli huikea”, WWF:n meriasiantuntija Sampsa Vilhunen sanoo. ”Vapolan tilalla on toteutettu lähes kaikki tiedossa olevat hyvät käytännöt vesiensuojelun edistämiseksi, ja juuri toimenpiteiden kattavuus nosti tilan kisan kärkeen.”

Vapolan tilalla esimerkiksi otetaan talteen karjalaitumien ja jaloittelutarhan ravinteita laskeutusaltaiden ja monimuotoisen kosteikon avulla, ja ravinnepitoista lietettä tullaan käyttämään hyödyksi peltojen lannoitteena. Lantalat on katettu, mikä vähentää ammoniakkipäästöjä, ja niissä on betonipohja, mikä estää kompostoitumisen aikaiset ravinnehuuhtoumat. Vapolan tilalla on myös kiinnitetty runsaasti huomiota maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

”Haimme kilpailussa nimenomaan sellaisia kustannustehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka olisivat toteutettavissa mahdollisimman monella tilalla sen maantieteellisestä sijainnista, tuotantotavasta tai -suunnasta huolimatta. Vapolan tilalla näitä on useita”, sanoo ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko MTK:sta.

Vapolan luomutila sijaitsee Kalannin Paulähteen kylässä Uudessakaupungissa ja sen historia ulottuu 1600-luvulle asti. Nykyään tilalla keskitytään lihakarjan jalostukseen ja kasvatukseen. Tilaan ja sen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.vapola.fi.

”Palkinto oli meille iloinen yllätys! Olemme yrittäneet kiinnittää huomiota ympäristöasioihin läpikotaisin ja tehdä pieniä toimenpiteitä kaikessa toiminnassa. Suurella tilalla pienillä asioilla on myös suuri vaikutus. Moni toimenpide ei ole itsestäänselvyys joka paikassa, vaan pitää etsiä ne omalle tilalle ja tuotantolinjaan sopivat ratkaisut. Esimerkiksi suorakylvö toimii meillä, mutta ei välttämättä jollakin toisella tilalla. Jokaiselle maatilalle kannattaisi kyllä rakentaa jonkinlainen vesiensuojelusysteemi, esimerkiksi kosteikko”, sanoo maanviljelijä Katariina Vapola Vapolan tilalta.

”Moni maanviljelijä saattaa kokea, että viranomaiset ja järjestöt ovat vastapuolella, mutta ei se niin ole. Neuvoja ja apua saa, kun sitä osaa pyytää. Meillä on pienet lapset ja haluaisimme, että heistä joku voisi jatkaa tilaa. Toivomme, että maailma on vielä silloinkin pystyssä ja että olemme osanneet hoitaa tilaa ympäristön huomioiden ja samalla tehokkaasti.”

Vapolan tila palkitaan 1 000 euron rahapalkinnolla sekä koko perheen virkistysviikonlopulla, jonka lahjoittaa MTK. Kunniamaininnan kilpailussa saivat Väljän tila Kauhajoelta sekä Lassilan tila Tuusulasta. Vapolan tila edustaa Suomea Itämeren alueen viljelijöiden loppukilpailussa, jonka pääpalkintona on 10000 euroa. Loppukilpailun voittaja julkistetaan Riiassa järjestettävässä konferenssissa 26.11.2009.

WWF pyrkii edistämään ympäristömyötäisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä vesistöihin ja Itämereen. Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on osa tätä työtä.

Lisätietoja:

– maanviljelijä Katariina Vapola, Vapolan tila, 040 7678323, katariina.vapola(at)vapola.fi
– maanviljelijä Jyrki Ankelo, Vapolan tila, 040775 9888, jyrki.ankelo(at)vapola.fi
– meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, WWF, 040 5503854, sampsa.vilhunen(at)wwf.fi
– ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko, MTK, 0400 291066, johanna.ikavalko(at)mtk.fi
– maanviljelijä Marko Väljä, Väljän tila, 0400 843197, marko.valja(at)ssvnet.fi
– maanviljelijä Jukka Lassila, Lassilan tila, 050 5291482, jukka.lassila(at)lassilantila.fi

Lue lisää palkinnosta

Kuvapyynnöt: WWF viestintä, Suvi Huttunen, suvi.huttunen(at)wwf.fi, 040 7068470

Tilaesittelyt (pdf)

Vapolan tila: http://www.wwf.fi/www/uploads/pdf/tilaesittely_voittaja_vapolan_tila.pdf
Väljän tila: http://www.wwf.fi/www/uploads/pdf/tilaesittely_kunniamaininta_valjan_tila.pdf
Lassilan tila: http://www.wwf.fi/www/uploads/pdf/tilaesittely_kunniamaininta_lassilan_tila.pdf

TAUSTATIETOA TOIMITTAJILLE

Vapolan tilan ympäristötoimenpiteet

– talviaikainen kasvipeitteisyys (nurmenviljely)
– lannan levitys kasvukaudella
– kosteikon rakentaminen ja hoito
– jaloittelutarhan ravinteiden talteenotto (jaloittelutarhan ojitus ja laskeutusaltaat)
– katetut ja tiivispohjaiset lantalat
– ravinnetaselaskenta
– nurmen suorakylvö
– esikuivatun rehun käyttö, jolloin ei synny ravinteikkaita puristenesteitä
– maiseman ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito (laiduntaminen pelloilla, metsäsaarekkeissa ja luonnonhoitoalueilla sekä kosteikon hoito)
– aktiivinen uuden ympäristönhoitotiedon hankinta ja soveltaminen käytäntöön sekä tiedon ja kokemusten jakaminen
– luomutuotanto

Tuomariston jäsenet

– meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, WWF Suomi
– ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko, MTK
– juristi Helena Ålgars, SLC (Svenska Lantbrukarnas Centralförbund)
– ylitarkastaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö
– palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto
– ylitarkastaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö
– päätoimittaja Lauri Kontro, Maaseudun Tulevaisuus

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto – Baltic Farmer’s Award

WWF:n ja MTK:n järjestämässä kilpailussa etsitään Suomen ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa. Vuonna 2009 palkinto antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä. Tarkoituksena on myös välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä.

Suomen kilpailu on osa laajempaa WWF:n ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment, BFFE) kilpailua, jolla pyritään löytämään koko Itämeren alueen ympäristöystävällisin maataloustuottaja. WWFjärjestää kilpailun maataloustuottajille yhdessä Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment, BFFE) ja Itämeren lähialueilla toimivien maanviljelijäjärjestöjen kanssa.

Swedbank lahjoittaa kilpailun pääpalkinnon, 10 000 euroa.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

MTK on osaavan maaseudun etujärjestö. MTK:ssa on yli 155 000 jäsentä, maanviljelijöitä, metsänomistajia ja maaseutuyrittäjiä. Ympäristö- ja maapoliittisissa asioissa MTK toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävään maatalouteen kuuluu luonnon säilyttäminen uusiutumiskykyisenä ja tuottavana tuleville sukupolville. MTK:n mielestä taloudellisesti kannattava maatalous antaa viljelijälle parhaiten mahdollisuuden huolehtia ympäristöstään.