Il­mas­ton­muu­tos vaikeuttaa sai­maan­nor­pan pesintää

WWF julistaa huomenna saimaannorpalle perinteisen pesärauhan. Pesärauhan lukee tänä vuonna näyttelijä Eija Vilpas. Uhanalainen saimaannorppa vaatii juuri nyt erityishuomiota, sillä sekä ilmastonmuutos että ihminen aiheuttavat lajille haasteita.

Perinteinen saimaannorpan pesärauha julistetaan huomenna 27.1.2010 kello 15.45 Narinkkatorilla Helsingissä. WWF on julistanut pesärauhan saimaannorpille vuodesta 1993 lähtien.

”Pesärauha julistetaan nyt ensimmäisen kerran Helsingissä, sillä saimaannorppa ja lajin uhanalaisuus ovat koko Suomen asia”, kertoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä; niitä arvioidaan olevan nykyisin noin 260. Saimaannorpan poikaset syntyvät rantojen lumipesiin helmi-maaliskuussa. Pesärauha julistetaan hetkenä, jolloin norpat etsivät sopivia pesäpaikkoja ja ovat hyvin herkkiä häiriölle. Pesintäaikaan luotojen ja saarien rantojen lähellä tulisikin välttää moottorikelkkailua, hiihtämistä ja muuta liikkumista.

Tänä talvena olosuhteet norpan pesinnälle näyttävät olevan hyvät, mutta ilmastonmuutos vaikeuttaa pesintää tulevaisuudessa.

”Ilmaston lämpenemisen myötä lämpimiä talvia tulee yhä useammin. Saimaannorpan kannalta on tärkeää, että loppuvuoden Meksikon ilmastokokouksessa saadaan aikaan sitova ilmastosopimus ja ilmastonmuutosta hillittyä”, Luukkonen toteaa.

Tutkijat kolaavat norpille apukinoksia

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa tutkitaan parhaillaan, olisiko ihmisten kolaamista apukinoksista apua norppien pesinnässä. Tutkijat ovat kolanneet norpille tammikuun aikana yhteensä 31 apukinosta Pihlajavedellä ja Haukivedellä. Kinosten yhteyteen on asennettu kameroita, joilla kerätään tietoa myös petojen ja ihmisten liikkeistä pesien läheisyydessä. WWF on yksi kolmivuotisen (2010–2012) tutkimuksen rahoittajista.

”Apukinokset on tehty siirtämällä lunta lumikolalla, jolloin lumen rakenne muuttuu ja kinoksista tulee kestäviä. Lunta ei ole jäädytetty tai muuten käsitelty. Pelkkä lumen määrä ei takaa hyvää pesätilannetta, sillä kinostuneen lumen täytyy olla myös rakenteeltaan oikeanlaista, jotta siihen kaivetut pesät kestäisivät. Kovat tuulet ja pakkasen kanssa vaihtelevat lauhemmat jaksot olisivatkin nyt norpan kannalta toivottavia”, kertoo tutkija Miina Auttila.

Kattava verkkokalastuskielto tarpeen

Norpan pesärauha julistetaan samana päivänä, kun maa- ja metsätalousministeriön työryhmä keskustelee verkkokalastusrajoituksista. Vuonna 2009 tietoon tuli ainakin kuusi verkkoihin hukkunutta saimaannorppaa. Todellinen verkkokuolleisuus arvioidaan kuitenkin näitä havaintoja suuremmaksi.

”Vaihtelevat pesimisolosuhteet ovat jo tarpeeksi haasteellisia norpalle, joten kaikki muu ylimääräinen kuolleisuus pitää poistaa. Verkkokalastus pitää lopettaa tärkeimmillä poikimisalueilla ainakin huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun”, Luukkonen toteaa. ”Norpan kannalta on samantekevää miten verkkokalastus kielletään, kunhan kielto on kattava. Jos riittävää verkkorajoitusta ei synny korvaussopimuksilla, on asia hoidettava verkkokalastuksen kieltävällä asetuksella.”

Lisätietoja:

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020, [email protected]

Kuvapyynnöt:

WWF viestintä,(09) 7740 1040

Saimaan rannalla asuvat voivat edistää saimaannorpan suojelua muun muassa vaihtamalla kalastusverkot norppaystävällisiin katiskoihin. Saimaannorppien tulevaisuudesta huolta kantavat ihmiset voivat myös liittyä WWF:n norppakummeiksi. Kummeilta saatavan tuen turvin voidaan esimerkiksi tukea kalastajien siirtymistä verkoista katiskoihin sekä tutkia norppien pesintää ja talviaikaista käyttäytymistä, jotta suojelutoimia pystytään kohdistamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lahjoitukset WWF:n työhön saimaannorpan suojelemiseksi: Nordea 157230-11189.

Saimaannorpan kummiksi ryhtyminen: www.wwf.fi/liity

Pesärauha, julistajat ja paikkakunnat 1993–2010

Saimaannorpan pesärauhan julistus

Saimaannorppa kaipaa rauhaa
Joulukuussa jäähän hengitysaukko.
Tammikuussa kinokseen lumipesä.
Helmikuussa Nestorinpäivänä
pesään poikanen.
Tuuli ja tuisku, kylmä ja pedot
eivät pääse lumipesän suojiin.
Uhka on sen sijaan ajattelemattomuus.
Se voi tehdä sukupuutosta totta.
Norppajäillä jättäkäämme
rantakinokset rauhaan,
kuuteille kodiksi, emoille imetyspesiksi.
Norppa säikkyy ääntämme,
ei tiedä vapaa-ajan kiireistämme.
Jos sen ymmärrämme,
rauha norpillemme.
Suojassa lumipesissään
jatkakoot norpat arvoistaan elämää.
Näillä sanoilla julistan Saimaan rannalla
saimaannorppien pesimärauhan
alkaneeksi tänä jääkautena.
Eläkää ja lisääntykää rauhassa.

Pesärauhan julistajat 1993–2010

1993 Savonlinna, ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen
1994 Rantasalmi, piispa Voitto Huotari
1995 Savonlinna, sisäasiainministeri Jouni Backman
1996 Lappeenranta, taiteilija M. A. Numminen
(Tämän jälkeen julistus siirtyi joulukuusta tammikuulle)
1998 Joensuu, maakuntajohtaja Tarja Cronberg
1999 Savonlinna, ympäristöministeri Pekka Haavisto
2000 Joensuu, taiteilija Anna-Liisa Alanko
2001 Lappeenranta, professori Heikki Hyvärinen
2002 Savonlinna, puheenjohtaja Jouko Tynkkynen
2003 Ristiina, toimittaja Ile Jokinen
2004 Taipalsaari, kansanedustaja Kimmo Tiilikainen
2005 Puumala, saimaannorpan suojelijat kolmessa polvessa: Kaiku, Ismo ja Jukka Marttinen
2006 Mikkeli, kirjailija Mari Mörö
2007 Joensuu, arkkipiispa Leon puolesta rovasti Iivo Suvanto
2008 Enonkoski, Nestori-säätiön perustaja Arto Frey
2009 Savonlinna, Savonlinnan Oopperajuhlien johtaja Jan Hultin
2010 Helsinki, näyttelijä Eija Vilpas