WWF:n uunituore selvitys: MSC on ka­la­tuot­tei­den ym­pä­ris­tö­mer­keis­tä paras

MSC-ympäristömerkintä (Marine Stewardship Council) saa selkeästi parhaan arvosanan vertailevassa tutkimuksessa, jossa arvioidaan luonnonkalatuotteiden sertifiointiohjelmia. Kiinnostus kalatuotteiden ympäristömerkkejä kohtaan on Suomessakin voimakkaassa kasvussa. WWF:n selvitys auttaa hankintayhtiöitä ja jälleenmyyjiä valitsemaan ympäristön kannalta vaikuttavimman.

WWF:n riippumattomalla ulkopuolisella konsultilla teettämä kansainvälinen selvitys vertaili ja pani järjestykseen seitsemän ympäristömerkin takana olevaa luonnonkalatuotteiden sertifiointiohjelmaa. Arvioinnin perusteena on se, miten tehokkaasti sertifiointiohjelmilla voidaan parantaa meriympäristöä ja elvyttää kalakantoja.

Vuonna 1999 perustettu, mutta vasta viime vuosina Suomessa yleistynyt MSC-merkintä, saa vertailun selkeästi korkeimmat pisteet.

Ympäristömerkin käyttöoikeuden edellytys on, että sertifioinnin katsotaan parantavan kalastuksen kestävyyttä. Raportti kuitenkin paljastaa, että Naturland-, Friend of the Sea-, Krav-, AIDCP (Agreement on the International Dolphin Conservation Program) -, Mel-Japan- ja Southern Rocklobster –ympäristömerkkien käyttämät arviointikriteerit eivät riitä takaamaan sertifikaattia hakevien kalastusalueiden pyynnin kestävyyttä – toisin kuin MSC-merkki.

“Raportti paljastaa useiden kalatuotteiden ympäristömerkkien vakavat puutteet ja herättää epäilyksen siitä, parantaako näiden merkkien yleistyminen kalastuksen kestävyyttä ja kalavesien hoitoa”, sanoo FT Sampsa Vilhunen, WWF Suomen meriohjelman päällikkö.

Suomessa linjausten aika

“Selvityksen tulokset kannattaa ottaa myös Suomessa tosissaan. Muualla maailmassa yleistyneet kalastuksen ympäristömerkit ovat vasta rantautumassa maahamme. Kauppaketjuilla ja hankintayhtiöillä onkin nyt erinomainen mahdollisuus linjata, minkä sertifioinnin kautta ne lisäävät toimintansa vastuullisuutta”, Vilhunen sanoo.

Ympäristömerkkejä verrattiin selvityksessä WWF:n koostamiin kriteereihin. Kriteerit pohjautuvat FAO:n (Food and Agriculture Organization) ympäristömerkkejä koskeviin ohjeisiin, ympäristömerkkien vaatimusten standardoinnista vastaavan ISEAL:n (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) ohjeistuksiin ja WWF:n ekosysteemilähtöisen kalakantojen hoidon periaatteisiin.

Kaikkiin ympäristömerkkeihin tarvitaan parannuksia

Kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyjen ympäristömerkkien tunnuspiirteitä ovat vapaaehtoisuus, riippumattomuus, kolmannen osapuolen tekemät tarkastukset ja prosessin avoimuus kaikille intressiryhmille. MSC:tä lukuun ottamatta muista selvityksessä arvioiduista kalatuotteiden ympäristömerkeistä löytyi merkittäviä puutteita juuri sertifiointiprosessin avoimuudessa sekä tietojen saatavuudessa ja tarkkuudessa.

”Vaikka MSC ei sekään ole täydellinen, se on olemassa olevista kalatuotteiden ympäristömerkeistä paras. Parannuksia tarvitaan kautta linjan, jotta ympäristömerkit voivat aidosti lunastaa markkinoimansa lupaukset villien kalakantojen kestävän käytön edistämisestä”, Sampsa Vilhunen toteaa.

Lisätiedot:

Sampsa Vilhunen, meriohjelman päällikkö, WWF Suomi, puh. +358 (0)40 550 3854

WWF:n kansainvälisen meriohjelman päällikön Miguel Jorgen haastattelut ja raporttiin liittyvät kuvapyynnöt: Sarah Bladen, puh. + 41 22 364 9019, gsm +41 79 415 0220, [email protected].

TOIMITUKSILLE

· Raportti “Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood Ecolabels, on ladattavissa verkossa.

· Riippumaton konsultti Accenture Development Partners (ADP) on suorittanut ympäristömerkkien vertailun WWF:n koostaman kriteeristön pohjalta ja tuottanut raportin. Accenturella ei muutoin ole teknistä eikä tieteellistä asiantuntemusta kestävän kalastuksen eikä meriympäristön hoidon alueella, eikä se ole meriympäristön suojelun sidosryhmä tai etujärjestö. Accenture ei ole arvioinut tai kommentoinut selvityksessä käytettyjä kriteerejä eikä ota vastuuta ympäristömerkkien paremmuusjärjestyksestä.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.